Välkommen

 

Ta vara på din tid, berika ditt liv!

Kom med i de svenska pensionstagarnas verksamhet.

Pensionstagarnas Centralförbunds (PCF) svenska distrikt har sju svenska föreningar från östra Nyland till Österbotten. Dessa föreningar bildar förbundets Svenska Distrikt.

Det svenska distriktet fungerar som påverkare och bevakar pensionstagarnas intressebevakningsfrågor. Vi vill aktivera medlemmar och andra pensionärer till att följa med och påverka de kommunala förtroendeorganen och tjänstemännen samt uppmuntra kommunernas äldreråd till att aktivt jobba för t.ex. en seniorrådgivning inom kommunens omsorgsverksamhet.

Samtidigt försöker distriktet stöda föreningarnas verksamhet som påverkare på lokal nivå. Föreningarna erbjuder dessutom gemenskap och social samvaro samt verksamhet på fritiden.

Distriktets ordförande är Marianne Laxén, 045 653 4477, mannelx@hotmail.com,

vice ordförande Brita Helsing, 0400-421 140 brita.helsing@anvianetfi och

sekreterare Stig Kumlin, 0400 500 584, stig.kumlin@pp.inet.fi

 

 


Uppdaterad  1.9.2019 kl. 18:23