PDF-tiedostoEKL-Yleisesite-Ruotsi-99x210_0511 (1).pdf (1.7 MB)
Klicka på länken!

Välkommen

 

Ta vara på din tid, berika ditt liv!

Kom med i de svenska pensionstagarnas verksamhet.

Pensionstagarnas Centralförbunds (PCF) svenska distrikt har sju svenska föreningar från östra Nyland till Österbotten. Dessa föreningar bildar förbundets Svenska Distrikt.

Det svenska distriktet fungerar som påverkare och bevakar pensionstagarnas intressebevakningsfrågor. Vi vill aktivera medlemmar och andra pensionärer till att följa med och påverka de kommunala förtroendeorganen och tjänstemännen samt uppmuntra kommunernas äldreråd till att aktivt jobba för t.ex. en seniorrådgivning inom kommunens omsorgsverksamhet.

Samtidigt försöker distriktet stöda föreningarnas verksamhet som påverkare på lokal nivå. Föreningarna erbjuder dessutom gemenskap och social samvaro samt verksamhet på fritiden.

Distriktets ordförande är Stig Kumlin, 0400 500 584, stig.kumlin@pp.inet.fi

vice ordförande Torsten Spring, 040-777 4318, torstenspring@hotmail.com

sekreterare Brita Helsing, 0400-421 140, brita.helsing@anvianet.fi

 


Uppdaterad  27.6.2020 kl. 9:00

PCF:s medlemsvärvningskampanj /Svenska distriktet

 

Kampanjtiden 15.2 – 15.11.2020. Planeringsmöte för kampanjen arrangerades den 22 oktober 2019 i samband med distriktets höstmöte.

Distriktets plan:

 • Distriktets hemsidor informerar om kampanjen samt om idéer från och aktiviteter i föreningarna.
 • Kampanjmaterialet tillgängligt på hemsidorna.
 • Distriktet samarbetar med Arbetarbladet i form av material och texter.
 • Distriktet har kontakter med FFC:s svenska sekretariat för att få stöd i kampanjen
 • Distriktet beställer PRO studiematerial ”Tillsammans mot ensamhet- så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet” till föreningar som vill bilda studiecirklar i samband med medlemsvärvningskampanjen, för att kontakta ofrivilligt ensamma personer. Bilaga: bild på studiematerialet.
 • Distriktet beställer en (allmäninfo) Roll up till varje förening att användas vid olika evenemang samt torgaktiviteter också efter medlemsvärvnings-kampanjen.
 • Distriktet stöder föreningarna ekonomiskt (beslut tas i arbetsutskottet efter ansökan) för aktiviteter i samband med kampanjen.
 • delar ut pris till bästa förening och distrikt i kampanjen. Bland alla som anmält sig som medlemsvärvare utlottas en resegåvocheck á 500 euro. De personer som skaffat flest nya medlemmar bjuds på tredagars vistelse i Rajaniemi. Från alla distrikt de fyra bästa. Bland de nya medlemmarna utlottas även en resegåvocheck á 500 euro, dessutom utlottas bland de nya medlemmarna 5 tredagars vistelser på Rajaniemi.
 • Distriktet delar ut pris (á 300 euro) till den förening som skaffat flest nya medlemmar, (krav att de nya medlemmarna betalat medlemsavgiften).
 • Distriktet inväntar en kort kampanjplan från medlemsföreningarna senast den 29.2. Föreningarna meddelar namnen på medlemsvärvarna till distriktet och meddelar i slutet av kampanjen namnen på de bästa medlemsvärvarna.
 • mål: nettoökning 50 medlemmar

Budget:

Stöd till föreningarna:                                                              3 400,00

Studiematerial                                                                            300,00

Roll up                                              (5 x 220,00)                     1 100,00

Pris                                                                                             300,00

Summa                                                                                   5 100,00 euro

Varav 4000 euro kampanjunderstöd från förbundet och 1 100,00 euro från organisationsunderstödet (småunderstödet).

 

Exempel till föreningens aktiviteter

 • grupparbete i föreningen om kampanjens verkställande
 • texter i de lokala tidningarna om olika evenemang och föreningens möten, insändare om lokala vård och omsorgsfrågor, användandet av förbundets och distriktets material
 • aktivt användande av föreningens hemsida för information
 • deltagande i de olika lokala arrangemangen, torg, marknader, partiföreningens tillfällen, de äldres vecka, ”ta en äldre ut” osv.
 • kampanj i föreningen ”ta din vän med”
 • kontakter till den lokala platsorganisationen och fackavdelningarna, till partiföreningarna och deras informationsverksamhet
 • gratis bioföreställning för nya och gamla medlemmar, stöd till olika teaterbesök och resor
 • tillfällen med intressanta föreläsare
 • glöm inte de gamla medlemmarna, dra tillbaka de inaktiva
 • ordna transport till möten och olika tillfällen med hjälp av bilburna medlemmar
 • planera föreningens verksamhet så att även de nyligen pensionerade kommer med
 • välj en medlemsansvarig för medlemsvård och medlemsfadder för de nya medlemmarna
 • sök organisationsunderstöd (småunderstödet) för verkställandet av föreningens kampanj, utdelas 31.1., 31.5. och 30.9.