FÖRENINGSNYTT

Ta vara på den tid du har!


 Det viktigaste av allt är att sluta oroa sig för och grubbla på hälsan. Ta i stället vara på den tid du har och njut av livet. Med den uppmaningen avslutade läkaren Hans Björknäs då han för oss Vasa pensionstagare häromsistens förklarade vad vi själva kan göra för att sköta vår hälsa.  

- Pensionärsföreningarna gör ett väldigt gott arbete, konstaterade Hans Björknäs inledningsvis. Väldigt många äldre lider av ensamhet, men här får ni gemenskap.
Om sig själv berättade han, att han jobbat som läkare på Vasa centralsjukhus i 40 års tid. Nu som pensionär har han en privatmottagning. Han visade också några exempel på sin hobby, som är att fotografera kyrkor.
Vad kan vi sköta själva? var rubriken på hans inledning och hans svar var att 80 % av de besvär vi dras med går om av sig själv utan mediciner.
- Det är skäl att vara försiktig, receptfria mediciner kan också vara farliga, varnade han. Att det sägs att det är en naturprodukt betyder inte att den är ofarlig. Tobak är också en naturprodukt. Och de produkter som sägs vara homeopatiska har ingen effekt alls. Men om man tror väldigt starkt på den kan kanske tron ha en effekt.
- Och framförallt, tro inte på humbug, uppmanade Hans Björknäs. Om något är för bra för att vara sant, så är det inte sant. Exempel på sådana reklamtrick är löften om att din vikt kommer att minska med 10 kg i veckan om du tar ett visst preparat, att alla rynkor i ansiktet försvinner om du tar en annan, att det handlar om en ny länge väntad undermedicin som du inte klarar dig utan, att den nya medicinen är dubbelt så effektiv som den tidigare och att läkaren den och den rekommenderar den här medicinen.
- Vita Pro sägs ex.vis vara för muskler, konstaterade han, men det sägs inte om de blir sämre eller bättre. Priorinkapslar sägs tillföra näring direkt till hårrötterna, men har ingen effekt och kan i värsta fall ge hjärtbesvär.
- Det som vi däremot bör ha till hands i vårt hemapotek är plåster, kompresser, febertermometer, fästingpincett, värkmedicin, febernedsättande medicin och handdesi.
- Den bästa behandlingen är den förebyggande, slog han fast. Och det betyder måttlighet i fråga om rökning och alkohol, motion minst en halv timme per dag och eftersom de flesta av oss har lite övervik att få ned vikten. En viktminskning med 5 kg klarar de flesta av oss av, men ta inte till någon radikal bantningskur.
Han gav följande råd:
- Mät blodtrycket en gång i månaden. Kontakta läkare om det överstiger 140/85.
- Kolesterolvärdet, som inte är en sjukdom utan en riskfaktor, kan mätas vart tionde år. Lämna bort fett och korv om det är högt.
- Faktum är att vi lever allt längre, påpekade han. På 1960-talet var medellivslängden för finländska män 65 år. Nu är den närmare 80. Och så fortsätter det. För vart år vi lever blir vi bara 9 månader äldre – rent fysiskt.
Han övergick därefter till att beskriva olika besvär vi kan råka ut för och konstaterade då
- att kronisk värk ofta är ofarlig. Om man däremot haft häftig bröstsmärtor i tre timmar kan det vara farligt. Ring då 112 och beställ ambulans. Det är viktigt att få hjälp så snart som möjligt innan hjärtat tar skada.
- mot tillfällig halsbränna eller obehag i övre buken hjälper soda eller PPI-medicin som Somac eller Nexium (receptbelagda). Handlar det om kroniska besvär bör man besöka läkare, som sannolikt överväger gastroskopi. Det man själv kan göra är att få bort 5 kg av kroppsvikten – det kan göra underverk
- om du har torr rethosta hjälper honungsvatten, Kodein är inte bra. Mot hosta och slembildning hjälper slemlösande medicin, t.ex. Bisavol.
- mot snuva och täppt näsa kan man använda nässprej såsom Nasolin eller Otrivin, men använd den högst en vecka.
- mot influensa hjälper vaccination. Om man blir hes och ”tappar rösten” ska man inte viska, det anstränger stämbanden mer än om man pratar normalt. Man ska däremot vara försiktig med ansträngande motion.
- mot förstoppning hjälper fiberrik kost såsom gröt på havrekli men också motion och preparat som Visiblin, Levolac, Pegorin eller Movicol.
- diarré som inte är blodig är knappast farlig, men ring läkare om den är blodig.
- det är viktigt att behandla övervikt, men ännu viktigare att förebygga. Man ska inte försöka få ner vikten med mer än 1 kg i veckan, om minskningen blir större så tär det på musklerna.
- mot osteoporos, d.v.s. urkalkning av skelettet som börjar i då man fyllt 40, hjälper D-vitamin (Devisol) och kalk, men det är också bra att dricka mycket mjölk och äta mycket ost.
- mot sömnlöshet hjälper motion, frisk luft, regelbundna vanor och att inte dricka kaffe på kvällen. En tråkig bok och Melatonin hjälper också. Att använda sömntabletter under en längre tid rekommenderas däremot inte, och yngre läkare vill inte skriva ut recept på sömnmedicin.
- minnessjukdomar drabbas var tredje person av och tillsvidare finns ingen förebyggande medicin mot t.ex. Alzheimer. Först försvinner närminnet.
- Men, konstaterade Hans Björknäs till sist, det viktigaste av allt är att sluta oroa sig för och grubbla på hälsan. Ta vara på den tid du har och njut av livet i stället.
 

Text: Alf-Erik Helsing

                     

Ekenäs pensionstagare har en livlig vårtermin

 

Ekenäs pensionstagare startade sin vårverksamhet den 8 januari med en gemensam lunch på restaurant Harolds. Den 22 januari fortsatte träffarna med minnesstunden för de bortgångna. Den 5 februari fick vi lyssna till Lilian Sjöbergs föredrag om ensamhet.

 

Ofrivillig ensamhet har blivit en folksjukdom, konstaterade Lilian Sjöberg.

Hon berörde speciellt den sociala och emotionella ensamheten, som drabbar oss äldre, bl.a. i samband med dödsfall och separation. Vi mänskor är sociala varelser, konstaterade hon. Om vi sällan träffar andra människor, så kan det förr eller senare leda till kroniskt stresstillstånd och därmed ge upphov till kroniska sjukdomar ss hjärt- och kärlsjukdom, minnessjukdom, depression och nedstämdhet. Så vad kan vi då göra för att skingra ensamheten, frågade hon. Jo, bl.a. skapa mötesplatser och nätverk, i all synnerhet med betoning på föreningsverksamhet. Platser där man får ögonkontakt, berör varandra, samtalar och understöder och ser till att vårda något hon kallade för vardagsempati. Lilian Sjöbergs ord väckte många tankar hos deltagarna.

 

Födelsedagsfesten hölls den 19 februari på Seniora med kaffe och tårta; de åtta närvarande födelsedagsfirarna uppvaktades med rosor. Vårens program fortsätter den 4 mars med den redan traditionella, men försenade fastlagsärtsoppan. Den 17 mars reser vi med Ekenäsnejdens Invalider till Fallåker för att se teaterstycket ”Friskt vågat”. Föreningens vårmöte hålls den 18 mars, i programmet ingår också en frågesport. Den alltid välkomna bingon spelas den 2 april, varefter följer ett museibesök den 15 april. Den 29 april tänker vi våga bekanta oss med väst-nyländska spökhistorier. Vårterminen avslutas den 6 maj med en träff med Karis sv. Pensionstagare. Dessutom har vi redan tänkt på sommaren, dvs. sommarkaffet dricks på Café Gamla Stan den 17 juli. Vid det laget är också höstverksamheten under planering.

 

Rauno Kousa

Första träffen för detta år 16.1.2024

 

Ett trettiotal medlemmar ställde upp på årets första träff trots den stränga kylan.

Vår tidigare långvariga ordförande Maj Granroth överlämnade ordförandeklubban åt vår nya ordförande Marion Holmlund och önskade henne all lycka med uppdraget.

Dagens huvudsakliga tema bestod av ljuständning för de två medlemmar, som gick bort under fjolåret. De hedrades med en tyst minut och sångkören uppträdde med sången Aftonklockor.

För övrigt informerades om vårens kommande program och så naturligtvis njöt vi alla i god samvaro av den goda kaffetåren med bulle.

Träffen avslutades med litet ”hjärngymnastik”, som Anne Backman hade gjort, i form av olika ord, där bokstäverna var omkastade. Orden hänförde sej till julen och nyåret. Många kluriga ord; så riktigt så lätt var det nog inte. Träffen avslutades med vårt traditionsenliga lotteri med många vinster och sedan träffas vi ju igen den 6 februari och då kommer von Smitten att informera och berätta kring temat ”hälsa på äldre dar”.

 

Text och bilder: Anne Backman

En nästan en full sal medlemmar och inbjudna gäster firar föreningens 40 åriga verksamhet.
Mera festpublik.
Silvermedaljörer.
Ulf Heimberg håller festtalet.
Föreningens äldsta medlem Anita Pelli dansar med Sirkka Grönroos.
Viola Ahlfors och Kenneth Winberg underhåller festpubliken.

Ekenäs pensionstagare firade 40 års verksamhet

 

Ekenäs pensionstagares stiftande möte hölls den 23.9.1983. Jubileumsåret firades med en fest för medlemmar och inbjudna gäster den 11.11.2023 på Hotel Sea Front. Ordföranden Marianne Isaksson-Heimberg kunde hälsa välkommen till en så gott som fullsatt sal. Hon presenterade föreningens historik över de 10 senaste åren, där man bland annat kan ta del av föreningens nog så livliga verksamhet till gagn för medlemmarna och de äldre överhuvudtaget. Under festen premierades sex medlemmar - föreningens trotjänare - med Pensionstagarnas Centralförbunds guldmärke och nio medlemmar erhöll förbundets silvermärke. För musiken under kvällen svarade Viola Ahlfors och Kenneth Winberg och Hotell Sea Front stod för den förträffliga festlunchen.

 

Festtalet hölls av Ulf Heimberg, stadsstyrelsemedlem i Raseborg. Han poängterade speciellt den rådande åldersdiskrimineringen av de äldre, något som genomsyrar de flesta samhällsfunktioner. Hans förhoppning var att landets nytillsatta äldre-ombudsman skulle ta frågan på största allvar. Heimberg talade också om den allt ökande ensamheten bland de äldre, den påtvingade ensamheten, som innebär en betydande ohälsofaktor. Bland annat därför är det viktigt att föreningen erbjuder sina medlemmar tillfälle till social samvaro och möjligheter att regelbundet få träffa vänner och bekanta. Heimberg konstaterade ytterligare att utan dessa föreningar skulle samhället vara nog så ”andefattigt”, samtidigt som han uttryckte djup oro över hur organiseringen av äldreomsorgen tas om hand inom de nya välfärdsområdena. Planerna på att allt mera ta i bruk digital service inom äldreomsorgen är skräm-mande varför Heimberg hoppas att beslutsfattarna måtte ta i beaktande att den äldre generationen inte är bekant med den nya teknologin. De är vana att möta människan. Heimberg kastade slutligen fram ett angeläget krav på att de äldre i kommunen skulle erhålla rättigheter att delta i beredningen och i beslutsfattandet  i samtliga frågor som berör dem.

 

Föreningens stadgeenliga höstmöte hölls den 23.10., innan jubileumsfesten. Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2024. Verksamhetens röda tråd är att sammankalla till möte varannan måndag och att fortsätta med föredrag om aktuella socialpolitiska frågor och med annan varierande underhållning. Resorna i vårt närområdes historia fortsätter, bland annat med besök och föredrag. Marianne Isaksson-Heimberg fortsätter som föreningens ordförande och likaså  styrelse-medlemmarna Marita Eklöf, Märta Holmberg, Bo Isaksson, Rauno Kousa, Harding Lindholm, Christer Pihlström (ny) och Mona Råberg, Rita Pihlström och Rea Stenström fortsätter som ersättare.

 

Rauno Kousa

Pensionstagarna lärde sig om minnet

Ta hand om ditt minne löd rubriken för minneshandledare Petra Karjalainen från Nylands Minneslots då hon vid Karis Svenska Pensionstagares medlemsträff föreläste om vad vi skall tänka på om vi känner oro över att vi eller anhöriga glömmer saker. Minnesproblemen blir ju vanligare med stigande ålder men de uppträder också i lägre åldrar, gäller också personer i arbetsför ålder. I Finland har vi 193 000 personer med minnessjukdom, varav 7 000 under 65 år.

I Raseborg samarbetar Nylands Minneslots med föreningarna Äldreomsorgen i Ekenäs och Stöd för de äldre i Karis och Pojo. Man erbjuder information och stödverksamhet med låg tröskel med minnesträningsgrupper för minnessjuka och stödgrupper för deras anhöriga med aktiviteter i form av motion, sång, konst, kultur och handarbete. Värdefullt för de berörda.

Minnesfunktionerna blir långsammare med åldern och störs lättare av yttre faktorer. Förmågan att lära sig nya saker försvinner inte, inlärningen kräver bara mera koncentration men hjärnan behöver utmaningar och minnet slits inte av att användas. Förändringarna skall inte störa vardagen märkvärt men glömskan är också en hjälpreda som sätter sakerna i viktighetsordning.

Man har orsak att bli orolig om man förutom att man glömmer mera än förut, missar bestämda träffar, har svårt att hitta ord och följa instruktioner. Att inte känna igen personer som man har haft kontakt med är vanligt. Man kan också ha svårt att bestämma sig, lösa problem eller förstå klockan. Initiativförmåga försämras och man får svårt att sköta ekonomin. Viktigt för den drabbade och anhöriga att man utreder i god tid för att få behandling och medicinering.

 

Text och bild: Erik Ekman

Klicka på länken här nedanför för att ladda ner Petras material för föreläsningen! 

Ekenäs pensionstagare besöker Lantbruksmuseet i Finbygränd, Prästkulla
Ekenäs pensionstagare besöker Lantbruksmuseet i Finbygränd, Prästkulla
Ekenäs pensionstagare besöker Lantbruksmuseet i Finbygränd, Prästkulla

Ekenäs pensionstagare fyller 40 år                         15.10.2023

    

     Ekenäs pensionstagares stiftande möte hölls den 23.9.1983. Föreningen firar de 40-åren med en jubileumsfest på Hotel Sea Front den 11.11.2023. Medlemmar och inbjudna gäster är välkomna.

     Jubileumsåret till ära ger föreningen ut en sedvanlig historik med tyngdpunkt på de tio senaste åren. På jubileumsfesten kommer man att premiera föreningens trotjänare med Pensionstagarnas Centralförbunds förtjänsttecken. Inför jubileumsåret har dessutom ett nytt bordsstandar färdigställts.

    Förberedelserna för jubileumsfesten har krävt mycket tid, men trots det kommer föreningen att genomföra sin normala verksamhet enligt planerna, bland annat kallar man till traditionella medlemsträffar varannan måndag.

     Säsongen inleddes den 11.9. med en gemensam lunch på restaurang Harold´s. Den 3.10. stämde man träff med Karis svenska Pensionstagare på Borgkila i Karis. Mellan dessa två träffar spelades det bingo. Dessutom har föreningen fortsatt sin resa i närområdets intressanta historia. Den 9.10. besökte medlemmarna Lantbruksmuseet I Finbygränd, Prästkulla och i november får vi höra Karl von Smitten berätta om ”Hälsa på äldre dagar”. Det sedvanliga julkaffet dricks på Seniora i december och julfesten håller vi tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider den 15.12.

Föreningen representerades den 4-5.10 på Pensionstagarnas Centralförbunds svenska Distrikts höstmöte i Virdois. Marianne Isaksson-Heimberg fortsätter som styrelsemedlem med Rauno Kousa som ersättare. Kousa fungerar därtill som distriktets kassör. I samband med distriktsmötena är det kutym att anordna ett seminarium kring något aktuellt tema, där också grupparbeten ingår. Denna gång funderade grupperna på följande frågor: ”Hur motverka ålders- och rasdisk-riminering?”, ”Hur påverka trovärdigt inom välfärdsområdet och hemkommunen?”.

I samband med distriktsmöten utfärdas alltid ett ställningstagande kring någon aktuell intressebevakningsfråga. Denna gång behandlade man äldrerådens roll i kommunerna. Man kunde bland annat konstatera, att de synpunkter som äldreråden har framfört sällan, om ens nånsin tagits i beaktande av beslutsfattarna. För det mesta har frågorna nonchalerats, hur väl övervägda de än varit, något som är ytterst beklagligt och i längden leder till en ohållbar situation för kommunens äldre invånare. Ur ställningstagandet framgick vidare att äldreråden bör ges mandat och möjlighet för sina representanter, att redan i beredningsskedet kunna delta på nämndernas möten. Slutligen betonade höstmötet i sitt ställningstagande vikten av att undvika diskriminering, oberoende av kön, ålder eller ras. Alla människor bör behandlas med respekt.

 

Rauno Kousa

Marion Holmlund ny ordförande i Karis Svenska Pensionstagare

 

Höstverksamheten som inleddes i mitten av augusti har mest rört sig medlemsträffar, bowling, simhallsbesök och bingo. Utöver detta stod vår förening värd för den traditionella höstträffen tillsammans med Ekenäs Pensionstagare.

Under senaste tid har den stora frågan rört sig om vem som kan ta över ordförandeskapet efter Maj Granroth som god tid meddelat att hon inte fortsätter. En dryg vecka innan det stadgeenliga kom det glädjande beskedet att Marion Holmlund kan tänka sig att ta över uppgiften. Vi drog en lättnadens suck.

Vid det stadgeenliga höstmötet valdes hon enhälligt och med rungande applåd till ordförande för år 2024. Styrelsen för samma period består av Maj Granroth, Lars Björklund, Anne Backman, Ulla-Britt Rudnäs, Gun Danielsson, Beatrice Sjöström-Ström och Beatrice Lönnberg och som ersättare Regina Vikman och Erik Ekman.

Erik Ekman representerar föreningen i Pensionstagarnas Centralförbund PCF:s svenska distriktsstyrelse med Maj Granroth som ersättare. Delegater till PCF:s vår-och höstmöten är Marion Holmlund och Maj Granroth med Beatrice Sjöström och Regina Vikman som ersättare.

Verksamhetsgranskaren Märta Dammert fortsätter med Ulrich Wikström som ersättare och Maj Granroth utsågs till föreningens representant i Raseborgs äldreråd.

Årets återstående program består av att Nylands minneslots besöker medlemsträffen den 7.11. Den 21.11 lär vi oss vårda våra fötter och så besöker vi Tryckeriteatern för att se Hemvärn och påssjuka. Nätbedrägerier är rubriken för föreläsningen den 5.12 och den traditionella julfesten hålls 19.12. 

 

Text och bild: Erik Ekman

Ingmar Asplund

Pensionstagarna besökte Kaptensbostället

 

     Efter att ha besökt Frontmuseet och Skogböle museum och efter att ha lyssnat till föredrag om Ekenäs gamla gator samt den stora branden i Ekenäs, fortsatte pensionstagarna att bekanta sig med näromgivningens historia. Den 17.4. stod Kaptensbostället i Dragsvik i tur, med Ingmar Asplund som utomordentlig guide. Under hans ledning bekantade deltagarna sig med Boställets historia, de olika byggnaderna och med de intressanta föremålen i själva Bostället.

     Den 2.5. samlades medlemmarna till grupparbeten, med avsikt att tillsammans utveckla och planera föreningens framtida verksamhet. Speciellt ville man betona vikten av intressebevakning, speciellt inom social- och hälsovården, i all synnerhet då välfärdsområdena har tagit över sektorn. Högt på listan står som alltid olika föredrag och besök till intressanta platser. Måhända viktigast av allt är ändå den sociala samvaron. Inte heller ska man glömma underhållningen med sång, musik, frågesport mm., eller de gemensamma luncherna, sommarkaffet, fastslags-ärtsoppan, bingo osv. Med hjälp av resultaten från grupparbetena kommer föreningens styrelse att ytterligare utveckla verksamheten.

     Vårsäsongen avslutades den 8.5. med en traditionell träff med Karis svenska Pensionstagare. Föredragshållaren Ralf Friberg inledde sitt anförande med lord Greys ord, Britanniens före detta utrikesminister; året var 1914: ”Nu släcktes ljusen i Europa”. Friberg konstaterade att grundvalarna för en människovärdig existens i Europa idag är hotade på grund av Rysslands anfall mot Ukraina. Värst utsatta är den västliga demokratin, parlamentarismen, civilsamhället och rättssystemet. Han analyserade givetvis hur dessa frågor berör Finland. Vidare kom Friberg också in på frågan om det kommande nya regeringsprogrammet, han lyfte fram b.l.a. det andliga klimatet i landet, hur vi kan bevara det s.k. avtalssamhället, arbets-marknadens spelregler, olika utbildningsfrågor och sist men inte minst hur vi kan hålla oss till en mänsklig invandringspolitik. Friberg fruktade att vi kommer att få uppleva obarmhärtiga nedskärningar i det kommande regeringsprogrammet. När det gällde internationella frågor lade han tyngdpunkten på EU- och Nato-politiken.

     Styrelsen vill härmed önska sina medlemmar en skön och livgivande sommar. Vi träffas igen den 14.7. kl.14.00 och dricker sommarkaffe på Café Gamla Stan. Höstsäsongen inleds den 11.9. med en gemensam lunch, platsen meddelas senare.

 

     Rauno Kousa

Vicehäradsgövding Pamela Fredenberg. Foto: Erik Ekman

Rekreation och allvar i Karis Svenska Pensionstagare

 

Föreningens aktiviteter under våren har bestått av en hel del lättare program men vi har också tagit del av information som är mycket viktig för vår åldersgrupp.

Den lättare delen har bestått av en vårträff med program och korvgrillning med mera. En medlemsträff med frågesport och en spelkväll. Sedan var vi bjudna på traditionsenlig vårträff med Ekenäs Pensionstagare och senast ordnades en resa till Mathildedal.

Till den allvarligare delen kan räknas PCF:s svenska distrikts vårmöte med seminarium i vårt skolnings- och rekreationscentrum Rajaniemi i Virdois. Se närmare på adressen  https://svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi/verksamhet/.

Allvarligt och viktigt var också temat för vicehäradshövding Pamela Fredenbergs föreläsning om intressebevakningsfullmakt, testamente och gåva/förskott på arv. Intressebevakningsfullmakten är ett viktigt dokument i situationer då man av någon orsak inte själv kan sköta sina ärenden. Fullmakten ges på förhand till en närstående person man har förtroende för som kan sköta ärenden som t.ex representera din egendom och andra ekonomiska frågor eller representera dig som person genom fullmakten i beslut som man är oförmögen att förstå i den stunden. Orsaken kan vara olycka, sjukdomsfall, minnessjukdom etcetera. Vänta inte för länge med att sköta om detta! Läs mera på adressen: https://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/handelser/

Grillfest ordnas den 4 juli.

Text: Erik Ekman

För att läsa Fredenbergs presentation, klicka på länken nedan!

Bernadetta Stenström, Margareta Schrey och Leena Hytti informerar.

23.4. 2023

Välfärdsområdets service för de äldre                                                             

Den 3.4. 2023 erhöll Ekenäs pensionstagare information om servicen för de äldre inom VästraNylands välfärdsområde. För informationen stod Margareta Shrey, Leena Hytti och Bernadetta Stenström, ledande tjänstemän för sina respektive områden inom äldreomsorgen.

Välfärdsområdet bildas av 10 kommuner med 470 000 invånare; antalet anställda uppgår till 9 000 av vilka 3 000 arbetar inom äldreomsorgen. Klientantalet inom hemvården är idag 4 000 och 1 650 familjer betjänas av närståendevården. Inom resurserat serviceboende finns i detta nu platser för 3 000 klienter medan primärvården hyser över 456 platser på sjukhusens bäddavdelningar. De sammanlagda nettoutgifterna överstiger 425 miljoner euro.

Servicen för de äldre kan indelas i fyra grupper, dels rådgivning, bedömning, handledning och uppföljning, dels service som stöder boendet hemma. Och dessutom boendeservice och service på sjukhus. Över 150 anställda arbetar inom rådgivningen, med målet att stöda välbefinnandet bland de äldre. Man ville poängtera vikten av att få stöd i ett tillräckligt tidigt skede, vilket givetvis innebär att klienten i god tid kontaktar rådgivningen. Kontakta Seniorinfo tfn 029 1512 280.

Hemvården stöder de klienter som vårdas i eget hem. Till hemvårdens  stödtjänster hör bl.a. rehabiliterande dagverksamhet, distans- och hemmarehabilitering samt tillsyn beträffande köptjänster. I hemvården arbetar idag över 1 000 anställda.

Boendeservicen omfattar boende med dygnet-runt omsorg, s.k. resurserat serviceboende, men också något som kallas gemenskapsboende i en hyreslokal. De boende hyr en gemensam lokal med ett eget rum och gemensamma övriga utrymmen. Var och en boende köper de omsorgstjänster och den tillsyn de behöver. Inom beoendeservicen arbetar idag över 1 000 anställda. Likaså ligger frågor kring äldres normala hyresboende och möjligheten att få en hyresbostad i välfärdsområdets intresse.

Till sjukhustänsterna räknas, utöver basvården på vårdavdelningarna, patientundervisning, hemsjukvård, avdelningsrehabilitering och minnespolikliniken. Inom det området arbetar cirka 800 anställda.

Avslutningsvis ville välfärdsområdets representanter poängtera att arbetet inom den nya strukturen har startat för inte så länge sen och allt är långt ifrån färdigt. I den efterföljande diskussionen tog man också fasta på bristen på vårdpersonal, något som, utöver den enorma omstruktureringen, i hög grad har påverkat starten. Pensionstagarna tackade för informationen och önskade tjänstemännen kraft och energi i det nog så viktiga arbetet för kommunens äldre befolkning.

 

Rauno Kousa 

Johan Kvarnström testas av medlemmarna.
Mera frågor och svar.

