Klicka på kartbilden för att förstora

Välkommen

 

Ta vara på din tid, berika ditt liv!

Kom med i de svenska pensionstagarnas verksamhet.

Pensionstagarnas Centralförbunds (PCF) svenska distrikt har åtta svenska föreningar från östra Nyland till Österbotten. Dessa föreningar bildar förbundets Svenska Distrikt.

Det svenska distriktet fungerar som påverkare och bevakar pensionstagarnas intressebevakningsfrågor. Vi vill aktivera medlemmar och andra pensionärer till att följa med och påverka de kommunala förtroendeorganen och tjänstemännen samt uppmuntra kommunernas äldreråd till att aktivt jobba för t.ex. en seniorrådgivning inom kommunens omsorgsverksamhet.

Samtidigt försöker distriktet stöda föreningarnas verksamhet som påverkare på lokal nivå. Föreningarna erbjuder dessutom gemenskap och social samvaro samt verksamhet på fritiden.

Distriktets ordförande är Marianne Laxén, 045 653 4477, mannelx@hotmail.com,

vice ordförande Brita Helsing, 0400-421 140 brita.helsing@anvianetfi och

sekreterare Stig Kumlin, 0400 500 584, stig.kumlin@pp.inet.fi

 

 


Uppdaterad  17.10.2017 kl.20:40


 

 

Sture Lindholm besökte Karis svenska pensionstagare 17.10.2017.

 

Historieläraren Sture Lindholm som för tillfället är heltidsförfattare var inbjuden att berätta om sin senaste bok Fånglägerhelvetet DRAGSVIK. Det var ju inga roliga historier han hade att berätta men nyttigt att vi känner till historien som av olika orsaker förtigits så att det finns en hel del, också västnylänningar, som inte känner till händelserna och omfattningen av fångar i koncentrationslägret.

 

Sture är en god berättare och man kan förstå att hans böcker föregås av att samla källmaterial från olika håll, redan det är ett omfattande arbete. Vi är ju många som har de flesta av hans böcker, men den som inte har dem rekommenderas skaffa dem.

 

Vid mötet som denna gång leddes av vice ordförande Anneli Böckerman informerades om en del kommande aktiviteter s.s. simning, följande möte där vi kommer att sjunga allsång, teaterbesök m.m.