Motionskampanjen. Klicka på texten för mera info!

Datum/tid: 13.4.-1.8.2020

Motionskampanjen. Under den pågående epidemin uppmanas vi pensionärer att vara hemma i karantänliknande förhållanden, men vi får gå ut. Motionen är en av hälsans grundpelare. Vår motionskampanj pågår. Nu har vi ett ypperligt tillfälle att gå ut och därmed förebygga ohälsa. Håll 1 - 2 meters avstånd till andra motionärer.