Ekenäs pensionstagare aktiverade sig i de äldres intressebevakningsfrågor

 

Ekenäs pensionstagare höll sitt vårmöte den 20.3.2023 på Folkan. Man kan notera speciellt två frågor där föreningen har varit särskilt aktiv under året. Den ena frågan gällde föreningens enträgna försök att kontakta staden Raseborg och den andra frågan handlade om att stifta bekantskap med områdets närhistoria.

 

Föreningen har under året tillställt staden fyra skrivelser gällande angelägenheter som berör de äldre. I den första skrivelsen äskade föreningen om att stadens äldreråd måtte ha representation i stadsstyrelsen och i de olika nämnderna. Förslaget erhöll inget gehör hos stadsstyrelsen, som inte bevärdigade föreningen med ett svar. Vidare riktade föreningen ett öppet brev till stadsstyrelsen, där man ville uppmärksamgöra styrelsen på frågor kring de äldres boende. Speciell kritik fick beslutet att inte påbörja byggnationen av ett resurserat äldreboende vid Liljedahlsgatan. Stadsstyrelsen antecknande skrivelsen för kännedom och inte heller nu erhöll föreningen något svar på sin skrivelse. Ekenäs pensionstagare var en av sju (7) undertecknande föreningar vilka krävde att pensionärsföreningarna fortsättningsvis skulle få använda stadens utrymmen kostnadsfritt för sin verksamhet. Inte heller det kravet togs ad notam av stadsstyrelsen, som istället beslöt om att ett system med servicesedlar för hyresfrågorna tas i bruk. Ekenäs pensionstagare lämnade tillsammans med Ekenäs Pensionärer in en rättelseyrkan om stadsstyrelsens beslut i hyresfrågan, men stadsstyrelsen nonchalerade pensionärsföreningarna. Ekenäs pensionstagare och Ekenäs Pensionärer reagerade tillsammans på hyresbeslutet genom att lämna in ett gemensamt besvär till förvaltningsdomstolen. Vi kan tyvärr konstatera att Raseborgs stads inställning till den äldre befolkningen och deras organisationer inte ger någon förtroendeväckande bild av beslutfattarnas engagemang i eller intresse för de äldres frågor.

 

Det andra området som uppmärksammades gällde områdets närhistoria. Medlemmarna besökte bl.a. Skogböle museum och Frontmuseet och fick dessutom bekanta sig med händelserna kring den stora branden i Ekenäs. Dessutom fick man en intressant och utförlig översikt över de gamla gatorna i Ekenäs. Den kulturella verksamheten fortsätter och som följande mål under innevarande år besöker man Kaptensbostället i Dragsvik.

 

Föreningen hade under året anordnat 18 medlemsträffar. Specialister från olika samhällsområden har redogjort för verksamheten inom social- och hälsovård för de äldre. Allmänna samhällsfrågor har också väckt stort intresse. Det ökande antalet deltagare vid de olika tillfällena är ett tydligt bevis på att föreningens verksamhet intresserar de äldre.

 

Rauno Kousa
 

Från vänster Lotta Mutanen, Leena Hytti och Minna Yli-Tainio. I bakgrunden Tina- och Kalevi Fagerström samt Gun Pihl.
Madeleine Sjöberg

Full fart med Karis Svenska Pensionstagare

 

Även om tidningsinformationen från föreningen har haltat under senaste tiden har de olika aktiviteterna hållit medlemskåren fullt sysselsatt.

Medlemsträffarna första och tredje tisdagen i månaden och lockar många, i de flesta fall ungefär hälften av medlemmarna, ibland flera. Datorkursen som startades i MBI:s regi den 9 januari fortsätter och intresset för kursen håller i sig och det känns bra att delta med en så humoristisk och tålmodig lärare som Magnus Boberg.

Simhallsbesöken kom i gång 24 januari fortsätter varannan tisdag och bowlingspelet startade 2 februari och fortsätter också varannan vecka på onsdagar.

Den 16 februari hade vi nöjet att träffa Karis Pensionärer då vi inbjudits till vändagsträff i Karis Brankis och den 21 februari informerade provisor Madeleine Sjöberg från Karis Apotek. Hon lyckades få i gång en ovanligt livlig frågestund och många fick svar på sina frågor.

Försöket med promenader inom ramen för projektet ”Kraft i åren” lockade endast två deltagare men ett nytt försök skall göra senare. Den 5 mars besöktes Fallåker Teater och farsen ”Det stannar inom familjen”.

Det stadgeenliga vårmötet hölls den 7 mars och den 15 mars ordnades en fotovisning via datorprojektor där Erik Ekman visade foton från föreningens omfattande hemsida närmast med tanke på de som inte har den nödvändiga utrustningen att följa med informationen på hemsidan.

Västra Nylands välfärdsområde informerade den 21 mars om verksamheten och läget i vår region. Minna Yli-Tainio, serviceenhetschef på hemvårdssidan i Hangö, Ingå och Raseborg och Leena Hytti, serviceenhetschef för Seniorinfon i västra området samt Lotta Mutanen serviceenhetschef för boendeservice i Ingå och Raseborg berättade och svarade på mötesdeltagarnas frågor.

 

Text och bilder: Erik Ekman

Pensionstagarna mötte Ralf Friberg

 

”I det ögonblick jag fick veta om Putins angrepp mot Ukraina förstod jag att den gamla ordningen har gått under”. Med denna mening inledde ambassadör Ralf Friberg sitt anförande då han mötte Ekenäs pensionstagare den 23.1.2023 på Folkan. Rubriken för hans anförande ”Europa vid skiljelinjen” hade väckt mycket intresse hos pensionstagarna. Friberg fortsatte med att konstatera att Rysslands barbariska angrepp mot Ukraina slopade helt vår känsla av att leva fredligt i skuggan av den ryska jätten. Det samma kunde många andra europeiska länder konkret erfara. ”Ekonomiskt utbyte tjänade inget till att gå vidare, förnuftets och eftertankens regim druknade i blodbadet, vänskapen mellan folken försvann”. Rysslands anfall med missiler och bomber, till stor del riktat mot civilbefolkningen, innebär grova krigsbrott, fortsatte han. Rysslands mål är att utplåna staten Ukraina från världskartan, utplåna det ukrainska folket, språket och den ukrainska kulturen.

 

Tidigare hette det att västländernas samarbete syftade till ”att hålla kommunisterna ute, USA inne och tyskarna nere”. Idag borde vi mäkta hålla Putin ute, britterna inne och tyskarna mera beslutsamma. Det är paradoxalt att kommunismens fall banade väg för att Putins aggression skulle få fritt utlopp och diktaturregimen fick börja härja fritt, konstaterade Friberg. Europa upplever nu en ödestimme. Vi måste kunna hålla ut, oberoende vad denna enade front kostar. I hundra år har det pågått en avkolonialisering, en folkens befrielse. Detta har lett till att det dykt upp nya globala makter som Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien. Kampen om naturresurserna hårdnar och framtidshoten är redan här, liksom klimatförändringen, rovdriften av naturresurser, en hård finanspolitik, logaritmer som styr världen, globala karteller uppstår osv.

 

Vad kan världen göra, frågar Friberg? Rysslands brutala krets skall bort, västvärlden måste hålla ihop, Europa borde bli en utvidgad federation och Förenta Nationerna förnyas eller ersättas, konstaterade Friberg. Finland med en lojalitet inom alliansen och med ett modernt försvar måste vara en uppbyggande nation för dessa ändamål. Vilket pris måste vi betala för att överleva som en fri och självständig demokrati med humana värden, frågar Friberg till sist och ger svaret ”För att fortsätta att existera som en kulturnation måste vårt samhälle hålla samman”.

 

Efter Ralf Fribergs mycket uttömmande och ypperliga inledning under rubriken ”Europa vid skiljelinjen” följde en livlig diskussion, där man ställde frågor ur olika synvinklar. Alla deltagare hade ju upplevt andra världskriget och dess följder - inte minst undertecknad, som evakuerades från Viborg i juni 1944.

 

Rauno Kousa

EKENÄS PENSIONSTAGARE rf                                     Medlemsbrev 1/2023

 

      År 2023 är föreningens jubileumsår. Föreningens stiftande möte hölls den 23.9. 1983, föreningen når därmed 40 års ålder. Styrelsen planerar under våren, hur vi kommer på hösten att fira den nådda åldern. Verksamheten har under åren hittat sina nuvarande former, men föreningen bör också utveckla sin verksamhet att motsvara medlemmarnas nya behov och att motsvara samhällsutvecklingen. Vi kommer att hålla under våren ett medlemsmöte, där vi koncentrerar oss på dessa frågor. Anskaffningen av nya medlemmar är ett levnadsvillkor för föreningarna överhuvudtaget. Denna verksamhet skall pågå under hela året.

      Styrelsen har fastslagit vårens 2023 program och önskar fortsatt livligt deltagande på våra träffar. Vi kommer att träffas på Folkan i princip två gånger i månaden, starten sker 23.1. kl.13.00. Före det träffas vi vid en gemensam lunch på restaurant Piazza den 9.1. kl.14.00, som  kutum svarar medemmarna för kostnaderna på året första lunch.

     

  9.1. kl. 14.00  Gemensam lunch, restaurant Piazza

23.1. kl. 13.00  Europa vid skiljelinjen, Ralf Friberg

  6.2.                Minnesstund för de bortgångna

20.2.                Bingo

  6.3.               ”Försenad fastslagssoppa” med Johan Kvarnström

20.3.                Vårmöte, frågesport

  3.4.                Välfärdsområdet idag

11.- 12.4.         Distriktets vårmöte, Rajaniemi, Virdois

17.4.                Besök Kaptensbostaden, Dragsvik

 2.5.                 Utvecklandet av föreningens verksamhet, medlemmarna, obs. tisdag

 8.5.                Träff med Karis sv Pensionstagare

 

      Vi försöker starta bowlandet under våren, intresserade kontakta Harding 040-703 7852. Vi deltar i förbundets motionskampanj 1.3. – 30.4. och i förbundets och distriktets verksamhet enligt våra resurser.

      Föreningen informerar om verksamheten i VN, Anslagstavlan och EU, Tapahtumia-spalten. Vi ber medemmar noggrant följa med informationen. Besök också föreningens hemsida, ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi. Meddela Bo om eventuella förändringar i kontaktuppgifter.

      Styrelsen

 

      Obs. Medlemsavgiften för år 2023  15.00 betalas senast 31.1.2023 på kontot FI03 4170 0010 0523 10, betalningsblanketten bifogasbetalningen kan göras också via nätbanken.


 

Ordförande Maj Granroth och sekreteraren René Lundqvist tog emot gästerna.
Marianne Laxén höll festtalet.

Höstmöte och jubileum

 

Karis Svenska Pensionstagares stadgeenliga höstmöte den 18.10 förlöpte utan några större förändringar med sedvanliga ärenden som godkännande verksamhetsplan och budget och en hel del personval som krävs för en välfungerande förening.

Maj Granroth valdes till ordförande för år 2023. I styrelsen sitter René Lundqvist, Lars Björklund, Anne Backman, Ulla-Britt Rudnäs, Gun Danielsson, Beatrice Sjöström-Ström och Beatrice Lönnberg (ny). Ersättare Regina Wikman och Börje Björklund. Styrelsen konstituerar sig senare.

Erik Ekman med Maj Granroth som ersättare fortsätter i Pensionstagarnas PCF:s styrelse medan Maj Granroth, Anneli Böckerman och Anne Backman med ersättarna Beatrice Sjöström-Ström och Regina Vikman fortsätter i representantskapet.

Verksamhetsgranskare är Märta Dammert med Ulrich Wikström som ersättare och föreningens förslag till medlem i Raseborgs äldreråd är Anneli Böckerman.

Rattstandläkare Helena Ranta föreläste under rubriken Brott, straff och rättvisa vid medlemsmötet den 1.11.

Den 15.11 var det dags för föreningens 40-årsjubileum som hölls på Restaurang Socis för inbjudna medlemmar och representanter för grannföreningarna. Efter hälsningstal av ordförande Maj Granroth följde festtalet som hölls av Marianne Laxén (PCF:s svenska distrikt) och berörde många viktiga händelser i föreningens verksamhet. Erik Ekman som gjort en fortsättning på föreningens historik som Veikko Wigren gjorde inför 30-årsjubileum presenterade materialet som försetts med många bilder.

Så följde festmiddag och underhållning av FestDuo Polina & Sergei.

René Lundqvist, Marita Thesslund, Beatrice Sjöström-Ström, Anneli Böckerman, Erik Ekman, Ulla-Britt Rudnäs och Gun Danielsson tilldelades förbundets silvermärke. Maj Granroth erhöll guldmärket och Leif Ström, Maire Björklund och Regina Vikman fick distriktets standar.

Den 3.12. åker vi till Svenska Teatern för att njuta av den musikaliska komedin ”Evig ung” och den 20.12 firas sedvanlig julfest.

Text och bilder: Erik Ekman

 

8.11.2022

 

Pensionstagarna i Ekenäs aktiva hela hösten

 

Ekenäs pensionstagare har fortsatt sin historiska resa i trakten. Efter besöket på Frontmuseet stod en översikt av Den stora branden i Ekenäs år 1821 i tur. På föreningens möte den 25.10 gav kyrkoherde Anders Lindström en omfattande beskrivning av räddningsarbetena, både gällande fastigheterna och kyrkan samt ombyggnadsarbetena av den gamla staden. Det visade sig att gatubilden förändades märkbart efter branden. Det spekulerades också mycket över hur branden hade fått sin början, men enligt Lindström lär det inte ha funnits någon utomstående aktör med i bilden.

Föreningen har under hösten haft två betydelsefulla möten, Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikts höstmöte på Centralförbundets semestercenter i Virdois den 26. - 27.10. och föreningens höstmöte den 31.10. Stig Kumlin från Vanda fortsätter som distriktets ordförande, i styrelsen fortsätter Marianne Isaksson-Heimberg, Ekenäs och Erik Ekman, Karis. I samband med höstmötet anordnades ett två dagars seminarium. Bengt Andersson från Nordiska välfärdscentret föreläste under rubriken ”Hälsosamt åldrande och välfärdsteknologi”, riksdagsledamot Johan Kvarnström om ”Vad riksdagen och regeringen har gjort för de äldre” och Ralf Friberg lät deltagarna få en bild av det aktuella ämnet ”Europa vid skiljevägen”. Deltagarna var mäkta imponerade av föreläsarnas ingående analyser av sina respektive teman, det kunde den efterföljande livliga diskussionen vittna om.

I seminariet ingick också grupparbete kring frågan ”De äldres välfärd, de centrala punkterna i det kommande riksdagsvalet”. Seminariet betonade särskilt följande frågor: ”tillräckliga hälso- och socialvårdstjänster nära människan, vårdavgifterna får inte vara ett hinder för vården, pensionärernas beskattning får inte vara högre än löntagarnas, ett program om hur minska pensionärsfattigdomen bör göras, hushållsavdraget bör utvecklas så att det också gynnar de mindre bemedlade, man bör förbättra anhörigvårdarnas ställning, tillräckliga vårdplatser bör inrättas samt bostadspolitiken måste stöda hemmaboendet”.

På föreningens höstmöte återvaldes styrelsen, liksom sittande ordförande Marianne Isaksson-Heimberg. Verksamhetsplanen och budgeten för nästa år godkändes. Hösten innehåller ännu en hel del verksamhet, bl.a. ska födelsedagsfesten hållas, liksom en föreläsning om minnet och så avslutas hösten med julgröt med underhållning och julfest tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider.

Slutligen inväntar föreningen Raseborgs stadsstyrelses bemötande av föreningens öppna brev om de äldres boendefrågor i staden.

 

Text och bilder: Rauno Kousa


 

Stadsstyrelsen i Raseborg                                                                          

 

De äldres boende

    

Raseborgs stads intresse för de äldres boende är en sorglig historia. Det började med nedläggningen av Fridebo som uppgick i avdelning 2 på Ekåsenområdet. Sedan var det Villa Pentby, Villa Stella, Hagahemmets nedläggning och flytt till boendeenheten i Gammelboda. Och som det senaste fallet, det tilltänkta äldreboendet vid Liljedalsgatan i Ekenäs.

 

Redan år 2007 godkände Ekenäs stadsfullmäktige ”enhälligt och förtjänstfullt” sitt äldrepolitiska program, i vilket ingick byggnationen av en ny boendeenhet för stadens äldre, med placering vid Liljedalsgatan – detta alltså för femton år sedan. Detta långsiktiga program gick ett hårt öde till mötes och började samla damm på de ansvarigas hyllor. Sedan dess har stadens äldre fått vara med om flera tråkiga förändringar visavi boendefrågorna - ingenting har varit bestående. Det är knappast främmande för någon beslutsfattare att påtvingade flyttningar och förändringar i de äldres boende väcker stor ångest och oro och är långt ifrån människovärdigt, samtidigt som det förkortar livet. Om detta vittnar otaliga studier och icke minst Äldreomsorgslagen.

 

Nu har det resurserade äldreboendet igen hamnat in i en osäker situation. Det tidigare beslutet om att starta byggnationen vid Liljedalsgatan har stött på svårigheter på grund av oro för kalkylerade kostnader och en påstådd osäkerhet gällande välfärdsområdets eventuella vilja att hyra enheten. Å ena sidan är det fullt förståeligt men å andra sidan måste man ställa sig frågan: vad är mera värt, de äldres hälsa och välmående eller ekonomin och den osäkerhet som man nu hänvisar till? Kommer ekonomin igen en gång att vinna över de äldres mänskliga boendeformer. Samtidigt vet vi att ett värdigt och friskt åldrande, jämte boende ger mervärde åt ekonomin och att alternativen och ad hoc besluten alltid kostar mera i andra ändan.

 

Stadsstyrelsen konstaterar i sitt beslut, att styrelsen fortsättningsvis har för avsikt att uppföra ett resurserat boende för de äldre i Ekenäsområdet och styrelsen besluter att återkomma till frågan inom år 2023. Men ”spåren skrämmer”– har tiderna blivit mycket bättre sen? Kommer de osäkerhetsfaktorer som stadsstyrelsen hänvisar till att ha skingrats år 2023? Vi är rädda för att man nästa år finner nya ursäkter för att igen skjuta upp detta tidsenliga äldreboende till en osäker framtid. Det är också känt att det råder en skriande brist på resurserade boendeplatser, att äldre personer, även minnessjuka äldre, som är i behov av tyngre vård ligger på ”fel platser” eller tvingas bo hemma, ofta ensamma och med alla andra olägenheter det medför. Staden har ett osvikligt ansvar för att ta hand om sina äldre invånare i Raseborg.

 

Vi förutsätter därför att den nya planeringen och byggandet av en resurserad boendeenhet vid Liljedalsgatan inleds omedelbart i början av år 2023.

Vi har erfarit att även stadens hemvårdsverksamhet kämpar med stora svårigheter. Hemvården hör likaså till stadens ansvarsområde, i all synnerhet nu då det råder en så stor brist på anstaltsplatser. Möjligheterna till anhörigvård/närståendevård och dessa vårdares situation måste förbättras. Som vi alla vet, så innebär det förbättrade möjligheter för de äldre att fortsättningsvis kunna bo hemma (på tal om kostnadseffektivitet). Kombinationen av dygnet runt vård, serviceboende, hemvård och närståendevård behöver vara i balans. Staden kan inte skjuta allt ansvar på välfärdsområdet samtidigt som man frånsäger sig det egna ansvaret! Istället bör staden vara aktiv gentemot välfärdsområdet, agera snabbt och utöva påverkan på dess förtroendevalda och tjänstemän.

 

De äldres boendefrågor får inte basera sig på upprepade adhoc-beslut. Det totala ansvaret kan omöjligt överföras på välfärdsområdet, utan staden behöver själv ha full insyn i de äldres välmående och boende i staden.

Sammanfattningsvis konstaterar vi, att staden är i stort behov av ett uppdaterat, strategiskt och långsiktigt äldrepolitiskt program med välplanerade åtgärder och där det framkommer att verkställigheten bör följas upp så att det som planerats i den godkända planen blir verkställt.

.

Ekenäs 10.10.2022

 

Ekenäs pensionstagare rf

Marianne Isaksson-Heimberg            Rauno Kousa

Ordförande                                      Vice ordförande 

Bilden tagen av Jakob Storbjörk.
Från vänster: Eva Hellman, Per-Erik Kihlstedt, Jacob Strorbjörk och Johan Kvarnström.
Foto: Erik Ekman (ljuset ställde till det lite).

Pensionstagarna från Karis besökte Riksdagshuset

 

Restriktioner på grund av coronapandemin har utgjort ett hinder för ett länge planerat besök i Riksdagshuset. Tisdagen den 4 oktober kunde det genomföras då också strömmingsmarknaden i Helsingfors besöktes av Karis Svenska Pensionstagare.

Strömmingsmarknaden var det första målet och de flesta trotsade det blåsiga vädret och använde hela den anslagna tiden för att återvända med minde och mer fyllda kassar med fisk, svartbröd några andra godheter. Några återvände lite tidigare till bussen för fortsatta diskussioner.

Våra medlemmar, vinterboende i Helsingfors, hade tipsat om en gemytlig restaurang, Pikku Ranska i Munksnäs, som hade ett trivsamt utrymme precis lämpligt för vår grupp där vi avnjöt en god lunch, samt kaffe och kaka och dessutom betjänades på svenska.  

Efter det var det igen dags för besöket i Riksdagshuset där den västnyländska riksdagsmannen Johan Kvarnströms assistent Jacob Storbjörk mötte oss. Efter grundlig kontroll fick vi en fin guidad rundtur genom huset innan Johan Kvarnström välkomnade oss med kaffe och bulle innan hans omfattade redogörelse över aktuella frågor vidtog. Hans klara och tydliga budskap efterföljdes av ett kort diskussionstillfälle. Belåtna återvände vi till Karis.  

Tack till vår ordförande Maj Granroth som skött förberedelserna för resan.

Text: Erik Ekman

Pensionstagare på besök hos Hangö frontmuseum.
Jörgen Engroos förevisar ett ännu i dag aktuelt vapen - Molotovcocktailen.
Den här näsduken fick ersätta den finska flaggan, då finska trupper kom till Hangö efter ryssarnas reträtt. Näsduken hörde till en svensk frivillig.

Ekenäs pensionstagare besökte Hangö frontmuseum

 

Ekenäs pensionstagare besökte den 19.9.2022 Hangö frontmuseum. Ingen av besökarna kunde för ett år sedan ana, hur aktuella frontlinjerna i Europa skulle bli i dag. Besöket guidades på ett medryckande sätt av Jörgen Engroos. Deltagarna fick en utförlig bild av utrustningen av frontlinjen med skyttegravar, pansarhinder och korsun. Man kan fråga sig hur det var möjligt att få allt till stånd på en så kort tid och med de arbetsverktyg man då hade i användning. Frontlinjen försvarades av 22 000 soldater, när som på den ryska sidan fanns ca 30 000. Vid sidan av finländarna deltog utländska frivilliga, huvudsakligen från Sverige, men också från Norge och Danmark. Längsta vägen till Hangöfronten hade dock en frivillig, som kom ända från Australien.

Jörgen Engroos gav en mycket belysande bild av förhållandena på fronten och av vapenutrustningen. Vi fick också höra om några personhistorier och om hårda strider vid fronten. Evakueringen av Hangö på tio dagar var ett underverk i sig, då man så gott som tömde staden på civilbefolkningens och försvarets förnödenheter.

Några av pensionstagarna hade personliga minnen från den tiden och i de flesta familjer hade man berättat, hur de hade erfarit livet bara ett tjugotal kilometer från frontlinjen. Besökarna önskade att de yngre generationerna skulle besöka Frontmuseet och få erfara konkret vilken insats veteranerna gjorde för Finlands självständighet.

 

Rauno Kousa


 

Pensionstagarna i Karis höll traditionsenlig sommarträff

 

Vädret var det allra bästa då medlemmarna träffades vid Jogging Teams stuga den 19.7 på den årligen återkommande träffen. Just då den grillade korven, salladerna och övrigt var framdukade kom regnet. Det blev trängsel och rörigt med att hitta sittplatser inomhus, men alla hittade så småningom en plats under taket och kunde njuta bland annat av den välgrillade korven som Bjarne Toivonen grillat. Den här gången hade ca 40 personer mött upp vilket, betydde att en del av det som bjöds på tog slut lite för tidigt.

Sånggruppen sjöng tre sånger (En kväll i juni, Ta mig till havet och Skogsblommor) med ackompanjemang av Erik Ekman på dragspel. Maj Granroth sjöng ”Rosenkyssar” ackompanjerad av Erik. Som avslutning sjöngs unisont ”Visan till Karis stad”.

Text och bilder: Maj Granroth


 

Sommarkaffe2022

15.7.2022

Den gemensamma samvaron viktig för Ekenäs pensionstagare.

 

Vädergudarna såg till att Pensionstagarnas sommarträff på Café Gamla Stan den 13.7. blev lyckad. Regnet höll upp innan träffen men började igen en stund efter. Det har blivit något av en tradition att medlemmarna träffas mellan vår- och höstterminen och avnjuter kaffe och jordgubbstårta på café. Möjligheten att få träffas också under sommarpausen är mycket uppskattad.

Ekenäs pensionstagares verksamhet under våren har varit livlig och de olika tillfällena välbesökta. Verksamheten inleddes den 10.1. med en gemensam lunch på restaurant Harolds. Därefter har vi mötts varannan måndag med olika program. Bland flera intressanta anföranden bör nämnas Magnus Cederlöfs redogörelse om Ekenäs gamla gator, Tina Hultgrens översikt över människans syn samt Ralf Fribergs analys om den aktuella situationen i Europa, med Rysslands anfall av Ukraina. Friberg analyserade frågan både ur mänsklig, politisk och ekonomisk synvinkel. Besöket hos Nalle Lindqvist och Skogböle museum väckte många gamla minnen till liv.

Den 9.5. var det Ekenäs pensionstagares tur att stå värd för den traditionella träffen med Karisnejdens Pensionstagare. Den här gången träffades man på restaurant Krook. Hemliga resan arrangerades av Ekenäsnejdens Invalider, med deltagare också från pensionstagarna. I föreningens årliga program har, utöver det ovannämnda, ingått bl.a. frågesport, musik, bingo och övrig underhålling.

