MS Excel -tiedostoVers. 2 Motionsblankett i Excel, lätt att skicka som e-post.xlsx (17 kB)
Blanketten här är skrivskyddad. Ladda ned filen och spara på datorn. Fyll i rutorna genom att skriva siffran 1 i den aktuella rutan.

               Senaste uppdatering 25.4.2022 kl. 13.11 på fliken VÅRMÖTE/SEMINARIUM 2022

 

Välkommen

 

Ta vara på din tid, berika ditt liv!

Kom med i de svenska pensionstagarnas verksamhet.

Pensionstagarnas Centralförbunds (PCF) svenska distrikt har sex svenska föreningar från östra Nyland till Österbotten. Dessa föreningar bildar förbundets Svenska Distrikt.

Det svenska distriktet fungerar som påverkare och bevakar pensionstagarnas intressebevakningsfrågor. Vi vill aktivera medlemmar och andra pensionärer till att följa med och påverka de kommunala förtroendeorganen och tjänstemännen samt uppmuntra kommunernas äldreråd till att aktivt jobba för t.ex. en seniorrådgivning inom kommunens omsorgsverksamhet.

Samtidigt försöker distriktet stöda föreningarnas verksamhet som påverkare på lokal nivå. Föreningarna erbjuder dessutom gemenskap och social samvaro samt verksamhet på fritiden.

Distriktets ordförande är Stig Kumlin, 0400 500 584, stig.kumlin@pp.inet.fi

vice ordförande Torsten Spring, 040-777 4318, torstenspring@hotmail.com

sekreterare Brita Helsing, 0400-421 140, brita.helsing@anvianet.fi

 


 


PDF-tiedostoEKL-Yleisesite-Ruotsi-99x210_0511 (1).pdf (1.7 MB)
Klicka på länken!