FPA har publicerat lättlästa webbsidor på svenska

På FPA:s webbplats finns nu utöver lättlästa sidor på finska även lättlästa sidor på svenska. Här beskrivs FPA:s förmåner och tjänster på ett kort och tydligt sätt. Det är främst personer som har svårt med språket eller svårt att ta till sig information som har nytta av lättläst språk.

Den viktigaste informationen om FPA:s förmåner finns nu också på lättläst svenska. Innehållet på de lättlästa webbsidorna består av texter ur FPA:s lättlästa broschyrer som anpassats för webben. Sidorna är uppdelade enligt åtta teman: boende, pensioner, barnfamiljer, flyttning till Finland eller från Finland, studier och värnplikt, sjukdom och rehabilitering, utkomststöd samt arbetslöshet. Därtill finns information om FPA:s kundservice, om hur man söker förmåner och hur förmånerna betalas ut.

 – De lättlästa webbsidorna på finska har tagits väl emot av våra kunder. Det har funnits ett tydligt behov av lättläst information. Den svenskspråkiga versionen har också varit efterfrågad och det gläder oss att vi nu kan betjäna även våra svenskspråkiga kunder på lättläst språk, säger kommunikationsspecialist Heli Sjöblom.

Lättläst språk ökar tillgängligheten

De lättlästa svenska webbsidorna bidrar till att göra FPA:s kommunikation mer tillgänglig.  Tillgänglig kommunikation innebär att man beaktar olika användare vid planeringen av webbsidorna och i det språk som används. När webbsidorna är tillräckligt lätta att använda har alla möjlighet att använda dem.

Selkokeskus uppskattar att 11–14 % av befolkningen i Finland behöver lättläst språk. Till den här gruppen hör till exempel personer med en intellektuell funktionsnedsättning, nyanlända samt personer som har en minnessjukdom eller läs- och inlärningssvårigheter.

Webbsidorna på fpa.fi finns som tidigare på allmänspråk med mer ingående och detaljerad information. Även dessa sidor förbättras hela tiden för att de ska bli tydligare och lättare att använda.

Lättlästa webbsidor på svenska

Lättlästa webbsidor på finska