Föreningen har deltagit i den nationella motionskampanjen arrangerad av Pensionstagarnas Centralförbund. För fjärde gången i rad avgick förbundets Svenska distrikt med segern. Föreningen deltog också i Svenska distriktets vårmöte och seminarium på förbundets semestercenter Rajaniemi i Virdois. Under seminariet berördes bl.a. organiseringen av de nya välfärdsområdena, den sociala sektorn inom välfärdsområdet samt solidariteten över åldersgränserna i kampen mot klimatkrisen. Samtliga föreläsare uppträdde via nätet, men det dämpade inte diskussionen mellan publiken och föreläsarna.

Ekenäs pensionstagare inleder höstterminen den 5.9. med sedvanlig lunch. Styrelsen planerar som bäst höstens program och utlovar intressanta föreläsningar och föreläsare utan att för den skull glömma betydelsen av gemensam samvaro och att kunna träffa sina vänner.

Rauno Kousa


 

Glada resenärer.
Domkyrkan i Tammerfors.
Rajaniemi

Vårutfärd 2022

Lördagen den 18 - 19.6 2022 reste 19 medlemmar av Karis svenska pensionstagare på sommarutfärd till Tammerfors och Rajaniemi semestercenter i Virdois. Kl.7.45 startade Ampers buss från Silvers kiosk till Karis resecenter och vidare via Svartå till Tammerfors. Chauffören Harry Eklöv rattade bussen hela resan med god yrkesskicklighet också på Tammerfors smala gator. På Tavastehus - Tammerfors vägen började det regna och det fortsatte hela dagen. När vi närmade oss Tavastehus tog vi paus i Linnatuuli för att dricka och äta något.

C: a 11.30 var vi framme i Tammerfors där vi besökte Spionhuset med alla möjliga prylar och radioapparater som använts genom tiderna för spionage. Vi besökte café Katto som fanns i samma byggnad. Där serverades pastejer och sallad. Därefter startade vi resan till Rajaniemi, där vi bokade in oss på våra rum. Klockan 17.00 avnjöt vi en god middag. Senare på kvällen hade vi samkväm, där vi kunde dricka kaffe med semla samt öl eller longdrink. Bastun var varm och några av medlemmarna njöt av bastubadet. Många var de olika ämnen som diskuterades under kvällen, men så småningom hade alla gått till sina rum för att vara utvilade då frukosten skulle serveras redan kl.7.30.

Start kl.9.00 till Tammerfors där den utmärkta guiden Lisbeth (Lipi) Nyström förde oss genom Tammerfors olika sevärdheter. Till slut besökte vi domkyrkan som är byggd av sten och rymmer ca. 2000 personer. Den är en populär konsertplats och många par vill även vigas där. Tammerfors historia delgavs oss på ett fängslande sätt.

Vi stannade i Lempäälä, Pirkan Hovi där vi åt lunch varefter vi startade färden hemåt och var hemma 17-tiden.

Under bussresan hade vi underhållning med bland annat frågesport som Maj Granroth hade sammansatt.

Maire Björklund ordnade resan och deltagarna verkade nöjda.

 

Text: René Lundqvist och Maj Granroth.

Bilder: Regina Wikman  

Magnus Cederlöf ledsagar pensionstagare på Ekenäs gamla gator.

13.3.2022

Pensionstagare på det forna Ekenäs gamla gator               

 

Magnus Cederlöf besökte Ekenäs pensionstagare den 7.3. och höll ett medryckande föredrag om gatorna i det gamla Ekenäs. Det var mycket intressant att få höra om hur gatorna överhuvudtaget har fått sina namn. Han konstaterade att namnen på torg, parker och gator dels ger en möjlighet att orientera sig i staden, dels är de viktiga för det dagliga livet. Gatunamn handlar om språk, kultur och historia, men de är också förknippade med associationer, minnen och en identitet. Till exempel känner de flesta av oss till uttrycket ”att vara på mammas gata”. Gatunamnet kan likaså fungera som ett slags gemenskaps skapande faktor, t.ex. kan personer bosatta vid samma gata känna samhörighet med varandra.

Gatunamn är vår vardagsvara, konstaterade Cederlöf. Man måste kunna ställa vissa krav på namnen, eftersom de är i flitigt bruk. De skall vara neutrala, lätta och entydiga att uttala, uppfatta och skriva. De får heller inte vara för långa. En gammal regel är att ett gatunamn inte får innehålla flera än 22 bokstäver.

Cederlöf beskrev också hur gatunamn kommer till, antingen spontant eller genom beslut. Bakom de spontana namnen finns ofta verkliga personer, som en gång bodde på den gatan eller det gäller en plats som man ofta brukar besöka. Ekenäs äldsta gatunamn är antagligen ”Kyrckgatan”. ”Smedsgatan” är inte mycket yngre. Gatunamn i Ekenäs Gamla stan är förknippade med hantverk, smeder, målare, hattmakare. Detta beskriver det kulturarv som stadens långa hantverkartraditioner står för. Stadens traditionella sjöfart syns dock sparsamt bland gatunamnen, sade Cederlöf.

I ett tidigt skede började gatorna få namn efter personer som hade varit inflytelserika i staden. Oftast hade dessa män kultur- eller industriell bakgrund. Allt vanligare blev det att tillämpa s.k. kategorinamn, där namn väljs efter samma motivkrets ss. djur, fåglar, blommor, träd osv. Då kan man lättare gissa i vilken stadsdel ifrågavarande gata finns. Den samhälleliga situationen kunde påverka på uppkomsten av gatunamn. En aktuell härskare fick någon gata uppkallad efter honom, men när samhällssituationen förändrades fick gatan ett nytt namn såsom i exemplet med Gustav Wasas gata, som tidigare hette ”Nikolaigatan”.

Magnus Cederlöf ledsagade pensionstagarna till en synnerligen intressant resa i Ekenäs stads historia, denna gång via gatunamnen. Vem visste att Raseborgs-vägen tidigare hette ”Perspektivet”?

Rauno Kousa


 

Historiker Kim Björklund

Vårmöte och Karishistoria

Karis Svenska Pensionstagare höll sitt stadgeenliga vårmöte den 15 mars och kunde konstatera att man trots den pågående pandemin kunnat göra en hel del för sina medlemmar. Ärendena kunde klubbas av i rask takt så att vi sedan kunde lyssna till historiker Kim Björklunds föredrag Lokalhistoria i våra trakter i dessa tider.

Vid det egentliga mötet kunde konstateras att vi trots pandemin har kunnat genomföra rätt mycket av de planerade aktiviteterna. En del har ändå inte kunnat göras och resulterat i lägre utgifter. En positiv sak är också att föreningens medlemsantal har ökat, då vi samtidigt har hört uppgifter om att många föreningar har tappat oroväckande många medlemmar.

Efter mötesförhandlingarna fick vi lyssna till Kim Björklunds intressanta föredrag om tre stora lokalhistoriska bokprojekt i Karis och Pojo. 

 1. KARIS HISTORIA 1865–2008, författare Kim Björklund, utgivare Västnyländska kultursamfundet, utkommer 2023
 2. HANDELSMÄN OCH HANTVERKARE I KARIS 1873–2000, författare Johanna Wassholm, Anna Sundelin, Christoffer Holm, Kim Björklund, utgivare Föreningen Gardberg Center, utkommer 2023
 3. POJOS HISTORIA 1865–2008, författare Matias Kaihovirta och Kim Björklund, utgivare Fiskars och Pojo hembygdsföreningar, utkommer 2024.

 

I sitt föredrag berättade han om dessa tre projekts struktur och bakgrundskrafter, samt mera ingående om bokprojektet och forskningen kring verket Karis historia 1865–2008. 

Genom att klicka på länken längst ned kan du se den preliminära innehållsförteckningen och en del ”urklipp” ur materialet som ännu är under arbete.

 

Text och bild: Erik Ekman

 

 Kim Björklund PDF till Karis Svenska Pensionstagare rf.pdf (1.1 MB)
Klicka på länken för att ta del av materialet.
Uppvaktade. Från vänster Ros-Maj Lindholm, Gun-Britt Peltonen, Bjarne Tennström, René Lundqvist, Ritva Immonen, Ulla Tennström, Maj Granroth och Bjarne Toivonen.
Från vänster Erik Ekman, Ros-Mari Lindholm, Regina Vikman, Maj Granroth, Anita Exell, Ulla Tennström, Dan Björklöf och Gun Pihl.

Pensionstagarna i Karis återaktiverar sig

Efter en tid då Karis Svenska Pensionstagare har tvingats inhibera bland annat den viktiga julfesten och andra aktiviteter, har vi kommit i gång på allvar och intresset för föreningens verksamhet upplevs som stort. Vid midvinterfesten den 1 mars slöt drygt hälften av medlemmarna upp.

Medlemmarna bjöds förutom på god mat med efterföljande kaffe och kaka också på program med sånggruppen, uppvaktning av medlemmar som fyllt jämna år och plötsligt dök Vilgot Mosn Boman (Kaj Rehnberg) från Kryddhulta upp och lockade fram många spontana skratt. Vi hade tänkt avsluta festen med Karisvisan av Dick Granroth men denna gång valde vi med tanke på den rådande situationen att i stället gemensamt sjunga I natt jag drömde, sången fick svensk text av Cornelis Vreeswijk 1964. Texten innehåller förhoppningar som i dag känns mycket aktuella och viktiga.

Jämnt en månad tidigare hölls en träff med korvgrillning och lite senare blev det medlemsmöte.  Simhallsbesöken och sånggruppens övningar har startat och bowling startar inom kort. Stadgeenligt vårmöte blir det den 15 mars. Vi skall besöka Riksdagen den 5 april medan FPA informerar vid medlemsmötet den 3 maj.

 

 

 

 

Den 17 maj besöks Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning i Lojo som har en omfattande utbildning för yrkesfolk och amatörer som rör sig på sjön. Sommarresa planeras till 18–19 juni. Styrelsen har under den här tiden jobbat med sina uppgifter och planeringen av historiken/bildverket inför föreningens 40-årsjubileum har påbörjats.

Text: Erik Ekman

Bilder: René Lundqvist


 

Johan Kvarnström besökte Ekenäs pensionstagare

 

     ”Landets ekonomi växer med 3,3 % i år, över 100 000 nya arbetsplatser har kommit till sedan sommaren 2020, i statens budget det har skett betydligt mindre låntagning för år 2022 än tidigare uppskattats…” var en del av riksdagsledamoten Johan Kvarnströms svar på frågan ”hur mår landet idag?

Den pågående pandemin har präglat regeringens arbete utåt, men trots det har man kunnat fatta beslut om många, för samhället, viktiga frågor. Sotereformen har rotts i land, man har fattat beslut om familjeledigheten, polisväsendets finansiering har tryggats, liksom även tredje sektorns, trots minskade intäkter från Tipsbolaget. Man har gjort betydande framsteg gällande klimatfrågorna; de lägsta pensionerna har höjts,fortsatte Kvarnström. I offentigheten kunde man få bilden av att det råder betydande meningsskiljaktigheter mellan regeringspartierna, men samtliga beslut har, efter ingående underhandlingar fattats i gott samförstånd. Man kan säga att det finns ett förtroende mellan regeringspartierna.

     I fråga om beskattningen svarade Kvarnström, att det viktiga är att löntagarnas, pensionärernas och småföretagarnas skattegrad inte skärps. Det borde vara självklart att pensionärerna inte betalar högre skatt än löntagarna, sade han.

Bland pensionärerna talas det mycket om det s.k. brutna indexet, som används i samband med höjningen av pensionerna. Mötesdeltagarna önskade att den frågan skulle undersökas betydligt grundligare än hittills. Eller kunde ett blandsystem tas i bruk, något som man ofta ser under löneförhandlingarna, dvs. alla skulle erhålla ett fast belopp och en mindre procentförhöjning. Det nuvarande indexsystemet leder till att ju högre pensionen är desto mera pengar ger indexet.

Deltagarna ville också fästa Kvarnströms uppmärksamhet vid hushållsavdraget. De som har små inkomster betalar lägre skatt eller ingen alls, men då avdraget dras av direkt från skatten har dessa människor föga nytta av avdraget fastän det skulle vara viktigare för dem än för höginkomsttagarna. Kunde man istället ta i bruk ett slags servicesedel eller gå in för ett negativt skattesystem?

Slutligen uppmanade Kvarnström alla att gå till valurnorna i januari, då röstar man om medlemmar till välfärdsområdenas fullmäktige. Välfärdsområdena tar ju hand om hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet. För oss i Raseborg är sjukhusets öde ett av de viktiga ärendena i reformen, men likaså att närservicen även i framtiden måtte fungera effektivt.

 

Rauno Kousa


 

Projektchef Elisabeth Kajander

Nystart för pensionstagarna i Karis

Efter att coronarestriktionerna omöjliggjort de flesta aktiviteterna i föreningen kan vi nu hoppeligen återgå till normala rutiner. En del har kunnat genomföras med iakttagande av försiktighetsåtgärder. Nu finns igen både simning och bowling med i programmet och sånggruppen har inlett sina övningar.

En utfärd till Tenala och Bromarv gjordes den 20.7. Resans höjdpunkt var Tenala Mejeri, som öppnade i Per-Olof ”Pelle” Frimans regi 2017 och tillverkar ost på traditionellt sätt i gammal bruksmiljö med anor från 1800-talets slut.

Vid höstens första träff den 17.8 fick alla njuta av goda pajer och sallad, som föreningen bjöd.

Den 21.9. föreläste rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren från Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) om att sköta sin syn och, använda tillbudstående hjälpmedel för att bibehålla sin livskvalitet och förhindra olyckor. Mycket att tänka på.

Sedan följde en spelkväll den 29.9 och en träff med Ekenäs pensionstagare den 5.10. på Karis Brankis.

PCF:s svenska distrikt höll sitt höstmöte/seminarium 11-12.10 på kursgården Rajaniemi i Virdois. Vår förenings delegater var Maj Granroth, Beatrice Sjöström-Ström, René Lundqvist och Erik Ekman. Ordförande Stig Kumlin från Helsingfors pensionstagare återvaldes enhälligt, medan den nya styrelsen tillsätts först efter att alla medlemsföreningar hållit sina höstmöten. Nytt under nästa verksamhetsår är att styrelsens arbetsutskott som fungerat via Skype ersätts med att styrelsen träffas minst fyra gånger, i huvudsak via nätet och att ett informationsutskott bestående av Marianne Laxén, Alf-Erik Helsing, Henrik Helenius och Erik Ekman tillsatts. Referat och uttalande samt verksamhetsplanen för år 2021 finns på distriktets hemsida på adressen https://svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi/verksamhet/

Vi såg pjäsen ”Stulen kärlek” på Fallåker Teater den 16.10.

Projektchef Elisabeth Kajander var inbjuden för att berätta om den nya social-och hälsovårdsreformen. Hennes presentation i PowerPointformat och tydliga muntliga förklaringar rätade ut många frågetecken.

På kommande är höstmötet 16.11 och julfesten 7.12. Biobesök och riksdagsbesök planeras och så skall vi se pjäsen Älskade VR i januari.

Text och bild: Erik Ekman

Pensionstagarna i Ekenäs startade sin hösttermin

 

     Ekenäs pensionstagare startade sin höstermin den 6.9. med en gemensam lunch på restaurant Piazza. En tjuvstart hade dock gjorts redan 2.8., då medlemmarna bjöds på den Oskarsbelönade danska filmen ”En runda till”. Efter ett och ett halvt år med olika begränsningar deltog ett flertal av medlemmarna i lunchen. Man var mycket nöjd med att igen få träffa sina vänner, ensamheten och bristen på social samvaro som begränsningarna förorsakat har varit tung.

 

     Pensionstagarna kommer att träffas varannan måndag under hösten, vilket betyder sammanlagt 10 träffar. Vi kommer att ha intressanta inledare, bl.a. riksdagsman Johan Kvarnström, stadsstyrelsemedlemmen Ulf Heimberg, författaren Monica Fagerholm, amanuens Vesa Kiljo. Vi kommer också att ha en träff med Karisnejdens svenska Pensionstagare samt ha en gemensam julfest med Ekenäsnejdens Invalider. Underhållning och musik kommer vi givetvis också att få ta del av.

 

     Föreningen kommer att vara representerad i Pensionstagarnas Centralförbunds kongress i november i Åbo. Förbundet har över 70 000 medlemmar i 296 föreningar i 15 distrikt. Förbundets svenska distrikt har sitt höstmöte och ett seminarium i oktober i Virdois. Centralförbundets kongress utstakar pensionstagarnas verksamhetsformer  och program för fyra år framåt. Distriktets seminarium kommer att behandla aktuell hälso- och socialpolitik, där Sote-reformen varslar om mycket nytt.

 

     Föreningen kommer att ha en livlig hösttermin och vi hoppas på att allt flera pensionerade blir intresserade av vår verksamhet.

 

     Rauno Kousa

Sommarutfärd till Tenala och Bromarv 20.7.2021

Det händer och sker i vår förening! Tiden går fort och nu lever vi i högsommaren. Det är en tid sen vi hade sommarträff på Jogging team och nu sitter ett nästan lika glatt samlat gäng i bussen för att besöka Bromarv och Tenala. Nog har vi en driftig förening som bjuder på möjligheten för medlemmarna att vara med i gemenskapen. Och alla gör ju så som man känner för i dessa tider. Behöver väl inte ens nämna ordet.

Vädret för dagen utlovades, så där, kanske litet regn och svalare men vem bryr sej. Alla på plats konstatera ordföranden i Karis på ABC. Glatt snarvel i bussen och väl framme i Bromarv intogs dagens lunch på Theodors. Hälsosam husmanskost som kunde avnjutas inom- eller utomhus och några valde att få en god öl till maten. Efter maten fritt med möjlighet att besöka kyrkan och skärgårdshamnen och Skafferiet, den verkliga "lanthandeln" innan besöket till ostens magi, resans mål, "Tenala ost".

Herr ostmästaren Friman välkomna oss med en mycket upplysande info om byggnaden och dess historia. Ett samlat gäng hörde på och känslan var att det här känns bra! Nu snart går vi in till ostens hjärta och tillverkande och mera spännande känns det. Alla dessa processer med rätt mjölk från rätt ko, utan stress och onödigt ljud! Helt otroligt! Herr Friman informerade oss om fakta och smaker och processer i lättsam och skämtande ton med den verkliga vardagen med att tillverka ost i vår bygd! Den som ger sitt allt för det som man känner för, är värt att leva för med utvalda. "Det kallas för en livsstil" och litar på mina valda medhjälpare. Han hade färdigt smakprov, som smakades av i rätt ordning och alla fick säkert sin bästa smak på gommen. Tenala ost, premium, Agnes. Efter denna fina faktainfo, förstår jag nog att osten kostar!

Nå, ja nu efter denna fina ostinfo till Frimans, Bakfickan. Kaffe och bulla fick vi och alla hade möjlighet att spendera i butiken med osthandel eller något annat på Frimans diversehandel.  Hem igen efter något regn, då vi smaka av osten och ni som inte var med, vi smaka också för er ... så vänligen kolla på följande kommande resor och höstens program! Är verkligen genomtänkta och alla får vi en god gemenskap med att säga, hej på dej och Tenala Bromarv resan var fin.

 

Text och bilder: Anne Backman


 

22.6.2021

Pensionstagarna avnjöt försommarkaffe

Efter flera månaders avbrott i Ekenäs pensionstagares möten samlades medlemmarna till försommarkaffe på Cáfe Gamla Stan. Deltagarna var många och humöret var i äppelträdstopparna. Tillställningen utgjorde starten för sommarens och höstens verksamhet. Följande gång träffas vi i juli då föreningen ordnar en gratis bioföreställning för medlemmarna och övriga, av föreningens verksamhet, intresserade pensionärer. Vi har också planer att subventionera biljettprisen för olika kulturevenemang som arrangeras i Raseborg och som medlemmarna vill delta i.

Som en start för den egentliga höstverksamheten bjuder föreningen medlemmarna på en gemensam lunch den 6.9. och därefter samlas vi varannan måndag. Till våra möten kommer vi att bjuda in lokala och nationellt sakkunniga gäster som presen-terar aktuella frågor. Dessutom blir det givetvis underhållning med musik och tävlingar, och även fester står på programmet.

Vi sidan av de viktiga sakfrågorna vill vi skapa en gemytlig samvaro efter en lång tid av stränga begränsningar.

 

Rauno Kousa


 

Pensionstagarna i Karis höll höst-och vårmöte         (30.3.2021)

Trots att föreningens verksamhet har störts av covid-19 kunde man konstatera en rätt omfattande verksamhet under år 2020 med 11 medlemsmöten och 6 styrelsemöten. Nytt för vår förening var också att det svenska distriktet inom Pensionstagarnas Centralförbunds (PCF) höll sitt senarelagda höstmöte på distans, varvid ordförande Maj Granroth deltog via Skype.

Vid medlemsmötena har hållits föreläsningar med olika teman och till exempel allsång. Föreningen har varit med om en karaoketräff med Karjaa-Pinjaisten Eläkkeensaajat samt deltog på inbjudan av Karis pensionärer i deras träff. Två utomhusträffar har ordnats. Man besökte också tryckeriteaterns föreställning ”Med risk för Raseborg” samt gjorde en utfärd till Själö. Allt detta med beaktande av gällande restriktioner. Så länge det var möjligt ordnades simhallsbesök, bowling och petangue.

Styrelsen för år 2021 består av Maj Granroth ordförande, vice ordförande Beatrice Sjöström-Ström, René Lundqvist sekreterare och Lars Björklund kassör. Övriga styrelsemedlemmar är Ulla-Britt Rudnäs, Anneli Böckerman, Gun Danielsson och Anne Backman. Ersättare Regina Wikman och Börje Björklund. Verksamhetsgranskare är Märta Dammert och Eva Hellman med Ulrich Wikström som ersättare.

I styrelsen för PCF:s svenska distrikts styrelse representeras föreningen av Maj Granroth med Lars Björklund som ersättare. René Lundqvist, Lars Björklund och Erik Ekman är ordinarie medlemmar i distriktets representantskap med Anneli Böckerman och Beatrice Sjöström-Ström som ersättare.

Anneli Böckerman utsågs till föreningens representant till äldrerådet i Raseborg.

Erik Ekman sköter om informationen till pressen och hemsidan och René Lundqvist är medlemsansvarig. Därtill valdes et stort antal ansvarspersoner för olika uppgifter för att allt skall fungera till medlemmarnas belåtenhet

En lång lista med olika aktiviteter som genomförs i den mån restriktionerna medger innefattar också förberedelser för det kommande 40-års jubiléet.

Text: Erik Ekman

Föreningens arbetsmyror: Torsten Gabrielsson, Bo Isaksson, Solveig Lindqvist, Mona Råberg, Märta Holmberg, Sinikka Grönroos och Marita Eklöf.

                                                                                              21.10.2020

Pensionstagarna i Ekenäs höll sitt höstmöte                                   

Ekenäs pensionstagare har under hösten 2020 haft sin verksamhet i gång så gott som normalt. Givetvis har vi beaktat myndigheternas rekommendationer om olika skyddsåtgärder. Vi har ansett det vara viktigt att medlemmarna inte blir sittande ensamma hemma. Ensamheten försvårar de äldres livssituation och den ger ofta upphov till en försämring av hälsan. Det har vi velat förhindra och samtidigt visa att vi behöver varandra.

Ekenäs pensionstagare höll sitt höstmöte den 19.10. Alla val förrättades enhälligt och i god anda. Marianne Isaksson-Heimberg fortsätter som styrelsens ordförande, övriga styrelsemedlemmar är Marita Eklöf, Torsten Gabrielsson, Märta Holmberg, Bo Isaksson, Rauno Kousa, Harding Lindholm, Solveig Lindqvist och Mona Råberg. Som ersättare fungerar Karl-Erik Fagerlund, Marita Sjöholm och Greta Åkerman.

I verksamhetsplanen poängterar föreningen den sociala samvarons betydelse. Under träffarna kommer man att beröra viktiga sociala, pensionspolitiska och andra samhällsfrågor, utan att ändå glömma olika underhållningstillfällen och besök. Vid behandlingen av nästa års budget kunde höstmötet konstatera att föreningens ekonomi är stabil. 

Föreningen är medlem i Pensionstagarnas Centralförbund (80 000 medlemmar) och medlem i förbundets Svenska distrikt. Föreningen deltar aktivt både i centralförbundets och distriktets verksamhet. Det funktionella och ekonomiska stödet från dessa organisationer spelar en viktig roll i föreningens verksamhet.

Höstmötet gav styrelsen fullmakt att inom ramen för den godkända verksam-hetsplanen göra en detaljplan för verksamheten år 2021. Den ekonomiska situationen följs upp med kvartalsrapporter.

Föreningen tackar alla sina samarbetspartners och övriga som på olika sätt har stött oss i vårt viktiga arbete för de äldre.  

Rauno Kousa


 

Vasa pensionstagare

Vår pensionärs förening Vasa Pensionstagare har en gång per månad gått ut för att äta lunch på lämplig plats. Igår besökte vi Åminne Kök & Bar i Malax. Vi var 37 stycken som hade en fin samvaro.

Hälsningar Boris Berts.


Klicka på bilden för att förstora!


 

Kirsi Ala-Jaakkola

Ekenäs pensionstagare fick coronainfo.

 

Ekenäs pensionstagare möttes den 7.8.2020, äldreomsorgschefen Kirsi Ala-Jaakkola informerade om Raseborgs stads åtgärder under den pågående coronapandemin, vad gäller den äldre befolkningen.

Bland annat tillsatte staden en arbetsgrupp, vars uppgift blev och är att analysera de instruktioner som staten ger ut och anpassa dem till lokala förhållanden. Gruppen tar också ställning till olika lokala evenemang, som till exempel den aktuella höstmarknadens vidare öde. Gruppen består av ansvarspersonerna inom stadens olika verksamhetsområden.

En av de första uppgifterna blev att ringa upp stadens samtliga 5000 personer, som var över 70 år, med undantag av hemvårdens klienter och de som vårdades på stadens äldreboenden. Likaså kontaktades alla de ca 200 äldre som vårdades av en närståendevårdare med avtal.

Situationen blev svår bland dem som vårdas i eget hemm och för de äldre som vårdas inom stadens äldreboenden. Också stängningen av dagverksamheten drabbade de äldre. Restriktionerna och begränsningarna var plågsamma; som t.ex. att inte få träffa sina närmaste på en lång tid. En liten lättnad i äldreboenden blev det att kunna träffas utomhus bakom ett plexiglas, men nu har de restriktionerna upphävts och numera får de äldre träffa sina anhöriga, vistas utomhus, uträtta olika ärenden och närvara vid familjetillställningar etc. Äldreomsorgschefen kunde dessutom intyga att varken de äldre eller personalen på stadens äldreboenden har insjuknat i covid-19.

Staden tog också hand om transporter av matvaror från butikerna, något som sysselsatte ca 70 personer.

Den s.k. seniortelefonen är i flitig användning, kontakterna gäller allt från vardagens bekymmer till hälsofrågor. Senaste år erhöll man 143 samtal; i år har man vid samma tidpunkt fått ta emot 300 samtal. I kristider, liksom nu under coronapandemin, med sina restriktioner, är det mycket viktigt att få tala med någon, i synnerhet då man är äldre och ofta också ensam.  Kontakterna till stadens seniorrådgivning har likaså ökat markant.

Staden har idag en större färdighet och beredskap att möta en eventuell ”andra våg” av pandemin. Lärdomarna och erfarenheterna inger en större trygghet inför framtidens utmaningar, som t.ex. mötet med vårdskulden. Äldreomsorgschefen kunde berätta att pandemin har varit betungande och krävande för personalen, inom den övriga sjukvården har det uppstått en sällan skådad köbildning, liksom har personer med olika grundsjukdomar inte kontaktat hälsocentralerna i lika hög grad som under ”normala tider”.

Kirsi Ala-Jaakkolas anförande följdes av en diskussion, där medlemmarna kunde ställa frågor och berätta om sina erfarenheter.

Rauno Kousa

 


 

Ekenäs pensionstagare rf                                   Medlemsbrev 2/2020

Efter att coronaepidemin avbröt vårverksamheten, tar vi en ny start inför hösten. Styrelsen önskar att vi kan genomföra höstprogrammet, givetvis följande de instruktioner som myndigheterna ger oss. Epidemin avbröt också medlemsvärvningskampanjens evenemang, men styrelsen önskar att alla medlemmar med sina personliga kontakter är fortsättningsvis aktiva.

Styrelsen tackar för medlemmarnas bidrag för lotteri och bingo och hoppas på en fortsatt aktivitet. Höstens program startar med en gemensam lunch på restaurant Harolds den 24.8., övriga programpunkter kl. 12.00 på Ungdomsgården, om inte annat meddelas.

24.8. kl.13.00

Säsongstart, gemensam lunch, Harolds

7.9.

Analys av coronatiden/karantänen, äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola

21.9.

Mitt första år i riksdagen, riksdagsman Johan Kvarnström

5.10.

Bingo

6.10.

Träff med Karis svenska Pensionstagare, Karis Brankis, kl.13.00.

13.-14.10.

Distriktets höstmöte, Rajaniemi, Virdois

19.10

Höstmöte, analys av medlemsvärvningskampanjen

Vecka 44

Gratis filmföreställning, gamla och nya medlemmar

2.11.

Födelsedagsfest

16.11.

Hur utvecklar vi föreningens verksamhet, Rauno Kousa

30.11.

Minnesstund för de avlidna

14.12.

Jultraditioner, amanuens Vesa Kiljo, Ekta museum

18.12.

Julfest med Ekenäsnejdens Invalider

                                       

Bowling, boccia och kortspel fortsätter som tidigare, boccia på Uncan kl.10.00 14.9., 28.9, 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. och 7.12. Om ev. teaterbesök och resor informeras separat.

Info och ev. ändringar i programmet kan Du läsa på VN/anslagstavlan och EU/tapahtumia. Bekanta Dig också med föreningens hemsida ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi, distriktets hemsida svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi och förbundets elakkeensaajat.fi.

För att kunna förnya vår verksamhet önskar styrelsen, att medlemmarna kommer med förslag till nya verksamhetsformer. Detta är viktigt också för medlemsvärvningen.

Kom ihåg att meddela Bo om ev. förändringar i kontaktuppgifter.

Med önskan om att aktivt deltagande och ökande medlemskår.

 

Styrelsen


 

Inne på gården vid servicehuset 14 juli 2020

Pensionstagarna i Karis vill träffas.

I likhet med många andra föreningar har verksamheten i Karis svenska pensionstagare legat nere på grund av Covid-19. Styrelsen har jobbat i normal ordning. Behovet att träffas och umgås syns då medlemmarna träffades utomhus vid två olika tillfällen, båda gångerna med 30–40 medlemmar.

I juni ordnades en grillträff med lätt program vid Jogging Teams stuga och i juli hölls en medlemsträff, utan annat egentligt program än kaffe och Ninas goda tårtor och lite information.

Det fanns mycket att berätta och diskutera då man samlades i små grupper och gick igenom vad man upplevt under de gångna månaderna. Ljudnivån på diskussionerna var så hög att ordförande Maj Granroth fick göra flera försök att göra sig hörd då hon skulle berätta om kommande aktiviteter.

I början av augusti ordnas en resa till Nagu (i stor rymlig buss), med bland annat besök på före detta Själöhospitalet där spetelska och sinnessjuka ”vårdades” under skrämmande förhållanden. Verksamheten med varierande inriktningar började på 1620-talet och avslutades 1962.  

Under sommaren har ”petanquegänget” träffats, sånggruppen kommer igång och förhoppningsvis har ”Fyrkanten” någon sketch på lager till julfesten, om inte förr. Vi hoppas också kunna återuppta både bowling och simning med ledd vattengymnastik så fort som möjligt. Förhoppningsvis ger coronaläget möjlighet till en normal verksamheten under hösten, eventuellt med nya aktiviteter.

Text och bild: Erik Ekman

Efter att coronarestriktinonerna hade lättats njöt lättade Ekenäs pensionstagare sommarkaffe med jordgubbstårta på Gamla Stans Kafe.

Hälsn. Rauno Kousa

Ekenäs pensionstagare. Trots att vi inte kan ha vår normala verksamhet i gång förutom motionskampanjen, vill vi ändå hålla kontakt med våra medlemmar. Om du vill prata om vardagens frågor, vill ha råd eller hjälp, så ring till Marianne Isaksson-Heimberg 400-490 787, Rauno Kousa, 0500-409 211, Harding Lindholm, 040-703 7852, Märta Holmberg, 040-069 9259 eller Marita Eklöf, 040-530 4238. Också andra styrelsemedlemmar kan hjälpa Dig. Vi är villiga att ha kontakt även med med pensionärer, som inte är medlemmar.

                                                                                                                9.3.2020

Ekenäs pensionstagare besökte Ekta museum

På Ekta museums hemsida kan man ta del av Marcus Carvey`s obestridliga sanning, ”Folk som inte förstår sin historia, ursprung och kultur är som ett träd utan rötter”. Den sanningen och mycket därtill bekantade Ekenäs pensions-tagare sig med, då fullmäktiges första vice ordförande Ulf Heimberg i februari inledde pensionstagarnas historieresa med en utförlig redogörelse över staden Raseborgs första tio år. Den andra mars fortsatte resan med att vi bekantade oss med Ekta museums utställning ”Alla tiders Raseborg”. Innan rundvandringen gav tidigare turistsekreteraren Viveca Blomberg en förträfflig och spännande översikt över Ekenäs stads historia, från det staden grundades år 1546 ända till idag. Vi fick höra om, hur de olika kungarna och furstarna farit fram i nejden och om allt från tvångsförflyttningen år 1550 till den nygrundade staden Helsingfors, till vandringen tillbaka till hemorten. Pensionstagarna fick en bild av livet i staden under olika århundraden. På den tiden livnärde sig stadsborna mest på fiske, hantverk och handel.

Viveca Bolmberg guidade oss genom traktens liv, leverne och boende, ända från stenåldern till långt in i nutid. Men också en och annan intressant historisk personlighet presenterades för oss, bland annat Sigfrid Aronius Forsius (1560 - 1624), som förutom präst också var astronom, naturfilosof och författare. Han gav ut Finlands första kalender, som också lär ha innehållit en del spådomar om kommande händelser.

Det var intressant att konstatera hur mycket vardagslivet i hemmen har förändrats, t.ex. då man jämför 1950-talet med dagens hemförhållanden.

Men Ekta museum har mycket mera att erbjuda de 10 000 – 13 000 årliga besökarna. Bland annat kan man bekanta sig med de permanenta utställningarna ”Alla tiders Raseborg” och utställningen om Helene Schjerfbecks liv och konst eller med temautställningen ”Förbjuden sprit – förbudslagen 1919 – 1932”; kanske värt att minnas att förbudslagen varade i  13 år… Man kommer säkert  inte alltid att tänka på att Museigården är en gammal stadsgård från 1700-talet, där Borgargården är den ursprunliga huvudbyggnaden och uthuslängan representerar den ursprungliga ekonomibyggnaden. En del av den gamla stadsgården finns alltså ännu kvar.  Borgargården, värt ett besök, håller öppet om somrarna. Utöver nämnda utställningar anordnar museet också olika evenemang, såsom Våffeldagen den 21.3. och den Nationella fönsterdagen den 16.5.

Det är rätt vanligt att man på sina resor i eget land eller utomlands bekantar sig med olika kulturskatter och kommer inte att tänka på, att det finns många intressanta platser att bekanta sig med på den egna hemorten. Ekenäs pensionstagare rekommenderar varmt alla Raseborgare att ta tillfället i akt och besöka Ekta museum och alla de intressanta utställningarna.

Rauno Kousa

 

 

Flitiga pensionstagare

Karis Svenska Pensionstagare kunde vid sitt stadgeenliga vårmöte redogöra för en diger verksamhet under år 2019. Att föreningen är viktig för medlemmarna bevisas av att ca hälften av medlemmarna har mött upp till 17 medlemsmöten samt stadgeenliga vår- och höstmöten.

Föreningen har också deltagit EKL:s svenska distrikts stadgeenliga vårmöte i Närpes och höstmötet i Rajaniemi och så var vi inbjudna till Ekenäs Pensionstagares vårlunch och vi bjöd i vår tur på en höstträff med lunch i Karis Brankis. Det blev också hela tre olika teaterföreställningar, ”vårjippo” i Jogging Teams stuga samt en resa till Hangö med fint och omväxlande program.

På hösten reste vi till Åland och så blev det två resor till Björn ”Nalle” Lindqvist museum i Skogböle.

Sånggruppen och ”fyrkanten” har övat regelbundet och uppträtt vid olika tillfällen. Lika regelbundet besöktes simhallen, ibland med ledd vattengymnastik. Man har också spelat petanque.

I samband med medlemsmötena har vi haft föreläsningar med olika teman. Minneskoordinator Susanna Öster förläste om seniorer och minnet, äldreservicechef Kirsi Ala Jaakkola informerade om vad som är aktuellt inom äldrevården, räddningsverkschef Jari Sopen-Luoma påminde om vad vi skall tänka på då det gäller brandsäkerhet, verksamhetsledaren Lisbeth Faldetta och medlemssekreteraren Christina Kaltiokallio från hörselföreningen i Västnyland berättade om olika hjälpmedel för personer med hörselproblem. Sista i tur stod Johanna Koprander från Seniorrådgivningen som berättade om den mångfald av hjälp som i olika situationer. Vid mötena ledde Marita Thesslund sittgymnastiken.

Inför julen ordnades en ”pysselkväll” och så var det dags för julfest.

Inpå det nya året har vi gästats av Roger Roos, organisationschef på Finlands svenska brand- och räddningsförbund, igen Kirsi Ala-Jaakkola och senast vårt svenska distrikts ordförande Stig Kumlin.

Så hade vi två mycket uppskattade tillfällen inom samma vecka. Det första en gemensam träff med Karjaa-Pinjaisten eläkkeensaajat med karaokesång och dans. Stämningen var hög och många modiga sångare köade till mikrofonen. Det andra trevliga tillfället med fint program stod Karis Pensionärer för och vi har bara att framföra vårt varma tack.

Ännu under våren återstår bowling, besök i Riksdagshuset där Johan Kvarnström tar emot, vårjippo och vårutfärd till Själö.

 

Text: Erik Ekman


 

Medlemsvård i Vasa 2020

Vasa Pensionstagare rf har inlett vårsäsongen med att anordna förutom de sedvanliga fredagsträffarna,  en gemensam lunch i månaden "medlemsvård ". I februari månads  lunch deltog hela 36 pensionärer!

Text och bild: Roger Sundén


 

Ulf Heimberg
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg

Staden Raseborgs första tio år                                                                                 6.2.2020

 

En kommunsammanslagning är ingenting nytt i Finland, sade Ulf Heimberg på Ekenäs Pensionstagares möte den 3 februari. På 40-talet hade vi 603 kommuner, idag är de 311, av vilka 107 använder beteckningen stad och 204 beteckningen kommun. Den sista kommunsammanslagningen var inte den första i våra trakter, utan till de tre kommunerna Ekenäs, Karis och Pojo hade tidigare sammanslagits fem andra kommuner. Trots sammanslagningarna är det inget negativt i att man, trots allt känner hemortskärlek i alla delar av den nya staden Raseborg; Tenalabo är tenalabo och Pojobo är pojobo osv., men det är viktigt att man också samtidigt känner samhörighet med den nya staden Raseborg. Lika viktigt är det att alla stadsdelar utvecklas likvärdigt, konstaterade Heimberg.

Den unga staden Raseborg ärvde en tung ekonomisk barlast från de samgående kommunerna; det ekonomiska underskottet var utmanande. Men ett åtgärdsprogram fick kursen svängd. Det krävde mycket arbete och ansträngningar av förtroende-valda, förvaltningen och personalen. Det var inte helt lätt att sammanfoga de olika kulturerna med den nya organisationen. Bland annat behövde man åstadkomma en ny förvaltningsstadga. Detta underlättades inte av att det fanns vissa motsättningar inom ledningen. Heimberg kallar perioden för en arbetsam tid, då han också fungerade som stadsstyrelsens ordförande. Vi är på god väg, men vi har inte ännu nått målet sade Heimberg.

Staden har gjort en diger utredning av servicenätet, något som kan leda till betydande omstruktureringar. Situationen försvåras av att vi tyvärr inte nått den planerade befolkningsökningen på 1% samt att vi idag har en arbets-löshetgrad på ca 10%. Innan sammanslagningen var arbetslöshetsgraden 5,7%. Det har också varit utmanande att få nya företagsetableringar till staden. Vi får, i likhet med andra kommuner kämpa med att anpassa ekonomin till invånarnas servicebehov. Vi har, som känt, en hel del utmaningar på olika områden, inte minst inom äldreomsorgen, något som ligger er pensionstagare nära hjärtat, konstaterade Heimberg.

Staden kan idag erbjuda en hel del utvecklingsmöjligheter, som ett exempel kan vi nämna utvecklingen av Fiskars. Vi skulle gärna se samma utveckling också i Billnäs.  Men också trafikförbindelserna ser ut att förbättras och sjukhusets tillvaro att tryggas. Det sker en hel del i utvecklingen av infrastrukturen och inom husbyggandet. Staden kan idag stoltsera med ett rikt kulturliv. Vi har Karelia, sommarkonserterna, sommarteatern, museet, Naturum. Vi skall inte heller glömma de olika musik- och teaterevenemangen i de olika delarna av staden eller Dragsvik med den kommande riksomfattande militärparaden den 4.6.2020. Våra byaföreningar och tiotals föreningar runtom i staden gör ett viktigt arbete. För motion och idrott finns det flera idrottsanläggningar och vi skall heller inte glömma traktens eget idrottsinstitut, Kisakeskus i Pojo.

Det gavs också tid för frågor och kommentarer. Många frågor gällde äldreomsorgen, bl.a. huruvida staden har följt/följer de lagliga kraven att under fullmäktigeperioden årligen presentera en utvärdering av socialservicen/äldreomsorgen gällande tillgången till service samt kvaliteten.

Heimbergs anförande var mycket informativt, intressant och givande och uppskattades högt av pensionstagarna.

Rauno Kousa

 


 

 

Pensionstagarna i Karis provar en del nytt.

 

Karis Svenska Pensionstagare fortsätter med de tidigare aktiviteterna men en del nytt står också på programmet.

Möten och träffar med föreläsningar om viktiga frågor finns med, likaså de olika motionsformerna simning/vattengymnastik, lite sittgymnastik och nu blir det också bowling då det tydligt intresserade många. Sånggruppen och ”Fyrkanten” fortsätter och hemsidan skall utvecklas via ett utbildningstillfälle vid Rajaniemi rekreations- och skolningscenter i Virdois.

Nytt för oss är en träff med Karis pensionärer och en annan träff med Karjaa-Pinjaisten Eläkkeensaajat ry vid vilken en av våra medlemmar har utrustning så deltagarna får pröva på att uppträda med karaokesång både på finska och svenska. Hoppas på många modiga ”artister”.

Årets första medlemsmöte besöktes av organisationschef Roger Roos från Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund som påminde oss om vikten av att vara förberedd på olika katastrofsituationer. Senaste stormar visade tydligt hur sårbart samhället är. Lägg till situationer då el- och vattendistributionen slås ut, mobiltelefonnätet slutar fungera med mera. Det gäller bl.a att se till att man har ett system för matvaror och vatten för att klara minst 72 timmar. Här har de som bor i egnahemshus med vedeldning och egen brunn en fördel. Har vi batterier till transistorradion så att vi kan följa med myndigheternas varnings- och informationsmeddelanden då inte mobiltelefonerna mera fungerar?  

Han delade ut broschyrer med goda råd som är värda att bekanta sig med och vidta åtgärder för att klara sig i olika nödsituationer.

Text och bild: Erik Ekman

Lotta Söderlund på Naturum berättar.
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg
Rasmus Fredriksson informerar om brandsäkerhet i hemmet.
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg

Aktiva pensionstagare i Ekenäs.                                     29.12.2019

Ekenäs pensionstagare startade sin höst med klimat- och naturfrågor. Vid besöket i Naturum fick föreståndaren Lotta Söderlund oss övertygade om vars och ens ansvar för vår miljö. Vi har alla möjligheter att påverka på föroreningen av naturen och skyldighet att ta ansvar också i klimatfrågor.

Brandsäkerheten var en annan viktig fråga på vår agenda. Brandinspektören Rasmus Fredriksson visade en film om hur snabbt en liten låga i ett egna-hemshuskök kan sprida sig och bli till en katastrof, på grund av människans ouppmärksamhet. Han poängterade vikten av varsamhet med öppen eld i hemmet, att alltid se till att man har fungerande brandvarnare, ett brandtäcke, och en brandsläckare som är i skick. Allt det ökar tryggheten i det egna hemmet.

Vid föreningens septembermöte informerade föreningens vice ordförande Rauno Kousa om en del viktiga intressebevakningsfrågor. Vi vet aldrig vad morgondagen för med sig, t.ex. när det gäller vår hälsa. I värsta fall blir vi oförmögna att klara av vardagliga sysslor, och då behöver vi hjälp. Men det är också viktigt att i tid tänka på vem som tar hand om alla praktiska frågor när man blir äldre och skröpligare, med andra ord vem bevakar mina intressen i fråga om vård, omsorg och ekonomi? Det smidigaste skulle vara att låta göra en intressebevakningsfullmakt, där en anhörig eller någon annan betrodd person ges fullmakt att sköta om ens angelägenheter. Det säkraste sättet är att anlita en sakkunnig som utarbetar fullmakten.

Både Ekenäs pensionstagare och det Svenska distriktet inom Pensions-tagarnas Centralförbund höll sina höstmöten i oktober. Marianne Isaksson-Heimberg fortsätter som föreningens ordförande. Till ny ordförande för Svenska distriktet valdes Stig Kumlin från Helsingfors Pensionstagare. Den tidigare ordföranden Marianne Laxén hade undanbett sig omval på grund av nya internationella uppgifter.

I vårens program 2020 fortsätter vi att ta upp säkerhetsfrågor och senare på våren blir det uppvisning av brandsläckning i hemmen. Men före det bekantar vi oss med staden Raseborgs första tio år, då fullmäktiges första viceord-förande Ulf Heimberg redogör för hur den resan har utfallit. Och vi fortsätter att bekanta oss med hembygdens historia bl.a. med ett besök i Ekta muséet där vi tar del av utställningen "Alla tiders Raseborg”. Till vårprogrammet hör också en översikt av riksdagens och landets regerings första år vid makten -   vad har blivit bättre?

Kära medlemmar! Vi hoppas att ni deltar aktivt i vårens program och kanske också tar med en och annan ny intresserad medlem med i vår viktiga verksamhet.

 

Rauno Kousa


 

Johanna Koprander

Nytt från Karis hösten 2019

 

Pensionstagarna i Karis jobbar vidare.

 

Karis svenska pensionstagare höll sitt stadgeenliga höstmöte den 5 november och godkände verksamhetsplan och budget för år 2020 samt valde ett antal funktionärer. Samtliga val gjordes med enhälliga beslut.

 

Maj Granroth valdes till föreningens ordförande för år 2020 och till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Anneli Böckerman, Beatrice Sjöholm, René Lundqvist, Lars Björklund, Börje Björklund, Ulla-Britt Rudnäs och Gun Danielsson. Ersättare Regina Wikman och Marianne Ekebom.

Märta Dammert och Alice Öhman blev ordinarie verksamhetsgranskare med Ulrich Wikström och Anita Wikström som ersättare.

Till PCF:s svenska distriktsstyrelse valdes Lars Björklund med Maj Granroth som ersättare medan Maj Granroth, René Lundqvist, Lars Björklund och Beatrice Sjöström representerar föreningen vid distriktets höst- och vårmöten. Ersättare Anneli Böckerman och Erik Ekman.              

Medlemsavgiften hålls oförändrad och tidigare aktiviteter fortsätter. En ny aktivitet under följande år blir bowling.         

Den 19 november besöktes mötet av socialhandledaren Johanna Koprander som berättade om Seniorrådgivningen och Seniorpunkterna i Karis och Ekenäs. Seniorrådgivningen erbjuder de äldre och deras närstående personlig rådgivning i frågor som gäller fysisk, psykisk och social hälsa men man hjälper också i många andra frågor som hjälp med ifyllandet av blanketter som ibland kan kännas jobbiga. Kontakta med Seniorlinjen 019 289 3133 vardagar kl. 8 -11. Våra föreningsmedlemmar kan lätt knacka på hos Johanna i samma hus som vi håller våra medlemsmöten och hennes telefonnummer är 019-289 3308. Seniorrådgivningens broschyrer och programmet för seniorpunkterna hittas på vår hemsidas direktadress  https://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/seniorradgivning/.

En länk till Guide till FPA:s stöd och tjänster finns också på samma sida.

Innan vi firar julfest skall vi ännu besöka Täkter för att se Mauno Koivisto- Täkters president.

Text och bild Erik Ekman


 

Hörselföreningen representerades av Lisbeth Faldetta (tv) och Christina "Kia" Kaltiokallio

Hörselföreningen informerade

Var tionde finländare i arbetsför ålder och över var tredje 65-åring har problem med hörseln. Antalet håller på att stiga. Trots det är det idag bara ett fåtal som använder hörapparat. Hörselföreningen i Västnyland med nästan 500 medlemmar presenterade sin verksamhet vid Karis Svenska Pensionstagares senaste medlemsmöte.

Hörselföreningens sekreterare/verksamhetsledare Lisbeth Faldetta och medlemssekreterare Christina "Kia" Kaltiokallio berättade om vilka svårigheter hörselnedsättning medför och vilka hjälpmedel som idag finns till förfogande och vad föreningens verksamhet går ut på.

Många personer med nedsatt hörsel eller dövhet upplever hinder för kommunikation och delaktighet i sitt dagliga liv. Hörselföreningen jobbar med att underlätta de drabbades liv genom att berätta om vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Vid föreningens egna träffar används i dag t.ex. skrivtolkning, vilket betyder att tolkarna snabbt skriver ner det som sagts. De kan också beskriva ljud i omgivningen som t.ex. skratt, mobilen ringer m.m. Viktigt är att be om hjälp i god tid.

Förutom de olika hörselhjälpmedlen kan man ju idag också kommunicera lättare genom att skriva ner sina åsikter och känslor via e-post och andra sociala medier.

Av pensionstagarnas närmaste aktiviteter kan nämnas en träff med Ekenäs pensionstagare. Simhallsbesöken, delvis med ledd vattengymnastik, fortsätter, likaså fortsätter man med   petanque. Sånggruppen och sketchgruppen ”Fyrkanten” övar och uppträder och så gör vi diverse datorövningar. Kanske det också blir bowling?

Besök till Täkter för att se Mauno Koivisto – Täkters president och Tryckeritaterns ”Med risk för RASeborg” ingår också i planerna.

 

Text och bild: Erik Ekman


 

Foto: Erik Ekman. Klicka på bilden för att förstora.

Pensionstagare på Ålandsresa

Under två dagar med klarblå- och molnfri himmel njöt deltagarna av resan som ordnats av Karis svenska pensionstagare. Vi fick bekanta oss med stora delar av fasta Åland. Åland har totalt 16 små kommuner, en stad, nio landsbygdskommuner och sex skärgårdskommuner med totalt ca. 28 500 invånare.

Vi åkte tryggt omkring i många timmar med vår lugna chaufför Krister Rehn som dessutom visade sig vara en utomordentlig guide och som berättade massor om platserna som vi såg. Vi konstaterade att vägarna, också småvägarna, är fina med den rödskiftande beläggningen. Gårdarna är välskötta och det fanns flera stora äppelträdgårdar och potatisodlingar. Sjöfarten är ju också en viktig del. Utöver platser s.s Kastelholms slott, Smakbyn, Bomarsunds fästningsruiner, Jan Karlsgården, Getabergen och Eckerö m m. som vanligen besöks så fick vi åka genom skogen till fasta Ålands norra sida för att beundra det havsnära hotellet Havsvidden med fina hyresstugor. Trots att samhällena är små finns service i form av affärer, post och bank på ett sätt som vi numera inte är vana vid. Vi konstaterade att ålänningarna är driftiga.

Tyvärr såg vi att det ännu fanns en massa vindfällen som man ännu inte klarat av att reda upp efter stormen Alfrida som nästan nådde orkanstyrka på Åland natten till den 2 januari.

Under båtresan till och från Åland fick vi också lyssna till vår medlem Lars Lundqvist som med sina säkra uppträdanden i karaokebaren drog ner många applåder.

Vår reseledare Maire Björklund, tillsammans med Wikströms Busstrafik skötte om att allt fungerade till belåtenhet. När vi trötta och ännu övermätta men belåtna kom hem till Karis möttes vi av ett lätt regn.

Text: Erik Ekman

 


 

Karisföreningen på besök i Hangö

Hangö blev målet för föreningens traditionella vårresa, med Maire Björklund som reseledare och ett drygt 40-tal deltagare från Karis svenska pensionstagare och visar att vi inte behöver åka långa vägar för att få intressanta upplevelser.

Den eminenta guiden Marketta Wall gav under den en och en halv timmes långa rundturen med buss i staden en massa intressanta uppgifter om de platserna vi besökte.

Intressant att se Hangö hamn och få uppgifter om dess verksamhet och betydelse för Hangö och regionen. Finlands smörexport gick över Hangö via Smörmagasinet fram till 1932. Hamnen fungerade som avfärdsplats för de som emigrerade till Amerika vid sekelskiften 1800­­–1900 talet.

Hangö badanstalt 1879-1939 och badortslivet blomstrade och om De Fyra Vindarnas Hus som haft flera innehavare bl.a. C.G.E. Mannerheim fanns mycket att berätta.

Minnesmärket över sovjetiska krigsfångar vid Täktom var följande anhalt innan vi fick ta del av många intressanta uppgifter om Hangö Ortodoxa kyrka som stod klar år 1895 och har ett samband med att det under det då livliga badortslivet fanns många ryska gäster.

Vi hann också med en god lunch på fisk- och skaldjursrestaurang På Kroken med en jättefin utsikt innan vi slutligen besökte Frontmuseet i Lappvik.

Text och bild: Erik Ekman


 

Pensionstagarna i Karis fick höra om äldrevård och brandskydd

Vid föreningens senaste möten fick deltagarna höra om aktuella frågor inom äldrevården och vad vi kan göra för att förbättra brandsäkerheten i våra och om hur vi skall förfara om olyckan ändå är framme.

De tråkiga händelserna inom äldrevården har varit tung för alla berörda, förstås för vårdarna, beslutsfattarna och tjänstemännen men det finns också ljuspunkter konstaterade äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola då hon besökte Karis Svenska Pensionstagare den 19 mars.

I Raseborg fyller man kraven på personaldimensionering på boendeenheterna. Det är också viktigt alla gör de rätta sakerna och har hjärtat på rätta stället.

Under år 2018 fick vi en del tilläggsresurser. I Villa Anemone ha man fått personalökning så att man har kunnat öka på nattbemanningen. Vi har också en minneskoordinator sedan våren och närvårdartillägg i hemvården också till Tenala och Bromarv.

Hemförlovningsteamet med 2 sjukskötare + 1 närvårdare har kommit igång och utvecklat samarbetet med bäddavdelningen och sjukhuset men man kan eventuellt behöva mera resurser för detta.

Rehabiliteringsteamet med sjukskötare, fysioterapeut och ergoterapeut startar sin verksamhet under våren.

Dagverksamheten utvecklas och är under planering. Den ska upprätthålla funktionsförmågan och vara rehabiliterande.

Under planering är också en liten avdelning på Villa Anemone för personer som varit på sjukhus och rehabiliteras för att komma igång igen för att klara sig hemma. ”Byabuss” planeras som komplement till färdtjänst.

Momsfria stödtjänster för t.ex. skötsel av hemmet och matservice kan köpas av privata aktörer.

Staden har fått finansiering från Regionförvaltningsverket för motionsrådgivning i alla åldrar.

Tidsbeställning till läkare är möjlig på hälsostationen i Ekenäs även kvällstid vissa dagar i veckan. För att få råd vid symtom som inte kräver akutvård kan man ringa numret 116 117.

Mötesdeltagare upplevde det besvärligt att beställa tid till läkare med alla knapptryckningar. Låt bara signalerna gå fram utan att trycka på de sifferknappar som man uppmanas till. En person svarar i alla fall då signalerna gått fram en stund.

Vid mötet den 2 april fick brandmästare Jari Sopen-Luoma vid Västra Nylands räddningsverk oss att tänka till om vad vi skall göra för att undvika brandrisker i hemmet. Se till att ha fungerande brandvarnare i alla rum förutom köket. Då det utbryter en brand i ditt hem har du kanske 2 minuter på dig att ta dig ut, tänk efter hur du rör dig. Sover du i övre våningen skall du klara att klättra ut genom fönstret till brandstegen på väggen, om du inte klarar detta så flytta sovplatsen till nedre våningen.

Om det börjar brinna, tveka inte att ringa 112, uppge rätt adress och svara på deras frågor. Ring inte först sonen eller dottern. Om du har smarttelefon installera applikationen 112 så hittar man dig även om du inte vet adressen. 

Spisen är den största orsaken till bränder och förvånansvärt många torkar sina kläder ovanför bastuugnen, med risk för att kläderna faller ner och börjar brinna. Värmeljus som placeras för tätt kan orsaka brand.

Sotning skall göras årligen i bostadshus och i vart tredje år i fritidshus. Ägaren ansvarar för att sotningen blir gjord och du skall bevara kvittot som bevis för att arbetet är professionellt utfört.

Äldrerådets verksamhet diskuterades varvid det konstaterades uppgifter från äldrerådets senaste möten saknas på stadens hemsida.

Föreningen har besökt Fallåker Teater för att se på Prima Donnor och ett vårjippo hölls på Jogging Team och datorkurs för nybörjare och längre hunna har genomförts. Vattengymnastiken fortsätter och på kommande är en traditionsenlig träff med pensionstagarna i Ekenäs som arrangör, en vårresa till Hangö och i höst en resa till Åland.

Text: Erik Ekman  


 

Göta Pihlström (tv) och Senta-Rita Lundström följde med stort intresse med mötesförhandlingarna under Ekenäs pensionstagares vårmöte.

Ekenäspensionstagares vårmöte 2019

 

I skuggan av det annalkande riksdagsvalet och försvaret av pensionärernas ställning möttes Ekenäs pensionstagare till vårmöte i början av mars. Den mycket aktiva föreningen har för närvarande närmare hundra medlemmar.

- Nog kunde pensionerna bra höjas. Visserligen kom det just 17 euro till i månaden. Men inte blir det något över när priserna samtidigt stiger i butikerna. Det här borde alla pensionärer tänka på när de ska rösta i riksdagsvalet i april, säger Göta Pihlström.

Hon har varit medlem av föreningen i cirka fem år och har tidigare jobbat i köket till Ekåsens sjukhus i Ekenäs Hon tillhör Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL där hon numera är frimedlem.

- Mitt jobb var att laga mat i sjukhusköket. Men som 55-åring blev jag arbetslös, berättar hon.

 

Göta Pihlström trivs inom pensionstagarföreningen.

- Stämningen är trevlig och verksamheten mångsidig. Den som är intresserad kan bland annat spela boccia varannan måndag eller bowling i hallen.

Verksamhetsberättelsen för Ekenäs pensionstagare visar hur rätt hon har. Medlemmarna har deltagit flitigt. Till exempel på de sexton medlemsträffarna som anordnades ifjol har i medeltal trettio till fyrtio personer mött upp. Därtill kommer evenemang, fester samt resor.

Ett speciellt inslag utgörs av den såkallade Hemliga resan som ifjol gick till Somero och Halikko. I år har man planerat resan för någon gång i juli.

Senta-Rita Lundström håller med Pihlström om den goda stämningen inom föreningen.

Själv betraktar hon sig som ”vanlig medlem” och är inte ens intresserad av att få några förtroendeuppdrag.

- Jag jobbade som städare vid Seminarieskolan i Ekenäs från 1989 till 2011. Före det hade jag haft dagbarn. Jag satt länge som styrelsemedlem för Kommunalarbetarfackets lokalavdelning 158. Och det räckte till, säger Senta-Rita Lundström bestämt.

Hon menar dessutom att tiden inte ens skulle räcka till för några förtroendeuppdrag.

- Jag är hemma från Barösunds skärgård och har sedan 1966 bott i Ekenäs men finns här bara på vintrarna. När isarna smälter och sjöfåglarna kommer från havet är det igen Barösund som lockar.

Då verksamhetsberättelsen för år 2018 skulle godkännas påminde föreningens vice ordförande Rauno Kousa on vikten av historiska kunskaper.

- Känner man inte sin historia förstår man inte heller sin framtid, sade han.

Men Kousa ville också blicka framåt.

- Med ny iver mot nya äventyr, sammanfattade han den kommande verksamheten inom Ekenäs pensionstagare.

Harding Lindholm som är tidigare mångårig ordförande för föreningen påminner om betydelsen av att rösta i riksdagsvalet i april.

- En viktig fråga för den nya riksdagen är inrättande av en äldreombudsmannatjänst. Andra för pensionärerna angelägna ärenden med tanke på riksdagsvalet är att åldringsvården bör skötas lokalt och att vård ska ges på det egna modersmålet. Och att pensionerna ska beskattas rättvist, framhöll Harding Lindholm.

Henrik Helenius


 

Susanna Öster

Seniorer och minnet

 

Många av mötesdeltagarna som fick ta del minneskoordinator Susanna Östers fina föreläsning nickade och log igenkännande då hon vid Karis Svenska Pensionstagares möte beskrev olika situationer som vi seniorer ofta befinner oss i. Rubriken var ”Behöver jag oroa mig för mitt minne?”

 

Lyckligtvis är de flesta tillfällen helt normala och beroende på att vi koncentrerar oss på för många olika saker tillika och alla gör vi små ”minnestabbar”. Till ett normalt minne hör glömska och är en hjälpreda som sätter sakerna i viktighetsordning.

 

Om minnesproblemen ökar klart från tidigare och det försvårar vardagen, du glömmer hur saker används, t.ex. att förstå klockan är det skäl att söka sig till minnesskötaren. Det är inte alltid fråga om en minnessjukdom när minnet försämras, men det är viktigt att klargöra orsaken så att man kan sköta den.

 

Viktigt att ge hjärnan passligt med utmaningar, lära sig nya saker, lösa korsord o.d. Försök komma ihåg vad du skall handla i affären utan att se på listan (som du har med dig). Kalendrar och minneslappar i övrigt är bra att använda. Motion och kost i lämpligt förhållande och 3-5 kkp kaffe/dag är nyttigt.

 

Försök glömma onödig stress och gör saker du tycker om och sov tillräckligt!

 

Hela PowerPoint-presentationen finns på föreningens hemsida på direktadressen https://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/handelser/

 

 

Text: Erik Ekman

Bild: Privat


 

Rakel Allén, miljöutbildare vid Rosk´n Roll.

Miljöansvar och julfest

Vid Karis Svenska Pensionstagares medlemsmöte den 20 november fördes en livlig diskussion om avfallshantering efter en fin inledning av Rakel Allén, miljöutbildare vid Rosk´n Roll.

Vi diskuterade avfall och återvinning och Rakel fick svara på många frågor om vad man bör och inte får göra med avfallet. Speciellt diskuterades återvinningen av plast som nu är aktuellt, kompostering och så mindes vi hur tokigt vi betedde oss då vi var unga. Ett exempel på dessa tokigheter var att barnen fick leka och slå sönder ackumulatorer och så hälldes spillolja ut bakom bastun eller förrådet för att bl.a. ta kål på nässlorna som växte där. Avfallshögar fanns ofta i den intilliggande skogen och kunde innehålla allt möjligt från gamla mediciner till gamla redskap.

Årets julfest i Servicehusets matsal vid Felix Fromsgatan 16, den 18.12.2018 samlade som tidigare en stor del av föreningens medlemmar. Ordförande Maj Granroth inledde med hälsningstal och så tonades belysningen ned och in skred en grupp barn med Lucia och stjärngossar från daghemmet Labyrinten. Alltid lika rörande att se barnens allvar och inlevelse.  

Efter kyrkoherden Pentti Raunios andaktsstund hedrades de under året avlidna med varsitt tänt ljus och i anslutning till detta sjöng sånggruppen Levi Backmans Aftonklockor arrangerad av Jonathan Lutz och fortsatte med Nidälven och adventssången Mjuk och lätt faller snön. En blick genom fönstret bekräftade detta.

Så var det dags för Ninas julmiddag varefter Anneli Böckerman läste en dikt.

Medlemmar som fyllt jämna år uppvaktades innan det var dags för ”Fyrkantens” sketch som tog oss tillbaka till 50-talets ”fårskola”. Då kaffet och jultårtan avnjutits var det dags för lottdragning. Alla festdeltagarna hade fått en nummerlapp och Ulla-Britt Rudnäs gynnades denna gång.

Plötsligt kom en rödklädd gubbe med vitt skägg in, släpande på en stor säck, innehållande paket som ibland matchade mottagarnas önskemål.  

Festen avslutades med Hemmets ljus som allsång som sjöngs av hjärtans lust.

Text: Erik Ekman


 

Vasa Pensionstagare på skäritur med buss. Sista anhalten var Saltkaret i Svedjehamn, Björkö. Foton: Brita Helsing

Vasabor på höstlig skärgårdstur
Det småregnade under morgontimmarna och väderprofeterna lovade ingen ljusning. Det avskräckte trots allt inte de drygt femtio som anmält sig till den matresa, som Vasa pensionstagares företog i början av oktober.

Kosan styrdes denna gång till den närbelägna skärgården, Replot, Vallgrund, Söderudden och Björköby. Räknat i antalet kilometer blev det en rätt lång färd med långa sträckor genom skog, men av samtalen i bussen att döma kände de flesta sig vara på hemmaplan. Anekdoter från tidigare besök i trakten och om äldre episoder luftades, och de flesta visade sig ha vänner, bekanta eller släktingar i byarna. I det muntra sorlet och skratten hade färdledaren Elof Rosendahl all möda att göra sig hörd de gånger han hade något på hjärtat.
Första anhalten på resan var Bernys restaurang, där vi njöt lika mycket av den läckra maten som av den vackra utsikten. Restaurangen ligger ju intill den magnifika Replotbron och i restaurangsalen sitter man som i en lyxkryssare med utsikt över fjärden.

Då vi mätta och belåtna äntrade bussen för fortsatt färd, började molnen skingras och solen titta fram. Via centrum i Replot gick färden till Norra Vallgrund där vi gjorde ett kort besök i en hantverksbod. Främst intresserade det de kvinnliga deltagarna, varav de flesta själva stickar, så några strålande affärer blev det nog inte för butiksinnehavarna.

Större intresse väckte Klobbskat café på Söderudden, som ligger intill fiskehamnen och invid en stenig kulle med havsutsikt mot Sverige. Där avnjöt vi kaffe eller te med tillhörande bulle och småkakor. Inte för att vi var hungriga, men är man på matresa så är man. Här fick samtalen ny fart tack vare nya konstellationer.

Enligt de ursprungliga planerna skulle kaffepausen ha tagits på Salteriet, som ligger i Svedjehamn i Björköby, men Salteriet hade stängt för säsongen. Å andra sidan finns mycket att se i Björköby. ”Helig mark”, konstaterade Jacob Söderman i en Facebook-kommentar till vår resa. ”Där tillbringade jag några barndomssomrar.” Att Björkö var värd en mässa tyckte också de flesta i bussen. Många nöjde sig visserligen med att se på utsikten från bussfönstret. Men vi var några tappra, som vandrade iväg till utsiktstornet Saltkaret för att kunna blicka ut över Kvarkens världsarv med dess unika moräner.

Hemfärden gick i muntra tecken och många passade på att proviantera för helgen vid den fiskhandel som ligger på fastlandssidan intill Replotbron.
Alf-Erik Helsing 

Från vänster Maj Granroth, Folke Rudnäs, Alarik Baarman, Per-Erik Kihlstedt, Gunvor Kihlstedt och Ulla-Britt Baarman.
Maj håller på att vända patienten Marja-Liisa i stabilt sidoläge

Maj Granroth fortsätter att leda Karis Svenska Pensionstagare.

Verksamheten med möten/träffar första och tredje tisdagen i månaden med olika teman och föreläsare fortsätter. Samma gäller de olika motionsformerna, resor, teaterbesök och andra kulturaktiviteter. 

Vid föreningens höstmöte återvaldes Maj Granroth som ordförande och styrelsen består av Anneli Böckerman, Beatrice Sjöström, Lars Björklund, René Lundqvist, Gun Danielsson, Börje Björklund och Ulla-Britt Rudnäs. Ersättare är Regina Wikman och Gunvor Kihlstedt. Som verksamhetsgranskare fortsätter Veikko Wigren och Alice Öhman med Anita Wikström och Ulrich Wikström som ersättare.

Lars Björklund föresås som ordinarie styrelsemedlem i PCF:s svenska distrikt med Maj Granroth som ersättare. Lars Björklund, Anneli Böckerman, Maj Granroth och Erik Ekman representerar föreningen vid distriktets höst- och vårmöten, med Veikko Wigren och Märta Dammert som ersättare.

Efter mötet hölls den första träffen i en planerad serie som går ut på att hjälpa varandra med IT-relaterade frågor. Denna gång stod telefonerna och pekplattor i tur. Senare kommer också datorfrågor att behandlas.

Vid det föregående mötet delade Förstahjälplärare Marja-Liisa Lehto med sig av sina kunskaper i ”första hjälpen”.  Vid den första övningen visade sig ett problem som var och en borde öva, nämligen att koppla på telefonens högtalare då man ringer till 112. Viktigt att kunna kommunicera med nödcentralen då man försöker hjälpa den nödställda och kom ihåg att inte stänga telefonen innan du får tillåtelse av centralen. Den som har smarttelefon rekommenderas också installera applikationen 112 Suomi som gör att centralen kan spåra din position om du är i ett tillstånd då du inte klarar av att beskriva ditt problem. 

Öva att lägga personer i stabilt sidoläge och se till att andningsvägarna är fria. Om någon har fått något i halsen, böj denne framåt och dunka lätt på ryggsidan av bröstkorgen. Barn läggs över ena armen och dunkas lätt på ryggsidan. Lär dig ”Heimlich manöver”.Finns bra instruktioner på nätet.

Två dagar efter höstmötet besöktes föreningen av Ekenäs Pensionstagare för den traditionella höstträffen. På våren blir det sedvanlig vårträff med pensionstagarna i Ekenäs som värdar.

Text och foto: Erik Ekman


 

Ritva Uhlbäck

Aktiva pensionstagare i Karis

 

Efter en ofrivillig paus i ”rapporteringen” blir det en liten resumé från april framåt.

 

Karis Svens Pensionstagare håller sina medlemsmöten/träffar den första och tredje tisdagen i månaden. Vid den första träffen i april hade vi besök av äldre konstapel Camilla-Fri Bergström. Deltagarna fick svar många frågor och hon gav oss en massa goda råd. Ett råd som i dessa mörka tider är helt på sin plats är att vi gärna får klä ut oss till julgranar med en massa reflexer. Hon delade också ut ett material med nyttiga råd och kontaktuppgifter till polisen, beroende på ärendets art. Viktigt är att vi lär oss ta kontakt då vi känner att vi behöver det.

Vid det andra mötet lärde oss Pirjo Laatikainen från Folkhälsan om hur vi kan genomföra en livsstilsförändring.

Vårjippo i mars i Jogging Teams stuga. I juni företogs en båtutfärd till Bogaskär, Sandnäsudd och Hummelskär och i augusti var det dags för Tallinnkryssning.

Vi ägnar oss också åt motion i olika former s.s. deltagandet i förbundets motionsjippo, simning och konditionsträning. Nytt för hösten är petanque. Föreningens sånggrupp övar regelbundet med enkla tvåstämmiga arrangemang som anpassas till våra röstlägen som under åren har blivit lite lägre.

Vid höstens första möte lärde oss leg. spec. fotvårdare Ritva Uhlbäck hur vi skall sköta våra viktiga fötter. En sak som vi kanske inte kommit att tänka på är att vi skall besöka skoaffären under eftermiddagen, alltid prova båda skorna och ta god tid på sig för provningen.

Vid mötet den 18 september lär Marja-Liisa Lehto ut viktiga kunskaper i ”första hjälp” och den andra oktober är det dags för det stadgeenliga höstmötet och två dagar senare har vi inbjudit Ekenäs Pensionstagare till gemensam lunch i Villa Anemone i Karis. Rosk´n Roll informerar om sin verksamhet vid mötet den 20 november. Julfesten hålls den 18 december.

 

Text och bild: Erik Ekman


 

 

Gemnsam vårträff.

 

Ekenäs pensionstagare har hållit säsongavslutning på Bar Gustavo. Enligt traditionen var Karis svenska pensionstagare inbjudna.

Ordförande Harding Lindholm hälsade alla välkomna till en stunds trevlig samvaro med mat, dryck, underhållning och lotteri. Ett välfyllt lunchbord var dukat och alla lät sig väl smaka.

Föreningens motionskampanj har avslutats och prestationpris utlottades bland deltagarna.

Lite sång och musik piggar upp efter maten och den delen av programmet stod Berndt Philström för. En välsjungande ung man med ett urval av gamla visor och låtar.

Publiken applåderade och några par tog sig en svängom på dansgolvet.

Så var det tid för lotteriet. ett välfyllt vinstbord med fina vinster hade lockat att köpa lotter. Som huvudvinster utlottades två varukorgar vilka vanns av Tina Fagerström från Karis och  Göta Pihlström från Ekenäs. En rätttvis fördelning.

Karisföreningens ordförande Maj Granroth framförde sitt tack och inbjöd oss till träff i Karis i höst.

Under våren hade vi besök av Tina Hultgren och Johanna Koprander från Raseborgs Senior-rådgivning. Flickorna gav en bra och upplysande information om dess verksamhet. Man får råd och upplysningar i allt som gäller hälsan för seniorer.  En fin hemsida finns också på internet. Nu blir det sommarpaus men lite varksamhet har vi genom Hemliga resan den 10 juli. Intressant att se vart det bär iväg denna gång.

Ekenäs pensionstagare önskar en trevlig sommar och vi ses igen i höst.

Välkommen med i våra led!

 

Torsten Gabrielsson.


 

Äldre Konstapel Camilla Fri-Bergström

Polisen kollade pensionstagarna i Karis

Vid mötet den 3 april fick vi besök av äldre konstapel Camilla Fri-Bergström som ställde en del frågor och fick svara på ännu flera då hon föreläste under temat ”Seniorer i trafiken”. Hon delade också ut ett ypperligt kompendium riktat just till seniorer med en del goda råd och kontaktuppgifter till polisen. Det allmänna nödnumret 112 känner ju alla till. När du behöver göra en brottsanmälan är det rätta numret 02954 13151 och då du bara vill fråga råd ring 02954 36010.

Det var en hel del råd och frågor som diskuterades. Det som gladde oss var ju att trots att vi som äldre bilförare har lite långsammare reaktionen så kompenseras det av mera erfarenhet och förutseende i trafiken.

Här följer bara en liten del av hennes råd: Fotgängarna får helst under den mörka årstiden bära reflexer så att vi liknar en julgran. Vi skall också tänka på att bilarnas bromssträcka vintertid är dubbelt längre. För att undvika missförstånd, håll ögonkontakt med chauffören och GÅ(!) över då någon stannat för dig.

Cyklister skall använda hjälm och se till att lampa, reflex och bromsar är i skick.  Led cykeln vid övergångsstället.

Bilister skall se till att använda säkerhetsbälte, hålla tryggt avstånd till bilen framför.  Håll lampor, glasögon, vindrutor och speglar rena. Om du inte vill köra högsta tillåtna hastighet och det bildas kö bakom så kör in på någon hållplats och släpp de övriga förbi. På främmande orter är en är en gps-navigator till stor hjälp. En bra kartläsare skall vara ett stöd och inte ”stressa” chauffören.   

Viktigt att upprätthålla körkunskaperna. Hälsan och konditionen är viktig och att hålla pauser. Alkohol och trafik hör inte ihop.

Vid den efterföljande diskussionen behandlades bl.a. karisfenomenet med att parkera på trottoarer och likgiltigheten vid övergångsställen. Också problemet med att man som bilist är artig och vinkar fram en fotgängare på övergångsstället medan någon annan, skamlöst susar förbi.  Användningen av bilbarnstolar och respekten för polisen berördes. Släpp inte in främmande påträngande bluffmakare i ditt hem var hennes råd. Om de inte avlägsnar sig så får man ringa numret 112.

 

Livsstilsförändring för seniorer

Vid mötet den 17 april föreläste Pirjo Laatikainen från Folkhälsan om “Livsstilsförändring - hur motiverar jag mig själv?”. Mera motion, i regel skall vi inte banta men äta hälsosammare, sova mera och träffa vänner oftare. Fokusera på det nyttiga du vill ha mera av, inte på det du måste avstå ifrån. Att tobak och alkohol inte är hälsosamt vet seniorerna.

Oftast fungerar motion bäst i grupp men vill du hellre göra något ensam, så gör det. Ett tecken på att det är viktigt att träffa vänner och kamrater syns tydligt hos pensionstagarna i Karis då ca.50 % av medlemmarna ofta finns med på träffarna.

Ställ gärna upp delmål för det du vill uppnå och känn efter vad som gör dig gott.

 

Text och bild: Erik Ekman


 

Gerd Fors

Karis Svenska Pensionstagare 1.3.2018

 

Verksamheten inom Karis Svenska Pensionstagare är i full gång med träffar/föreläsningar, motion och teaterbesök

Vid mötet den sjätte februari startade Gerd Forss sin inlevelsefulla föreläsning under rubrikenTräna din hjärna” med att servera oss varsitt glas med vatten och vi satt som frågetecken. Genom flera olika övningar stimulerade vi våra hjärnor, dessa makalösa underverk. Vi blir faktiskt bättre på att se helheter, även om namn, telefonnummer och koder blir svårare att hålla reda på! Drick vatten för en mer effektiv hjärna! Kost och motion är också viktigt. Hjärnan fungerar bättre ju mer du använder den och ju mer du lagrar. I dag vet vi att nya hjärnceller bildas även hos äldre. Sov tillräckligt, ha roligt och lär dig något nytt varje dag! Detta var bara några detaljer ur hennes drygt en timme långa föreläsning. Vi kände oss riktigt hoppfulla efter alla positiva besked.   

Äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola, kunde då hon besökte oss den 20 februari, meddela att hon inte denna gång behövde berätta om neddragningar. Ett av det gångna årets svåraste beslut som verkställdes var nedläggningen av Bromarvhemmet. Efter det startade Tenala-Bromarv hemvårdsenhet och dagverksamheten utvecklades bl.a. genom anställandet av en ergoterapeut.

År 2018 satsas på minnessjuka och närståendevårdsfamiljer. Mera personal till Villa Anemones andra våning och ytterligare en intervallplats på enheten. En minneskoordinator anställs under våren 2018. En närvårdare anställs för avlastning i hemmet för närståendevårdsfamiljer. Det ordnas ”Öppna dörrar- kurser” för närståendevårdare på både svenska och finska. Till följd av att nattbesöken ökat anställs två nya närvårdare till Tenala-Bromarv hemvårdsenhet. Det nya äldrerådet har valts och föreningen uppmanas till aktivitet.  Också ett handikappråd och invandrarråd har valts.

Förlängda öppethållningstider måndag-onsdag kl.16–18 vid Ekenäs hvc för brådskande vård. Som ex. nämndes öronvärk. Många har blivit irriterade på detta med telefonsvararen som uppmanar oss att trycka på en massa knappar då man ringer till hvc men låt bara ringa så kopplas samtalet vidare. ”Byabussystemet” planeras för att bli så smidigt att icke bilburna i periferin skall kunna uträtta sina nödvändiga ärenden.

Vi besökte också Tryckeriteatern i Karis för att se Åbo Svenska Teaters ”Sista cigarren” och senast Svenska Teatern och En man som heter Ove. För den som har läst boken och sett filmen både i biograf och i tv var det intressant att se om det kunde bli något av det hela. Joakim Groth klarade av det med glans.

Visst rör vi på oss också. Vi åker regelbundet till simhallen i Ekenäs, en del tränar upp sin kondition i motionssalen i Villa Anemone och så startar förbundets kampanj ”Upp - ut och rör på dig”. Här kan man delta genom att motionera minst 30 min/dag med allt från stavgång, simning, dans till olika spel.

Sånggruppen övar ganska regelbundet och inriktningen är bekanta äldre sånger, för det mesta i tvåstämmiga arrangemang. Gruppen uppträder vid föreningens olika medlemsträffar.

 

Text och bild: Erik Ekman

"Manne" i berättartagen.

Kort från Karis Svenska Pensionstagare

Den 21 november hade vi besök av EKL:s svenska distrikts ordförande Marianne Laxén som på sitt vanliga inlevelsefulla sätt delade med sig av information och åsikter. Vid förbundets kongress i Villmanstrand 14–15 juni valdes ny ordförande. Svenska distriktet representeras i förbundsstyrelsen av Rauno Kousa från Ekenäs Pensionstagare med Stig Kumlín från Helsingfors Pensionstagare som ersättare och i fullmäktige av Marianne Laxen, också hon från Helsingfors Pensionstagare. Ritva Granholm från Närpesnejdens Pensionstagare blev hedersmedlem i förbundet.

Svenska distriktet belönades en studieresa till Stockholm för bästa distrikt i medlemsvärvningskampanjen. Totalt deltog ett 20-tal representanter från hela distriktet, varav två från vår förening.

Välfärdsteknologin för äldrevården diskuterades och konstaterades vara ett lämpligt ämne för gemensam studiecirkel. Får inte ersätta mänsklig kontakt men kan i vissa fall vara ett bra komplement.

Alf-Erik Helsing som skrivit många historiker har igen gjort ett fint arbete med sin senaste bok Med djärva tankar som säkert kommer att finnas i många hem.

Vidare diskuterade äldrerådens roll varvid man konstaterade att rådens roll fortfarande är viktig och att råden skall fortsätta att fungera även om det tillkommer ett äldreråd på landskapsnivå. På många håll inom distriktet fungerar råden bra. Av någon anledning har inga möten hållits under den senaste tiden i Raseborg. Förbundet har gjort en guide för äldreråden som lämpligen kunde diskuteras mera inom föreningarna eller i form av en studiecirkel.

Föreningsmedlemmar har flitigt utnyttjat möjligheten till konditionsträning i Villa Anemone. Flera besök till Ekenäs simhall har gjorts under hösten och tackvare bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) kan ledd vattengymnastik inledas inom kort.

Text och bild: Erik Ekman 

Malin Lindbloms föredrag gav upphov till många tankar och frågor

När murar skiljer åt

Motorcykelpräst har hon kallats. Åren 2005-06 bodde Malin Lindblom med sin familj i Jerusalem. Hon tillhörde Gospel Riders motorcykelklubb och skötte ett skyddshem på uppdrag av Finska missionssällskapet. På Vasa pensionstagares träff i början av november berättade hon om sina erfarenheter, som även omfattade ett år på 1990-talet, då hon studerade i Israel.

-Araberna har bott lika länge i det som nu kallas Israel som judarna, förklarade  Malin Lindblom. Och länge levde de i fred. Men nu är konflikten mellan dem akut. Israelerna är de starka och reglerar hur araberna får röra sig.
Dagens konflikt mellan judar och araber har i hög grad har sina rötter i Europa – i antisemitismen och judeförföljelserna som kulminerade i nazisternas folkmord. Efter andra världskriget massutvandrade judar från Europa till Israel. Konflikter mellan fast bosatta och inflyttare uppstod. I de strider som kulminerade efter staten Israels tillkomst fördrevs en stor del av den arabiska befolkningen och tvingades sedan i tiotals år leva i flyktingläger i Libanon eller Jordanien. Men en del araber blev kvar och deras ättlingar bor nu i staten Israel och har israeliskt medborgarskap.

-Spänningarna mellan israeler och palestinier har under de decennier som gått då och då blossat upp i strider, terrordåd och blodiga repressalier. Redan på 1990-talet var säkerhetsarrangemangen i Israel rigorösa, konstaterade hon. Men situationen har  ytterligare förvärrats. En åtta meter hög mur har byggts längs gränsen mellan Israel och Palestina. Alla de palestinier som jobbar i Israel måste passera muren och gränskontrollen två gånger dagligen. De måste reservera ett par tre timmar extra för att hinna till jobbet i tid, eftersom köerna vid gränskontrollen är långa och granskningen ytterst noggrann. Det är heller inte säkert att de alltid tillåts passera. Detta byråkratiska krångel är en av orsakerna till de höga arbetslösheten bland palestinierna.
Palestinska bussar tillåts inte heller passera gränsen till Israel och vice versa. Passagerarna måste stiga ur, ta sig genom gränskontrollen och byta buss.
-Tänk er, sa Lindblom, att ni måste passera en mur med gränskontroll för att ta er från Sundom till Vasa. Avståndet från Betlehem till Jerusalem är åtta kilometer men den höga muren skiljer dem åt.

Och vad värre är: Råkar en palestinier, som bor i Betleham, bli allvarligt sjuk och behöver vård i Jerusalem, måste han eller hon anhålla om tillstånd av de israeliska myndigheterna. Behandlingen av anhållan kan ta dagar och handlar det om en akut sjukdom kan det vara för sent då tillståndet kommer. Om det över huvud taget kommer. Det kan också bli avslag.

För israeler är det betydligt lättare att passera gränsen – också för de israeler som byggt upp s.k. bosättningar på palestinskt territorium och på mark som frånrövats palestinier.

-Det är inte spänt enbart mellan judar och araber, konstaterade Malin Lindblom. Situationen inom vardera gruppen är också komplicerad. Bland judarna har de som kommit från Europa eller Nordamerika den högsta statusen. De får de bästa jobben. Sämre är det för dem som kommer från Ryssland, för att inte tala om dem som kommer från Afrika eller Asien.
-Haradijudarna, som är klädda i mörka kläder och har tinninglockar, utgör ett slags sekt inom judendomen. De är emellertid ingen enhetlig grupp. Detaljer i klädseln signalerar vilken religiös ledare de har. Men ett har de gemensamt. De erkänner inte staten Israel. De anser att de som utropade staten Israel gick händelserna i förväg. Först när Messias har kommit föds enligt dem staten Israel. Och Messias kommer först när alla judar strikt följer Toran och i synnerhet förbudet att inte göra något på sabbaten. De som kör bil på sabbaten anses synda grovt och kan bli utsatta för haradijudarnas stenkastning.

-Haradijudarna arbetar inte, konstaterade Malin Lindblom. Kvinnorna föder barn och männen studerar de heliga skrifterna. Det levnadssättet kan de ägna sig åt tack vare generöst stöd från anhängare i USA.

De s.k. bosättarna är enligt Malin Lindblom heller ingen enhetlig grupp. Många som söker sig till bosättningarna i städerna gör det helt enkelt för att hyran är låg. De extrema, som vill skapa ett slags Stor-Israel fri från araber, söker sig ut på landet. Först slår de upp sina tält på palestiniers mark. Sedan bygger de baracker och slutligen bygger de med de israeliska myndigheternas tysta medgivande och under polisiärt och militärt skydd upp hela byar med trädgårdar och odlingar. Hur det känns för dem som förlorar sina försörjningsmöjligheter kan alla förstå.  

-Bland araberna finns det som sagt å ena sidan de som bor i Israel och har israeliskt medborgarskap och å andra sidan de som bor i Palestina och som inte är israeliska medborgare. Alla araber är heller inte muslimer. Det finns också många kristna araber; lutheraner, ortodoxa eller anhängare till någon annan kristen riktning. Det finns ca 200.000 kristna araber mot ca 10.000 kristna judar.

-Bland judarna är kristna inte välsedda och orsakerna hittar vi i historien. Man har ingen fördel av att vara kristen präst, snarare tvärtom, besvarade Malin Lindblom en direkt fråga. Det var skönt att komma hem.

Det var många tankar och frågor som Malin Lindbloms föredrag gav upphov till. Ännu efter det träffen avslutats var det många som flockades kring henne för att framföra sina tack eller för att få höra mer om hur hon upplevt sin tid i Israel.
Alf-Erik Helsing

 


 

 

 

Sture Lindholm besökte Karis svenska pensionstagare 17.10.2017.

 

Historieläraren Sture Lindholm som för tillfället är heltidsförfattare var inbjuden att berätta om sin senaste bok Fånglägerhelvetet DRAGSVIK. Det var ju inga roliga historier han hade att berätta men nyttigt att vi känner till historien som av olika orsaker förtigits så att det finns en hel del, också västnylänningar, som inte känner till händelserna och omfattningen av fångar i koncentrationslägret.

 

Sture är en god berättare och man kan förstå att hans böcker föregås av att samla källmaterial från olika håll, redan det är ett omfattande arbete. Vi är ju många som har de flesta av hans böcker, men den som inte har dem rekommenderas skaffa dem.

 

Vid mötet som denna gång leddes av vice ordförande Anneli Böckerman informerades om en del kommande aktiviteter s.s. simning, följande möte där vi kommer att sjunga allsång, teaterbesök m.m.  

 

Text och bilder: Erik Ekman

 

 

En resa till Lofoten

Med hjälp av vidunderligt vackra bilder tog Henrik Fågelbärj Vasa pensionstagare med på en resa till Lofoten på föreningens träff fredag 6 oktober. Att Fågelbärj själv kommit att vistas mycket där beror på att han sedan början av 1990-talet har sin käresta där.

Sin avstamp tog han i historien.
-Det enda hövdingahus från vikingatiden som hittats finns på Lofoten, kunde han berätta. Det var en mäktig skapelse, 82 meter långt. Han hävdade att vikingarnas härjningståg i Tyskland och England också hade något gott med sig. Bland annat ska de ha infört modernare brukningsmetoder.

På medeltiden gjorde Lofotenborna en annan historisk insats. Det handlar om torskfisket, som här ger synnerligen rikliga fångster. Redan på medeltiden utvecklades detta till en stor exportnäring. För katoliker är det förbjudet att äta kött under fastan. Torrfisk blev därför en efterfrågad vara – inte minst i Italien. Det är det fortfarande och överallt på Lofoten ser man torkställningar.
-Får fisken vara i fred för flugor och måsar? undrades det.

Några sådana problem hade Henrik Fågelbärj inte lagt märke till. Måsarna får väl tillräckligt med mat i de fiskrika vattnen, antog han. (Kanske också av fiskrens, förmodar skribenten.) Och det blåser i allmänhet för hårt för flugorna. I alla händelser är torrfisken inte nedsmutsad av fågelträck eller full av insektlarver.

Det kommer inte bara rikligt med torsk. De enskilda torskarna är också ordentliga bamsingar. Det hade Fågelbärj bildbevis på. En fullvuxen karl poserade med en torsk som var nära nog lika lång som han själv. ”Enskilda fiskar kan väga upp till 40 kilogram”, förklarade Henrik.
-Namnet Lofoten har ingenting att göra varken med Lodjuret, som på norska hetar Göpa, eller fot, förklarade han. Det har sitt ursprung i ett gammalt ord Lofotr, vars betydelse han inte närmare gick in på.

Det mesta i den Fågelbärjska ord- och bildodyssén handlade trots allt om dagens Lofoten, som ligger norr om polcirkeln, men som tack vare golfströmmen har Norges högsta årsmedeltemperatur. Lofoten utgörs av en kedja av bergiga öar som från Narvik sticker ut i Atlanten i sydvästlig riktning. Högsta fjälltoppen är drygt 1.000 meter hög, men toppar på 500 meter eller högre är närmast legio. Ut till orten Å på Lofotenudden går Europaväg 10 som startar i Luleå. Bilisten får bevittna vidunderligt vackra vyer men tvingas också ta sig igenom tretton tunnlar, den längsta 6 km lång.

I dag har också turistnäringen en stor betydelse. Här möts fjäll och hav. I vikar och fjordar ligger små, pittoreska fiskebyar.

Här är ett mycket rikt fågelliv och i dalgångarna är blomsterprakten stor. Här finns goda inkvarteringsmöjligheter, i robuer som de små ursprungliga fiskestugorna kallas, i s.k. sjöhus men också i regelrätta hotell. Här finns vandringsleder och möjligheter att klättra i berg för dem som har kraft i benen och gott balanssinne.

-Det är ett populärt nöje bland norrmän att hoppa från den ena toppen till den andra, sa Henrik Fågelbärj och visade en bild på två toppar som låg nära intill varandra högt uppe på ett fjäll. Till och med pensionärer gör det, försäkrade han.

Kanske norska pensionärer i stället får svindel då de står på slätten i Storkyro och inte ser ett fjäll så långt ögat når? förmodade jag i mitt stilla sinne. Någon rättvisa måste det väl finnas i världen?

Henrik Fågelbärj belönades med en varm applåd och en ros.
Vid höstmötet som sedan följde omvaldes Brita Helsing till ordförande för föreningen.

aeh


 

 

Aktiva pensionstagare i Karis

 

Inledningen på höstens program har varit livlig för Karis svenska pensionstagare. De olika grupperna och personerna som ansvarar för olika aktiviteter har haft fullt upp med förberedelserna och genomförandet av de olika aktiviteterna som har avlöst varandra.

 

Lördagen 16 september startade bussen med Johan Amper vid ratten, reseledaren Rakel Lundén och förväntansfulla deltagare till terminalen i Åbo för att ta sig ombord på en röd, större båt för färden till Mariehamn. Efter hotellinbokning och middag stegade vi iväg till kultur- och kongresshuset Alandica för att njuta av konserten med Nordens främsta Elvistolkare, Henrik Åberg. Det blev en intensiv upplevelse. Förutom sången imponerades vi av Thomas Enroths fenomenala pianoackompanjemang och Pop Gustafssons mjuka inlägg på sin steelgitarr.

 

På söndagen åkte vi omkring på Åland och besåg Kastelholms slott, dock bara utifrån då vi var två dagar för sent ute. Michael Björklunds restaurang Smakbyn bredvid hade också stängt den dagen så det blev en tur till Bomarsunds fästningsruiner. Mikrobryggeriet Stallhagen blev den sista anhalten innan det blev dags att ta riktning mot färjterminalen i Mariehamn. Stämningen under hela resan var god och deltagarna kom lämpligt hem innan det var sovdags.

 

Vid det stadgeenliga höstmötet den 3 oktober skedde en del förändringar i personval. Nuvarande ordförande René Lundqvist kunde inte ställa upp för omval och Maj Granroth valdes enhälligt till ordförande för år 2018. Styrelsen består av Lars Björklund, Rakel Lundén, Anneli Böckerman, Folke Rudnäs, nya medlemmarna Börje Björklund, Beatrice Sjöström och Gun Danielsson. Till ersättare valdes Marianne Lundqvist och Ulla-Britt Rudnäs. Verksamhetsgranskare Veikko Wigren och Alice Öhman med Anita och Ulrich Wikström som ersättare. Styrelsens förslag till medlemsavgift, verksamhetsplan och budget godkändes.

 

Lars Björklund med Maj Granroth som ersättare representerar föreningen i PCF:s svenska distriktsstyrelse. Delegater vid distriktets vår- och höstmöte är Maj Granroth, Erik Ekman och Anneli Böckerman samt suppleanterna Rakel Lundén och Märta Dammert.

Den 5 oktober var det dags för den sedvanliga höstträffen med Ekenäs Pensionstagare. I Villa Anemones sal hade det högtidligt dukats i blått och vitt, Finlands 100 år till ära. Fysioterapeut Benita Bäcklund presenterade den omfattande verksamheten som har kommit bra igång och många besöker den populära konditionssalen, däribland flera av föreningens medlemmar.

 

Föreningens sånggrupp uppträdde med Veteranens kvällssång och Suomis sång. Efter att maten serverats uppträdde trubaduren Risto Tammilehto med sin djupa basröst och en hel rad kända sånger som belönades med många långa applåder.

 

Maj Granroths och Anneli Böckermans lidelsefulla tangoversion lockade till en hel del skratt. Anneli skickligt sminkad till kavaljer. Ekenäsföreningens ordförande Harding Lindholm tackade och meddelade att följande gemensamma träff blir i Ekenäs på vårsidan.

 

En ny aktivitet har också påbörjats, regelbundna besök i Ekenäs simhall.

Text: Erik Ekman

 Flera bilder på sidan Foton https://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/foton/

 

 

Pamela Fredenberg till vänster och Sara Neovius till höger.
Foto: Erik Ekman

Karis Svenska Pensionstagare 5.9.2017

 

Det var en rejäl dos med viktig information av vicehäradshövding Pamela Fredenberg och juris magister Sara Neovius från Notariatcentralen, Andelsbanken Raseborg som Karis Svenska Pensionstagare fick ta del av vid säsongens andra medlemsmöte. Med fokus på frågor som berör oss seniorer behandlades frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt.

Det finns många saker man borde tänka på då det gäller så viktiga saker som intressebevakningsfullmakt, arvsplanering, gåvor och testamenten.

Frågor som många funderar på då det gäller gåvo- eller arvsskatt belystes med olika tabeller för specifika situationer.

För den som funderar på dylika frågor är det bara att boka tid för en första diskussion eller för att kolla att redan existerande dokument är tidsenliga och korrekta.

 

 

Ur den kommande verksamheten kan nämnas en resa den 16 september, till Mariehamn med en konsert av nordens största Elvistolkare Henrik Åberg. Vid mötet den 19 september blir det underhållningsprogram. Föreningens stadgeenliga höstmöte 3.oktober. Ekenäs pensionstagare är inbjudna till den sedvanliga, gemensamma höstträffen som denna gång arrangeras i Villa Anemone i Karis den 5 oktober och föreningens delegater deltar den 11-12 oktober i förbundets svenska distrikts höstmöte i Rajaniemi semestercentrum, Virdois.

Text: Erik Ekman


 

Marianne Laxén
Susanna Stenman

Karis Svenska Pensionstagare inledde år 2017

Årets verksamhet har kommit igång med en glädjande stor uppslutning vid föreningens möten.

Vid medlemsmötet den 17 januari berättade författaren/historikern Sture Lindholm på ett fängslande sätt om sitt författarskap.

Vid medlemsmötet den 21 februari hade vi två gästföreläsare. Marianne Laxén, ordförande för Pensionstagarnas Centralförbund PCF:s svenska distrikt informerade om det kommande vårmötet/seminariet i Kisakeskus 10-11 april 2017. Vid seminariet kommer man genom grupparbeten att bekanta sig med ABF-materialet VÄLFÄRDSTEKNIK FÖR ÄLDRE. Förbundskongressen arrangeras 14–15 juni 2017 i Villmanstrand. Hon betonade vikten av att vi ställer upp från svenska föreningar. Svenska distriktet får motta pris för medlemsvärvningen under året 2016. Distriktet lämnar in en motion under rubriken ”Inför en nollvision för fallolyckor”.

Konstaterades att vi tyvärr inte har några kommunalvalskandidater från vår egen förening.

Arbetarbladet ges ut i tidskriftsformat i anslutning till Finlands 100-års jubileum. Arbetarförlaget önskar för framtiden material i form av referat, videofilmer, intervjuer mm.

Föreningen överväger att lämna in en motion om mera svenskt material i medlemstidningen.

Susanna Stenman, hälsovårdare på Folkhälsan berättade hur vi använder den defibrillator (på svenska hjärtstartare) som Lions klubben donerat och som nu finns i K-Market i Karis. En hjärtstartare är en livräddande apparat som med hjälp av elstötar, defibrillering, kan få hjärtat att slå normalt igen hos en person som drabbats av hjärtstillestånd där hjärtat flimrar.

Alla kan använda en hjärtstartare, det går inte att göra fel! Hjärtstartarens elektroder känner av hjärtats status och talar om vad du ska göra steg för steg. Apparaten vägleder med röstfunktion men tyvärr bara på finska. Det enda fel du kan göra är att inte göra någonting. På Åland där det finns betydligt flera apparater ”talar de svenska”. Önskvärt med många flera apparater på olika platser.

Viktigt är larm till 112 och ropa på hjälp av grannar eller förbipasserande. Ge hjärt- och lungräddning medan någon hämtar apparaten och medan den analyserar resultatet av defibrilleringen.

Några plock från kommande aktiviteter: Teaterresa till Fallåker 4 mars, stadgeenligt vårmöte 7 mars, vårvinterjippo i Jogging Teams stuga 21 mars, äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola informerar om aktuella frågor den 4 april, vårlunch med Ekenäs pensionstagare 8 maj och en hemlig resa den 16 maj.

                                      

Text och bilder: Erik Ekman

Ekenäs pensionstagare inledde verksamhetsåret 2017

 

Ekenäs pensionstagare har åter inlett årets verksamhet med lunch på Restaurang GH.

God mat och kaffe med tilltugg serverades. Efter detta lottdragning av ett litet lotteri som anordnats.

På följande träff den 30 januari hade ambassadör Ralf Friberg inbjudits och han höll ett föredrag, Finland 100 år. Aktuellt nu då Finland firar sin hundraåriga självständighet.

Efter första världskriget blev många nationaliteter självständiga och Finland blev fritt från Ryssland. Efter klasskampen blev lagligheten återställd och produktionen kom igång i landet. För Finlands självständighet har socialdemokratin stått för medborgeliga rättigheter, social rättvisa, trygghet och arbetarrörelsens samlade kraft.

Nu stundar kommunalvalet och nu behövs också pensionstagarna.

Det var ett intressant och upplysande föredrag ur Finlands historia under 100 år.

Verksamheten fortsätter med teaterbesök till Bygdegården i Tenala den 12 februari.

Och träffarna fortsätter varannan måndag med olika teman, bingo, information om aktuella saker samt föreningens vårmöte.

Vi kommer också att besöka "Okänd soldat" i Harparskog i sommar. Och så har vi vår hemliga resa. Kom med i våra led och trivs.

Torsten Gabrielsson.

Ekenäspensionstagares vårmöte 2019.

 

I skuggan av det annalkande riksdagsvalet och försvaret av pensionärernas ställning möttes Ekenäs pensionstagare till vårmöte i början av mars. Den mycket aktiva föreningen har för närvarande närmare hundra medlemmar.

 

- Nog kunde pensionerna bra höjas. Visserligen kom det just 17 euro till i månaden. Men inte blir det något över när priserna samtidigt stiger i butikerna. Det här borde alla pensionärer tänka på när de ska rösta i riksdagsvalet i april, säger Göta Pihlström.

Hon har varit medlem av föreningen i cirka fem år och har tidigare jobbat i köket till Ekåsens sjukhus i Ekenäs Hon tillhör Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL där hon numera är frimedlem.

- Mitt jobb var att laga mat i sjukhusköket. Men som 55-åring blev jag arbetslös, berättar hon.

Göta Pihlström trivs inom pensionstagarföreningen.

- Stämningen är trevlig och verksamheten mångsidig. Den som är intresserad kan bland annat spela boccia varannan måndag eller bowling i hallen.

Verksamhetsberättelsen för Ekenäs pensionstagare visar hur rätt hon har. Medlemmarna har deltagit flitigt. Till exempel på de sexton medlemsträffarna som anordnades ifjol har i medeltal trettio till fyrtio personer mött upp. Därtill kommer evenemang, fester samt resor.

Ett speciellt inslag utgörs av den såkallade Hemliga resan som ifjol gick till Somero och Halikko. I år har man planerat resan för någon gång i juli.

Senta-Rita Lundström håller med Pihlström om den goda stämningen inom föreningen.

Själv betraktar hon sig som ”vanlig medlem” och är inte ens intresserad av att få några förtroendeuppdrag.

- Jag jobbade som städare vid Seminarieskolan i Ekenäs från 1989 till 2011. Före det hade jag haft dagbarn. Jag satt länge som styrelsemedlem för Kommunalarbetarfackets lokalavdelning 158. Och det räckte till, säger Senta-Rita Lundström bestämt.

Hon menar dessutom att tiden inte ens skulle räcka till för några förtroendeuppdrag.

- Jag är hemma från Barösunds skärgård och har sedan 1966 bott i Ekenäs men finns här bara på vintrarna. När isarna smälter och sjöfåglarna kommer från havet är det igen Barösund som lockar.

Då verksamhetsberättelsen för år 2018 skulle godkännas påminde föreningens vice ordförande Rauno Kousa on vikten av historiska kunskaper.

- Känner man inte sin historia förstår man inte heller sin framtid, sade han.

Men Kousa ville också blicka framåt.

- Med ny iver mot nya äventyr, sammanfattade han den kommande verksamheten inom Ekenäs pensionstagare.

Harding Lindholm som är tidigare mångårig ordförande för föreningen påminner om betydelsen av att rösta i riksdagsvalet i april.

- En viktig fråga för den nya riksdagen är inrättande av en äldreombudsmannatjänst. Andra för pensionärerna angelägna ärenden med tanke på riksdagsvalet är att åldringsvården bör skötas lokalt och att vård ska ges på det egna modersmålet. Och att pensionerna ska beskattas rättvist, framhöll Harding Lindholm.

Henrik Helenius

 

Bildtext: Göta Pihlström (tv) och Senta-Rita Lundström följde med stort intresse med mötesförhandlingarna under Ekenäs pensionstagares vårmöte.

   

  Per-Erik Johnsson berättar om sin nya bok Rosamunda på vårt möte den 12.1.2017. Foto: Bengt Dahlqvist
  Här signerar han sina böcker han sålde under mötet den 12.1.2017 på Lundagården i Borgå. Foto: Bengt Dahlqvist
  Fotograf: Folke Rudnäs

  Karis svenska pensionstagares julfest 2016

   

  Att föreningens julfest är viktig bevisas av att långt över hälften av föreningen medlemmar fanns på plats då de svenska pensionstagarnas i Karis firade sin julfest i Servicehusets matsal den 13 december. Festen inleddes högtidligt med barnen från daghemmet Labyrintens avdelning Rosen som skred in med Lucia, tärnor och stjärngossar. Med stort allvar men också med inlevelse framförde de ett omfattande program med bravur. Programmet uppskattades märkbart och en och annan tår smög sig utför kinden på en del festdeltagare.

  Till den högtidliga traditionen hörde också ett besök av kyrkoherden Pentti Raunio, med tankar runt firandet av julhögtiden.

  Medlemmar som avlidit under året hedrades med en tyst minut tända ljus. De som fyllt jämna år fr.o.m. 75 år och uppåt uppvaktades med en ros. De som inte fanns på plats hade uppvaktats med ett kort.  

  Sånggruppen sjöng tre sånger innan det var dags för julbordets läckerheter. Maj Granroth uppträdde med en sång om Rikeby och Lyckeby. Fyrkanten uppträdde med två inslag, i det första uppträdde Marita Thesslund som Sarah Leander. De divaaktiga gesterna och minerna såg riktigt trovärdiga då hon synkroniserade dem till Sarahs sång som kom från en bandspelare. I det andra inslaget uppträdde Maj Granroth och Anneli Böckerman i en lidelsefull ”tango för två” som lockade fram många skratt.

  Efter kaffet och tårtan läste Anneli Viktor Rydbergs Tomten. Innan julgubben kom på besök sjöngs allsång och festen avslutades med utlottningen av välfylld korg som vanns av Anna-Lisa Järvinen. Det hördes många positiva kommentarer i stil med - Det här var den bästa julfest vi har varit med om!   Text: Erik Ekman

  René Lundqvist fortsätter som ordförande. Fotot kopierat med tillstånd från arbetarbladet

  Karis Svenska Pensionstagares höstmöte 2016  

   

  Vid mötet som hölls på Servicehuset i Karis valdes René Lundqvist till mötesordförande och Maj Granroth till sekreterare. Till rösträknare och protokolljusterare valdes Ulla och Bjarne Tennström.

  Som ordförande fortsätter René Lundqvist. Styrelsen återvaldes på nytt, med ett undan tag. Styrelsen består av Marita Thesslund, Folke Rudnäs (ny), Anneli Böckerman, Lars Björklund, Rakel Lunden, Märta Dammert och Maj Granroth. Ersättare Marianne Lundqvist och Ulla- Britt Rudnäs.

  Till verksamhetsgranskare återvaldes Veikko Wigren och Alice Öhman, med suppleanterna Anita och Ulrich Wikström.

  Verksamhetsplanen som hade uppgjorts av styrelsen godkändes i sin helhet. Där ingår bl.a. resor, kontakt med andra föreningar, teaterbesök till Harparskog och ”Okänd soldat”, samt aktivt deltagande i äldrerådet i Raseborg. Mötet anser att man borde göra något åt parkeringsplatserna vid hälsocentralen i Karis, som är för få för att alla kunder skulle få plats.

  Styrelsen hade sammanställt ett budgetförslag för det kommande året. Där kan man utläsa att medlemsavgiften kommer att vara 15 € per medlem/år. Vidare kommer man att vid varje möte ordna lotteri för att finansiera verksamheten. Bidrag och stöd anhålles från stiftelser och fonder. 

  På julfesten hålls en minnesstund för de medlemmar som avlidit under året. Därtill uppvaktas de som fyllt jämna år.

  Styrelsen tackar medlemmarna för ett aktivt år.

   

  Maj Granroth


   

  Kopierat med tillstånd från Arbetarbladet

   

  Höstens verksamhet

  Från augusti har träffarna hållits varje första och tredje tisdag i månaden i servicehuset.Vi gjorde en lyckad resa till Tallinn i slutet av augusti. Bl.a. fick göra ett intressant besök i forna KGB: s museum som finns i hotellets översta våning samt en mycket givande guidad busstur i staden, varefter vi besökte TV-tornet, som är nyrenoverat med en trevlig kafeteria högt uppe i tornet.

  En solig septemberdag åkte ca. 20 personer till strömmingsmarknaden i Helsingfors. Det har också blivit en tradition, att Ekenäs pensionstagare gästar oss på hösten. Denna gång var vi drygt 80 personer som träffades på restaurang Socis där vi åt en utsökt god lunch samt kaffe med tårta. Karis föreningens sånggrupp sjöng några sånger, alla fick sen möjlighet att sjunga med i allsången som leddes av sånggruppens ledare Erik Ekman och till sist delades lotteriets många vinster ut. Under hösten har vi modevisning, höstmöte, sällskapsspel samt julfest.

   

  Text och bild kopierad från Arbetarbladet av Erik Ekman.

   

   

  Östnyländska pensionstagare firade 23-års fest

  Här en bild av Östnyländska pensionstagares 23 års fest på Församlingshemmets möteslokal den 9.2.2016 med kaffe och kaka. May och Bengt Dahlqvist var bjudna till mötet när vi på samma gång besökte Lovisa vintermarknad. Tyvärr var deltagare förhindrade att närvara på grund av sjukdom på festen som var en lyckad 23 års fest som vi med May fick närvara på. Hoppas att föreningen kämpar vidare med sin verksamhet följande 27 år så är 50 år festen på kommande. På bilden hälsar Anna-lisa Ottman deltagarna välkomna på födelsedagen.

  Ett stort tack till föreningen!

  May och Bengt.

  Äldreservice diskuterades på Karis Svenska pensionstagares medlemsmöte 2.2.2016

   

  Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkkola besökte Karis Svenska Pensionstagare tisdagen den 2.2.2016. Hon berättare om utvecklingsprocessen Raseborg 2020 samt hur den påverkar stadens organisation och serviceproduktion. Stadens ekonomi är skral och underskottet stort. Staden bör sanera sina kostnader för att vi skall klara framtiden med alla de utmaningar som är på kommande.

   

  Enligt Ala-Jaakkola skall staden omarbeta sin förvaltning så, att den i framtiden ska finnas fyra sektorer i stället för fem. De framtida sektorerna är koncernförvaltning, bildning, social- och hälsovård samt teknik. Man kommer också att se över den politiska organisationen.

   

  Vidare berättade Ala-Jaakkkola om planer gällande den nya serviceboendeenheten som kommer att öppnas i Karis i juni. De personer som nu bor på Mjölbolsta kommer att flytta till den nya enheten. Man kommer att satsa på rehabilitering också för hemmaboende äldre, den nya fastigheten öppnar upp många möjligheter för detta. Verksamheten planeras i samarbete med rehabiliteringsenheten. Satsningar görs också inom Seniorrådgivningsverksamheten och dagverksamheten för att stöda de hemmaboende äldre.

   

  Kirsi Ala-Jaakkkola tog också upp frågan om den så omtalade Menumatservicen. Hon understök att det är viktigt att koncentrera personalresurserna till själva vårdarbetet i stället för att de kör ut mat. Man måste dock garantera alla äldre en god och näringsrik kost, via Menumatservicen kan detta fungera.

  Text: Maj Granroth

  Bild: Erik Ekman


   

  Borgå stads Äldre råd valdes den 18.1.2016.

  Stadsstyrelsen i Borgå valde äldrerådet den 18.1.2016 på sitt styrelsemöte som inte blev sådant som vi har tagit ställning tidigare och informerat politiska grupperna i styrelsen.

  Verksamhetsstadgan för äldrerådet har förnyats och godkänt av stadsstyrelsen där rådet består av 7-9 medlemmar och personlig ersättare för varje medlem, mandat- perioden är två år. En medlem kan sitta högst två mandatperioder (fyra år) i sänder.

  I 6 § i stadgan är skrivet: Äldre rådet begär pensionsföreningar i Borgå och andra organisationer som är aktivt verksamma inom äldrearbete att utse sina kandidater till  äldrerådet vartannat år för den följande mandatperioden. Detta betyder nu att företag kan anmäla pensionsklubb till äldrerådet vilket vi motsatte oss. Tyvärr valdes Borgå stads pensionsklubb, Porvoon kaupungin työntekijöiden seniorit ry, vilket betydde att en EKL:s pensionärsförening inte blev vald. Det är mycket beklagligt att styrelsen valde en arbetsplatsförening till äldrerådet, något som vi motsatte oss under förra perioden.

  Bengt Dahlqvist

  medlem i nya rådet

  PDF-tiedostoScan.pdf (475 kB)
  Bengt Dahlqvist: Scannat från Östnyland _______________________________________________________

  Karis Svenska Pensionstagare på demonstration.

  Också pensionstagarna från Karis deltog i pensionärernas stora demonstration i Helsingfors den 8 oktober 2015 för att visa att vi står på de svagas sida.

   

  Karis svenska pensionstagare på resa till Tuuri och Rajaniemi 16-17 september 2015

   

  Vi besökte det stora varuhuset som finns i Tuuri. Resan gick bra eftersom vi hade en person som underhöll resenärerna med en frågesport som hade många intressanta frågor som deltagarna fick ta del av. Allsång sjöngs också i bussen.

  Efter det åkte vi till Rajaniemi i Virdois, som är pensionstagarnas rekreations- och kurscenter. Där fick vi njuta av bastu, korvgrillning och underhållning. Stämningen var glad och trivsam. Hemresan gick också smidigt eftersom hemfärden var densamma med underhållning och allsång. Ett kort besök på Idea-park hann vi också med. Styrelsen har sammanställt ett sånghäfte som kommer att användas vid möten och vid tillfällen då vi har gäster.

  Till sist vill vi tacka Wikströms buss och chauffören Frank Lindholm som förde oss på den rätt långa vägen med sin vana hand.

  Veikko Wigren.

  Foton (Erik Ekman) från resan på adressen: http://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/foton/

  Karis svenska pensionstagares ordförande Bertel Sundman är borta.

  Den 9.7.2015 kom sorgebudet att Bertel Sundman gått ur tiden. Han var vid sitt frånfälle 77 år. Han föddes den 24.11.1938.

  Bertel var en inbiten Svartåbo. Det finns just inga verksamheter i Svartå som inte Bertel varit engagerad. Han var bl.a. förtroendeman i Svartå bruk där han arbetade hela sin aktiva tid.

  Man kan nämna många saker där Bertel varit aktiv på sin hemort. T.ex. Svartå byaförening, Svartå arbetarförening, han var också med när man anhöll om pengar för den monter som byggdes vid parkeringen vid Svartå kyrka där man förvarar den restaurerade likvagnen.

  Bertel var också aktiv i politiken och satt som socialdemokrat invald i fullmäktige år 1974- 2012, också i det nya Raseborgs fyllmäktige satt han en period. Han var många år styrelsemedlem i Karis stad under olika repriser. Styrelseordförande var han de fyra sista åren 2004-2008.

  Under 40 år var han kommunalpolitiker till själ och hjärta.

  En del av hans tid har han offrat för styrelsemedlem i Karis svenska pensionstagare r.f. och dess ordförande i flere år ända till sin bortgång. Han var också medlem svenska distriktsstyrelsen i Pensionstagarnas förbund.

  Det är svårt för mig att räkna upp alla uppdrag som Bertel haft under alla dessa år. Min kapacitet hinner inte till för detta, men som kollega och partikamrat har jag en del insyn i hans arbete för sina mål. Vi kan bara konstatera, att en stor klyfta uppstår i våra led, som är svår att fylla. Vi är många som saknar en så aktiv medlem och kamrat.

  (Nämnas kan att Bertels fru Göta, gick bort för ett antal år sedan.)

  Veikko Wigren.


  Som en följd av Bertels död sköter vice ordförande René Lundqvist ordförandeskapet till årets slut. Kontaktuppgifter:Sandhedsvägen 10, 10360 Svartå, e-post: rene.lundqvist@wippies.fi, tfn 050-523 0491
   

  Klicka på bilden för att förstora

  Tillsammans i Vasa

  Trots snöglopp och kulet väder blev det en träff i festliga former när ett fyrtiotal glada pensionstagare från Jakobstad och Närpes i slutet av mars besökte Vasa. Där sammanstrålade de med ett trettiotal medlemmar i Vasa pensionstagare. Att Marianne Laxén, ordförande i PCFs svenska distrikt, mött upp och höll festtalet förhöjde ytterligare stämningen.

  Efter ett avbrott på ett tiotal år återupptogs traditionen med regelbundna träffar mellan Pensionärsgillet i Jakobstad och Vasa Pensionstagare i fjol höstas. Träffen i oktober på Tobaksmagasinet i Jakobstad, där Pensionärsgillets ordförande Bror Nygård höll i trådarna, gav mersmak

  Tisdagen den 24 mars blev tanken verklighet. Sjuttiotalet förväntansfulla pensionstagare som bänkat sig i festsalen på Bergcenter i Vasa välkomnades av värdföreningens ordförande Brita Helsing och av Sundom spelmanslag under Pajken Sahlströms ledning. I två repriser bjöd spelmännen såväl på gammal folkmusik som dansmusik från deltagarnas ungdomstid. På musikalisk underhållning bjöd även Vasaföreningens egen sånggrupp under Göran Heinonens och Sonja Österbergs ledning.

  I sitt festtal uppehöll sig Marianne Laxén framför allt vid  pensionärernas utkomstfrågor. Hon konstaterade bl.a. att avkastningen från pensionsfonderna är så stora att de mycket väl skulle räcka till både för att återställa jämlikheten i beskattningshänseende mellan pensionärer och löntagare och till att höja de lägsta pensionerna till en skälig nivå.

  Under pausen surrade samtalen kring kaffeborden, lotter köptes och kanske ett och annat nytt vänskapsband knöts. Därefter fortsatte programmet med mer musik, med en frågesport som leddes av Boris Berts och inte minst med lotteridragningen med en massa priser som donerats av såväl företag som enskilda. Före avslutningen och hemfärden framförde Rolf Kalberg ett tack från närpesdeltagarna och Bror Nygård ett tack från jakobstadsdeltagarna. Att det bör bli en fortsättning var alla ense om.

  aeh

   


   

  Klicka på bilden för att förstora

  Borgånejden

  Vi varvar varm social samvaro med information för vår åldersgrupp, samt rekreation i form av teater och utfärder till platser i Finland och till våra grannländer. Varje torsdag träffas ca 50 medlemmar på Lundagården i Borgå, där vi utbyter tankar, lyssnar på inbjudna föreläsare och våra egna förmågor uppträder, vår sånggrupp Timotej sjunger vid fester.

  Vi firar våra medlemmar på Kvinnodagen, på Farsdagen, samt med en gemensam födelsedagsfest. Endagsutfärder till museer, senast till vetenskapscentret Heureka, ger variation i vardagen. Vår sommarresa 2-3 dagar i juni, i år går till Tammerfors-Tavastehus trakten. Vårt mål är att ge medlemmarna en värdefull pensionärstid, med kvalitet.                     Torsten Spring.

   


   

  Östnyland

  Östnyländska pensionstagare hade på Fastlagstisdagen glada gäster från Borgånejdens svenska pensionstagare. Tillsammans med dem åt vi ärtsoppa i Lovisa. Allt medan ärtsoppan värmde våra sinnen tilldelade våra gäster oss rikligt med Brunbergskyssar.

  Vår lilla förening utövar en sund och familjär samlevnad. Vår ordförande Anna-Liisa

  Ottman välkomnar oss till träff med de vackra orden: ”Kära pensionärer!” Else Johnsson håller stramt i trådarna, hon kommenderar gymnastiken med orden ”armar böj och benen lyft” och alla lyder snällt!

  Else sätter även allt som händer till pappers, därtill räknar hon pengarna. Den som nuförtiden sköter kassan fungerar även som bankfunktionär. Nordea banken har gett sparken ät ”bankfröknarna” så nu sköter kunden byråkratin och ”tråmar” därefter pengarna i Nattfacket!

  I litet tårdrypande stämning avslutade vi vårsäsongen i medlet av april. Flera av våra medlemmar ser fram emot att få sätta igång med vårbruket och arbetet med veden, t.ex. vår vän Anna 90 år sade att hon på vårkanten måste kärra in 10 kubik torrved med tanke på nästa vinters köldgrader.

  Vår hovmusikant Crister livade sedan upp stämningen med att på gitarr spela några vackra folkvisor.

  Sommarträffen firar vi den 17 juni. Östnyländska pensionstagare önskar alla pensionstagare trevlig sommar!

   

  Per-Erik Johnsson.

   


   

  Närpesnejden

  Varje 1 maj uppvaktar Närpesnejdens Pensionstagare, Fackliga Lokalorganisationen och SDP vid De Rödas grav på Närpes kyrkogård. Där vilar de elva fångar, som dog i fånglägret i Närpes 1918. Vi lägger ner en bukett med orden " Vi hedrar ert minne". Så sjunger vi "Framåt mot ljus och mot frihet". Efteråt samlas vi till kaffe och diskussion.

   


   

  Helsingfors

  Helsingfors pensionstagare samlar en skara som diskuterar livligt. Under våren har vi diskuterat frågan om Ryssland och dess grannländer med inledning av Marcus Lyra fd ambassadör i Moskva, vi har diskuterat det kommande riksdagsvalet efter en provocerande inledning av FSD:s hedersordförande Jacke Söderman och vi har fått information om aktuellt inom metallbranschen av ombudsman Nina Wessberg.

  Dessutom har föreningens medlem Henrik Helenius berättat om ett besök vid onsdagsklubben i Stockholm. Föreningen motsvarar Wanhat Toverit i Finland.

  mlx

   


   

  Gillets utfärd 2014. Klicka på bilden för att förstora.

  Jakobstad

  Pensionärsgillet i Jakobstad är en livskraftig förening Med 39 år på nacken fortsätter föreningens medlemmar att träffas varje tisdag eftermiddag under vår- och höstterminerna. Träffarna fyller en viktig social funktion. Speciellt uppskattat är allsångsträffarna när föreningens egna spelmän medverkar. Däremellan besöks föreningen av inbjudna gäster som berättar om aktuella och intressanta frågor.  Återkommande programinslag är också frågesport, stolgympa, ”Så ska det låta”, utfärd på fastlagstisdagen, gemensam fest för de medlemmar som fyllt jämnt under året, samt naturligtvis julfest.

  För att förgylla tillvaron för de äldre i regionen brukar spelmännen och föreningens sångare uppträda på äldreboenden och vårdinrättningar med ett omväxlande sång- och musikprogram.                                        CH


   

  Klicka på på bilden för att förstora

  Hedersknyffel och gentleman

  Vi lever nu i datavärlden. Det fastslår pensionären och förtroendemannen Torsten Gabrielsson i Ekenäs (78). Han har dator, kan skicka text och fotografier och är bekväm med hanteringen av data.

  ”Totti ” Gabrielssons beslutsamhet att tackla datavärldens nya utmaningar är bara ett av de drag, som gör honom till en personlighet i sin generation. När man ser den gråsprängda pensionären med sin stabila gång och sin aktionsberedskap frestas en utomstående att knyta ihop två framstående egenskaper hos ”Totti”. Han är både gentleman och hedersknyffel.

  Det är inte svårt att förstå varför Torsten Gabrielsson väcker sympati och vänliga känslor. Det han åtar sig att sköta, det gör han noggrant och med besked.

  Han är också hedersmedlem i kommunfackets JHL, Finlands svenska socialdemokrater och den socialdemokratiska ungdomsorganisationen Unga Örnar.

  Efter att ha gått folkskolan hade Torsten Gabrielsson nog inte framtiden klart utstakad. Gossen från jordbrukslägenheten i Backgränd, Karis, sökte jobb där det fanns att få. Han var bygghjälp hos Danielssons växthusodlingar, hjälpte pappan med odlingsarbete på Västerby gård i Ekenäs och hyste drömmar om att bli snickare eller timmerman. Han gick den linjen i västra Nylands yrkesskola i Karis.

  På Sundströms snickeri jobbade den unge Gabrielsson i tolv år. Det slutade med thinnerförgiftning och besvärliga sviter. Hos Sundströms hade man inget fack och inget egentligt arbetarskydd heller

  Efter tiden på snickeriet anställdes ”Totti” av Ekenäs stad som vaktmästare för idrottsplanerna och det var ett uppdrag han fullföljde i 32 års tid, ända fram till pensioneringen år 2000. Dessutom dubblerade ”Totti” som tidningsutdelare. Jobbet och extraknäcket gav honom en mycket god kondition, som han ännu drar nytta av. Dubbeljobbet krävde ordnade levnadsvanor.

  Jag fick många vänner och bekanta under dessa år, berättar Torsten Gabrielsson. Det var skönt att jobba utomhus efter den kvävande tiden som möbelfärgare hos Sundströms, säger han.

  När Torsten Gabrielsson inträdde i det kommunalas tjänst fanns genast en kamrat till hands. Det var den legendariske eldsjälen Fjalar Wiberg, som lockade honom att ansluta sig till kommunfacket och även Ekenäs socialdemokratiska förening.

   

  I 28 år fungerade Torsten Gabrielsson som lokalavdelningens sekreterare inom kommunfacket. Uppdraget överlappade delvis med sysslan att i fjorton år fungera som sekreterare i styrelsen för Ekenäs socialdemokrater. Då fick han också svara för föreningens information till lokala media. Först hade han ett gott samarbete med lokaltidningen Västra Nylands skickliga kommunalreporter Sven Holmström, senare gällde det att sända in egna texter till VN, som ofta nog förhöll sig lite kinkigt till ett socialdemokratiskt budskap.

  Torsten Gabrielssons arbetsinsatser under en lång tid vittnar både om en samvetsgrann och slitstark natur. Han har i själva verket varit så upptagen av sina förtroendesysslor att han först för fyra-fem år sedan anslöt sig till Ekenäs pensionstagare. Men sedan tre år tillbaka är han den framgångsrika föreningens sekreterare.

  I dag sköter ”Totti” konditionen med cykling, promenader och strövtåg i skogen.

  Lite resignerad – eller klok – är Totti i alla fall. Alla barnbarn är inte lika benägna att följa farfars kloka råd. Men det tar Totti med en klackspark. Man kan inte påtvinga unga människor varken sina råd eller åsikter.

  En aktuell sak är klar. Torsten Gabrielsson gillar inte utfallet av senaste riksdagsval. Sannolikt får vi räkna in honom på barrikaden när det nästa gång gäller att försvara löntagarens och pensionstagarens intressen och rätt. Engagemanget är självfallet och innehåller aldrig en kalkyl för egen vinning.

  Ralf Friberg

   


  Karis

  Karis svenska pensionstagare har en aktiv verksamhet. Under våren har vi haft besök av Ralf Friberg, tidigare ordförande i det svenska distriktet som talade om nuläget i politiken, tandskötare Camilla Appelgren talade om tandvård och Kirsi Ala-Jaakkola, ansvarig för äldre omsorgen i Raseborg, redogjorde om planeringen äldrevården.

  Ett vårvinterjippo ordnades i Jogging Team stugan i Karis där vi grillade korv, sjöng allsång, tävlade i frågesport, drack kaffe, och trivdes tillsammans. Maarit Feldt-Ranta redogjorde för nuläget i det då pågående riksdagsvalet.

  Flere pensionärsföreningar i trakten, oss inberäknat, har för vana att tillsammans besöka gudstjänster. Vi har också besökt Tryckeriteatern i Karis samt Fallåker Teater.

  En resa är ännu på kommande. Vi kommer att besöka Tytyri gruvan i Lojo och Paikkari torp.

  Veikko Wigren

   


   

  Sören underhåller. Foto: Torsten Gabrielsson

  Fortsatt verksamhet

  Senaste måndag 09.03 hade vi vårt vårmöte där vi behandlade 2014 års verksamhet och ekonomi. Den av sekreteraren uppgjorda verksamhetsberättelsen visade att vi haft en mycket livlig verksamhet, med bl.a. 17 samman-komster, resor, kortspel, boccia,och bowling. En datakurs påbörjades också under Erik Ekmans ledning. Våravslutningen firade vi på Sea Front tillsammans med Karis pensionstagare.  Vid resor och julfesten har vi samarbetat med Ekenäsnejdens Invalider.Bokslutet visade ett litet underskott, men trots det är ekonomin rätt god. Både verksamheten och bokslutet godkändes enhälligt av mötet.

   

   

   

  Sedan mötesförhandlingarna avslutats och kaffe med örfilar avnjutits, hade vi inbjudit Torleif Skog att berätta om Atlasprofilaxmetoden, något nytt för de flesta. Metoden går ut på att återställa atlaskotan i sitt rätta läge. Föredraget var mycket intressant och välgjort med beskrivande bilder.

  Vid mötet 23.02 var Sören Österoos med dragspelet och underhöll oss. Han överraskade de flesta, med att vara in riktigt skicklig dragspelare och musiker. Musikfrågesporten han höll med oss var ganska svår,men trots det var det två lag som hade rätt på alla frågorna. Lite allsång hann vi också med innan det var dags att avsluta mötet.


   

  Maarit Feldt-Ranta i Karis

  Maarit-Feldt Ranta besökte pensionstagarnas möte i Karis på tisdagen 8 april. Hon berättade om läget i dag och den kris, som vårt land just nu hamnade i tack vare att bland annat pappersindustrin och Nokia lämnat så många arbetslösa i vårt land. Våra nordiska länder har ett helt annat läge när det gäller sysselsättningen. Sverige har en mångsidigare industri som inte är så känslig för konjunkturer, Norge har sin olja och Danmark är ett jordbruksområde som försörjer mycket av sin befolkning. Island igen har kommit ur svackan och det går rätt bra i dag. Beskattningen borde genomgå en förändring i vårt land i dag så att de som har resurser också betalar mera, med då svaga i samhället borde få lättnader i sina skatter. Men vi behöver mera arbetsplatser i landet för att få vår ekonomi i balans. Om vi kunde höja sysselsättningen i landet med bara en procent, skulle det betyda stora intäkter i landets kassa.

  Veikko Wigren


   

  Maarit Feldt-Ranta. Foto: Torsten Gabrielsson

  Maarit Feldt-Ranta på besök i Ekenäs.  SOTE- reformen.

  Måndagen den 23 hade vi besök av riksdagsledamot/kandidat Maarit Feldt-Ranta för att få lite info om SOTE-reformen. Ordförande hälsade välkommen och så blev det kaffe och bullar.

  Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att skapa en ny servicestruktur för den offentliga social- och hälsovården. Syftet med social- och hälsovårds-reformen år att trygga likvärdiga och högklassiga social och hälsovårdstjänster i hela landet. Orsaken till reformen är att nu får 80 % vänta mer än 3 veckor på läkarbesök. Enorm brist på läkare inom offentliga sektorn. Privata sektorn gör jättevinster. Läkarna jobbar hellre där. Men för barnfamiljer, mindrebemedlade, arbetslösa, pensionärer behövs den offentliga vården.

  Den nya servicestrukturen baserar sig på att det finns fem social- och hälso- vårdsområden och de ordnar alla social- och hälsovårdstjänster. Alla partier gjorde en överenskommelse om reformen men den föll i grundlagsutskottet. SOTE fortsätter efter riksdagsvalet och ny regering. Det är 8 partier som ska samsas och enas om reformen.

  Svåra tider stundar för den nya riksdagen och regeringen. Många partier, statskassan tom, nedskärningar. Det behövs ledarskap och konsensus. Frågor ställdes och besvarades. Ordförande tackade Maarit samt önskade lycka till i riksdagsvalet.

  Torsten Gabrielsson


   

   

  Ralf Friberg fångade publiken.
  Foto: Folke Rudnäs

  Ralf Friberg besökte Karis Svenska Pensionstagare

   

  Tisdagen den 17.2. 2015 hade föreningen sitt traditionella möte. Denna gång gästades föreningen av ambassadör Ralf Friberg. Han höll föredrag under ämnet: dagens pensionärer.

  Han konstaterade, att antalet äldre stiger hela tiden. De stora åldersklasserna är nu i den ålder, att de går i pension. De äldres hälsa blir allt bättre med varierade kost, lättare jobb, och kanske också växlande parförhålladen.

  Å andra sidan är det mer och mer brist på arbete. De stora nedskärningarna, inte minst i den offentliga sektorn, förbättrar inte heller detta förhållande. I praktiken kan det betyda, att utan utbildning kan det vara ett problem att hitta ett jobb. Förr i världen tog man vad som bjöds, men det verkar, som om inte de unga vill ta vilket jobb som helst.

  Åldringsvården kommer mer och mer att behöva resurser, inte minst arbetskraft. Närståendevården blir allt viktigare trots stora svårigheter. Hemvården och socialvården blir allt mera akut, då institutioner läggs ned, för man säger att endast väggarna vårdar ingen. När vi blir tillräckigt gamla vill vi inte bo ensamma, för det hämtar otrygghet. Det är ett fenomen som redan nu är märkbart.

  Men å andra sidan kommer framtiden att hämta mer och mer teknik i vården, så åringarna kommer att uppleva olika former av vård. Man talar om duschtunnlar, vårdande toaletter, levande sängbottnar, mikrovåg med fryst matlager, bara med att trycka på en knapp. Även tillämpning av Gps, särkilt för dementa, ger friare och större vandringsytor på anstalterna o.s.v.

  Sen kan man fråga sig om tekniken har moral. Mekaniska hjälpmedel skapar distans. Mekanik som tryggar människovärdet kanske mot egen vilja?

  Talaren menade, att de äldre är svåra att mobilisera för nya paroller. De röstar inte på jämngamla kandidater, för partierna kanske negligerar äldreråden som nu står inför en allvarig test då lagstiftningen är ny. Man behöver nu offentlig service med bibliotek, MBI, vaccineringar, uppköp, apotek, tvätt och städning.

  V.W.


   

   

   

   

  Fastlagsfirande i Lovisa

   

  Borgånejdens svenska Pensionstagare var inbjudna till Östnyländska Pensionstagare i Lovisa och fira gemensam fastlagstisdag som föreningen tackade ja till. Resan började från Borgå. 17.2. kl: 12.45  med 53 medlemmar med på resan. Vi har redan många år besökt varandra årligen och kommer säkert att fortsätta med denna tradition.

  Ordförande Anna-Lisa Otman hälsade oss alla välkomna och berättade om programmet för träffen,

  musiken skötte Bengt Blomqvist på dragspel med roliga historier och allsång tillsammans. Else Johnsson läste dikter, sen var det ärtsoppan som serverades med plättar till efterrätt vilka var mycket goda och ännu därtill kaffe.

  Träffens höjdpunkt blev lotteriet som alla deltagare väntade på, lotteriet förlöpte bra och 43 lyckliga deltagare fick en vinst av ungefär 65 närvarande. Borgå föreningen vill tacka broderföreningen i Lovisa för en bra fastlagsfest som vi fick närvara till sammans med er. Detta samarbete önskade alla deltagare att vi fortsätter med också i framtiden. Ett stort tack för en bra fastlagsfest.

   

  Bengt Dahlqvist

   

  Fråga till alla PCF-Svenska distrikts föreningar.

   

  Hej på er, kan ni svara på min fråga som gäller äldrerådens verksamhetsstadga? Har ert äldreråd en godkänd stadga i er stad eller kommun?

   

  Vi har fått en sådan. Den 12.12.2014 godkände styrelsen stadgan men vi är inte nöjda med beslutet.

  Vi är av den åsikten att Borgå vill köra ned våra möjligheter att påverka i staden.

  Rådet kommer att bestå av 7-9 medlemmar samt personlig suppleant, därtill utses två sakkunniga från stadens sektorer. Till rådet anvisas en tjänsteinnehavare till sekreterare.

  Det finns skäl att medlemsantalet i äldrerådet hålls tillräckligt litet för att varje medlems roll framhävs? Nuvarande antal är 13 st.

  Detta är nytt: -Äldrerådet begär att pensionärsföreningarna i Borgå och andra organisationer som är aktivt verksamma inom äldrearbete utser sina kandidater till äldrerådet vartannat år för den följande mandatperioden (2 år).

   

  Medlemmarna i äldrerådet kan väljas bland kandidater från vilken som helst förening som är verksam med äldrearbete. Detta betyder att olika firmors pensionsföreningar kan väljas.

  Vi anser att olika bolags pensionärer inte har samma målsättning som vi i föreningarna.

   

  Enligt stadgan väljer stadsstyrelsen medlemmarna. Jag har frågat hur staden kommer att göra år 2016 när det gamla rådets mandat går ut. Kommer staden att informera via tidningen att nu kan alla pensionsföreningar ansöka om plats i 2016 äldre råd via en tidningsannons. Detta är inte klart hur det går till.

  Alla föreningar är av den åsikten när vi hade ett gemensamt möte i Borgå att staden nu vill köra ner rådets verksamhetsmöjligheter att påverka i frågor som är skrivet i äldrerådslagen. Styrelsen anser när det inte är fråga om ett kommunalt organ skall äldrerådet representera hela stadens äldre människor, inte så mycket organisationer. Vi svenska medlemmar får inte heller i fortsättningen svenska föredragningslistor och protokoll när det inte är ett kommunalt organ.

  Inte nämnt i kommunallagen.

   

  Glad om jag får svar: bengt.dahlqvist@sulo.fi

  Bengt Dahlqvist

  äldreråds medlem

   


  Äldrerådets protokoll i Raseborg.

   

  Raseborgs stad har tillsvidare inte äldrerådets protokoll till påseende på sin hemsida. Jag tycker det är viktigt att föreningarna är informerade om vad som skall behandlas och vilka beslut som fattats.

  Jag kontaktade rådets sekreterare och fick mig tillsänt senaste års protokoll med bilagor som jag meddelade att jag kommer att lägga ut på Karis svenska pensionstagares hemsida (tillsvidare på medlemssidan som är lösenordskyddad och avsedd endast för föreningens medlemmar). Samma dokument sändes också till föreningens ordförande.

  Troligen kommer staden att gå in för att infoga protokollen på sin hemsida och då kommer vi också att ha dem på den ”öppna” sidan.

  Jag tycker att föreningarna borde ha äldrerådens verksamhet som en stående punkt på föredragningslistan. Hur fungerar det i din förening?

   

  Erik Ekman
   

  ”Kära läsare, ha förståelse för grodor” som hoppar med jämna ojämna skutt, jag har med Åsikt i ord och bild försökt låta mina samlade minnen från mer än 80 år passera revy, och tala sitt ursprungliga språk. Foto: Bengt Dahlqvist
  Samtal med författaren P-E Johnsson på farsdagsfesten den 13.11 på Lundagården i Borgå. Från vänster Marita Lindholm, Olli Ojaala, Else Johnsson skymd, May Dahlqvist och P-E Johnsson. Foto: Bengt Dahlqvist

  Bilder från Farsdagsfesten på Lundagården  i Borgå

  Den som är intresserad av boken kan kontakta P-E Johnsson per tfn 0440-323 805


   

  Karis svenska pensionstagare hade gäster.

   

  Den traditionella träffen med Ekenäs pensionstagare hölls i Karis Folkets hus på tisdagen den 7.10.2014. Vi var tillsammans 70 personer. Träffen började med att Karis föreningens ordförande Bertel Sundman hälsade gästerna välkomna.

  Efter det underhöll värdarna med en sånggrupp under ledning av Erik Ekman med några sånger, bland annat, ”Sjung och le” och ”En fattig bondräng”. Efter sången bjöds på lunch. Fyrkanten kallar sig några av karisdamerna och de visade en sketch med inslag också av sång. Efter det serverades kaffe med kaka. En intressant frågesport, som hade arrangerats av Maj Granroth mellan föreningarna vanns av ekenäsborna med 10-7. Lotterna hade bra åtgång med den aktiva lottförsäljaren Folke Rudnäs. Huvudvinsten gick till Greta Åkerman från Ekenäs.

  Träffen avlutades med sånggruppen som sjöng ”Veteranens kvällssång” och till slut sjöngs unisont ”Skogsblommor” och en sång med tecknade bilder till melodin I sommarens soliga dagar.

  Harding Lindholm som är ordförande i Ekenäs föreningen tackade för träffen och önskade karisborna välkomna till Ekenäs i vår.

  V.W.   

  Karis svenska pensionstagare reste österut.

   

  Efter veckor med regn och rusk slog vädret om till ett stålande sensommarväder, något som passade 40-talet Karis svenska pensionstagare som gjorde en tvådagars resa till Kotka och Villmanstrand den tredje och fjärde september.

  I Kotka besökte de flesta Maretariet där man kunde bekanta sig med närmare 60 olika fiskarter, kräftor, grodor och vattenödlor. Några av deltagarna valde att se den vackra parken och dammen med många fina växter. Efter detta följde en tvåtimmars kryssning med lunch utanför Kotka innan det blev dags att styra kosan mot Saima Spa i Imatra.

  I de lyxiga utrymmena fanns möjlighet till många olika sorters aktiviteter. Vi kunde bara konstatera att tiden var lite för kort. På kvällen bjöd föreningen på middag och dagen därpå hade vi tid att bekanta oss med omgivningen innan det blev dags att åka till Villmanstrand för en kryssning på Saimen med en smaklig, men kanske lite snålt tilltagen lunch på båten. Ett stort antal bilder från resan finns på vår webbplats på fotosidan. För att se bilderna klicka här!

  En sak som vi lärde oss är att då 40 resenärer skall hålla kaffepaus under resan så behöver man lite längre tid än vad som reserverats.

  Även en pensionär behöver lite extra avkoppling ibland och slutomdömet var att vi hade en bra resa.

  Erik Ekman   

  Från vänster: Margareta Backman, Helena Lönnroth, Margit Berg, Kauko Hällfors, Börje Fagerstedt och Bengt Dahlqvist fick PCF:s standard och en ros för sina insatser.
  Ordförande Bengt Dahlqvist och sekreteraren Inge-May Bäckström


  Tack!

  Ett stort TACK till alla broderföreningar inom PCF som har ihågkommit oss på vår 30 års jubileumsfest den 19.9.2014 på Iris restaurangen i Borgå. Tacka vill vi också Ralf Friberg som var festtalare. Festen blev för oss oförglömlig.

     

  Bengt Dahlqvist                       Inge-Maj Bäckström

  ordförande                              sekreterare


   

  Om du vill se flera bilder från tillfället, klicka här!

   


   

   

   

  Ekenäs pensionstagare inledde verksamheten hösten 2014

  Onsdagen den 27 augusti började Ekenäs pensionstagare sin höstverksamhet med en subventionerad lunch på restaurang Knipan. Tillställningen var välbesökt då 70 av medlemmarna lät sig väl smakas av den goda mat som restaurangen dukat vid stående bord. Många var de minnen från tidigare år som berättades vid borden och de glada skratten bekräftade att alla trivdes. Sedan vi ätit och ordförande Harding Lindholm hälsat medlemmarna välkomna, presenterades höstens program.

  Efter det var Timo Puumalainen i turen att berätta om sin nyutkomna bok "När hundarna försvann". En spännande och dramatisk berättelse om överlevnadskonstnären Wladimir Goichmans liv. Bland annat kom det fram att han jobbat tre år på barnsjukhuset här i Ekenäs.

  Under hösten kommer vi att komma samman nio gånger med bingo, olika informations tillfällen och underhållning på programmet. Boccia, bowling och kryssningar finns också med, samt inbjudan av andra föreningar till trivsam samvaro. Vidare har vi tänkt börja med en datakurs i hur vi skall behandla materialet till vår hemsida. En livlig höst väntar pensionstagarnas medlemmar. H.L.

   


   

  En del av resenärerna förfriskar sig vid Muurla.

  Ekenäs pensionstagare på hemlig resa.

  Onsdagen den 6 augusti i soligt sommarväder startade vi vår hemliga resa, tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider. Resans mål var ju okänt och förväntningarna var höga vart vår reseledare Eila skulle föra oss denhär gången. Färden gick västerut med trygga chauffören Thomas vid ratten. Första pausen gjorde vi i Lehmirannan Lomakeskus som ligger i Salo. Där drack vi kaffe och åt paj. För de flesta var den natursköna platsen helt okänd trots att den ligger så nära i grannstaden. Efter pausen fortsatte resan till Muurla Design där vi fick se glasblåsare i arbete, samt bekanta oss med deras produkter. I ögonfallande var de många olika Mumin sakerna. Några passade också på att göra inköp och fylla på sina inventarier. När vi pausat en stund fortsatte vi mot Sammatti där vi åt lunch i Sammatin Kievari, en före detta skola som gjorts om till restaurang. När vi fyllt magarna med den rikliga och goda maten, satte vi oss i den svala och sköna bussen, för att fortsätta resan genom orten. Eila berättade då att hon hade sina släktingar och rötter där. Färden fortsatte genom Antskog och Fiskars där vi inte stannade denhär gången utan sökte oss hemåt. Dagens resa var mycket lyckad och alla var på gott humör. Lite vemodigt var det ändå när Eila tackades för sin sista resa som reseledare för vårt gäng. Många kryssningar och resor till kända och okända mål har vi fått vara med om under hennes trygga ledarskap. Tack för det.

  H.L.

  Kopierat från ABL 27.6.2014

   

  Äldrerådet och svenskan

   

  Undertecknad sände den 17.6 2014 en förfrågan om Borgå stad förfar lagligt när äldrerådets protokoll och föredragningslistor inte översättes till svenska, beslutet har tjänsteman inom socialsektorn fattat.

  Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen anser att mitt klagomål inte gav anledning att misstänka lagstridigt förfarande eller försummelser.

  Pasi Pölönens motiverade sitt ställningstagande på följande sätt:

  På grund av 11§ 1 mom. i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre ska varje kommun inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att påverka, samt sörja för äldreråds verksamhetsförutsättningar.

  Pasi Pölönen hänvisar till grundlagens 14§ 4 mom som utvidgar skyldigheten att uppgöra möteskallelser och protokoll från fullmäktiges dokument till bland annat kommunstyrelsen och nämnders samt andra organs dokument.

  I sista stycket i biträdande justitieombudsmannen Pasi Pölönens svar sägs:

  ”Trots att ett äldreråd nuförtiden är ett obligatoriskt kommunalt organ vars arbetsbeskrivning och -fält är omfattande och arbetet viktigt, medför detta inte i sig förändringar till en kommuns språkliga skyldigheter. Ur språklig synvinkel har lagstiftaren nämligen fortfarande lämnat rum för kommunens prövning när det är fråga om andra än kommunfullmäktiges dokument.”

  Beslutet i Borgå är fattat av en tjänsteman i organisationen och har behandlats i social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen är medvetna om beslutet.

  Nu är min fråga:

  Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander samt stadsstyrelseordförande Matti Nuutti har inte reagerat på missförhållandet gällande Borgå stads äldreråd.

  Är det så att båda ordförandena är av samma åsikt som tjänstemannen på socialsektorn att svenska förtroendevalda i äldrerådet inte behöver veta vad som behandlas på mötena?

  Bengt Dahlqvist

  äldrerådets medlem


   

   

  Sommarutfärd.

  På morgonen den 10 juni startade vi en sommarresa för att tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider besöka Åbo universitets botaniska trädgård i Runsala. Det var mulet och kyligt när vi startade men vår reseledare Eila Orenius lugnade oss och sa att hon beställt vackert väder och rätt fick hon, när vi kom fram till Åbo sken solen. Som vanligt var resan mycket väl arrangerad och vi fick under resans gång info om dagens program. Efter det fick vi bekanta oss med invalidföreningens nya fina sångböcker och alla sjöng med efter egen förmåga. Väl framme i Runsala visades vi runt av en mycket kunnig guide (missade namnet) som berättade om olika växter och träd som finns där, allt från djungel till öken växter. Intressant var att det finns kaktusar som klarar sej ute om vintern bara det är torrt. Efter rundvandringen var vi alla hungriga och fisksoppan som vi fyllde magarna med smakade utmärkt. Hemfärden gick längs motorvägen mot Helsingfors där många av oss åkte för första gången genom tunnlarna, som nu och då brukar vara avstängda. Efter det gjorde vi ännu en avstickare till loppmarknaden Kasvihuoneilmiö där man verkligen blev överraskad över allting som fanns, från stora statyer till gamla tidningar och allting däremellan. Ett Eldorado för loppis vänner. Så var det dags att bänka oss i ”Bromarfbussen” och styra kosan hemåt. För oss som bara åker med var det en skön och avkopplande dag. Men för att vi skall kunna njuta finns det andra som jobbar. Så ett stort tack till chauffören och framför allt till Eila  som än en gång ordnat en givande och trevlig resa för oss.

  Den 6 augusti är den hemliga resan och om den kommer det närmare info i Anslagstavlan i juli.

  Harding

   


   

  Karisföreningens träff/utfärd den 21.05.2014.

  Föreningen gjorde sin vårutfärd till Kimito, där vi besökte bl.a. Sagalund och bekantade oss med den historia som finns på museet. Nils Oskar Jansson, en gammal lärare i Vreta skola, är den som är museets fader och grundare. Han levde åren 1862-1927. Museet grundades 1.4.1900. Han lär ha uttryckt sig att ”Sagalund är nu min kostsamma leksak. Inom dess stängsel skulle jag önska att framställa litet poesi enligt min smak”. Museet är öppet året om, friluftsmuseiområdet sommartid.

  Platsen är sevärd och den berättar om de tider som våra förfäder fick uppleva då när det fanns knappast någonting i samhället som man kunde vara stolt över. Vi tackar för den fina guidningen på området.

  Efter Sagalund styrdes kosan mot Stor Finnhova gård där vi intog lunch. Matts Grönblom, Karispojken, som är direktör på gården, berättade om dess historia, som var mycket intressant. Han förevisade också utrymmena samt hotellet som också är byggt kring den kultur som en gammal gård förutsätter, och som är ett måste för att den skall kunna bevara den tradition för de efterkommande. Vi kan ännu här intyga att maten var, enligt alla gäster, mycket smaklig. Vi tackar Matts för den gästvänlighet vi fick uppleva.

  Ännu en tredje plats fanns på agendan, nämligen Söderlångvik museum där vi drack kaffe med kaka. Där säljes också lokala produkter, såsom hantverk, grönsaker och blommor, så alla fick vad dom ville.

  Ordförande Bertel Sundman tackade på hemresan Maj Granroth och Maire Björklund för den välplanerade resan. Han önskade samtidigt en varm och skön sommar. Det finns redan under planering en tre dagars resa till östra Finland i september, men till den återkommer vi senare.

  V.W.


   

  Trevlig och varm sommar

  Borgå svenska pensionstagare avslutade vårverksamheten med traditionella vårfesten där egna förmågor uppträdde, vår egen sånggrupp Timotej är för oss en tillgång som vi har mycket behov av. Vi hade också styrelsens sista möte för våren där vi behandlade mera rutinfrågor, men ett viktigt ärende var på dagordningen, föreningens 30 års jubileumsfest den 19.9.2014. Allt bör vara klart till hösten när vi börjar höstverksamheten igen 11.9.2014.

  Bilderna är från Lundagården vår mötesplats, och där som medlemmarna 50 st var närvarande stående sjunger ”Den blomstertid är kommen”, vi har inte några problem med sången när vi alla har samma tro, ingen behövde gå ut.

   

  Trevlig sommar åt alla PCF:s föreningar

   

  Bengt Dahlqvist

   


   

  En del av ekenäsborna.
  Foto: Folke Rudnäs
  En del av karisborna.
  Foto: Folke Rudnäs
  Elever från Västra Nylands Folkhögsola.
  Foto: Folke Rudnäs
  Foto: Bengt Dahlqvist

  Våravslutning i Sea Front.


  Måndagen den 5 maj firade vi våravslutning i Sea Front, med Karis pensionstagare inbjudna. Det har blivit en tradition att vi med vännerna från Karis träffas och avslutar säsongen med att äta tillsammans. Efter att ordförande Harding Lindholm hälsat gästerna välkomna och presenterat dagens program, var det dags att inta lunchen som var god, men kanske lite knapp. Redan innan festen börjat var ”lottflickorna” i gång och sålde lotter till lotteriet med många fina vinster. Huvudvinsten en varukorg, som donerats av ”Spar Janne” vanns denhär gången av Sirkka Grönroos. Tack till alla lottköpare och till alla som donerat vinster. Bland deltagarna i motionskampanjen som varit under våren lottades tre vinster ut, där hade systrarna Göta och Saga Pihlström samt Marita Sjöholm turen på sin sida.
  Underhållningen bestod denhär gången av fem elever från Västra Nylands Folkhögskolas teaterlinje, som under en knapp timme, sjöng och spelade teater för oss. Det var ett mycket uppskattat inslag under festen. Troligtvis får vi se mera av dessa duktiga elever i framtiden.
  Under festen passade också Karis föreningens ordförande Bertel Sundman på och tackade oss för att de blivit inbjudna och inbjöd oss till Karis till en kamratträff under hösten.
  Festen avslutades med att vi sjöng två visor tillsammans under Lauri Metsämäki och Veikko Wigrens ledning.
  Vid en återblick av vad vi sysslat med under den första delen av 2014, har vi kommit samman nio gånger med i medeltal ca 50 medlemmar. Vi har spelat Bingo, haft frågesport, fått info om bla. den nystartade kommunala seniorrådgivningen, äldrerådets verksamhet, bankfrågor, m.m. Vi har också spelat kort, Boccia och nytt för i år har vi prövat på att spela Bowling. Resor har vi gjort tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider på teater och kryssning till Stockholm. 10.06. åker vi med Invalidföreningen på sommarresa till Runsala och hösten börjar vi med ”Hemliga resan” den 08.08.
  Ekenäs pensionstagare önskar sina medlemmar och vänner i distriktet en skön sommar.


  Harding.

  Karis Svenska Pensionstagare tackar ekenäsföreningen för arrangemanget.


   


   

  Tack för besöket.

  Borgånejdens Svenska pensionstagares besök 22.4 2014 till Karis broderförening var en stor upplevelse. Alla av oss var första gången till Folkets hus som imponerade på oss.

  Huset som är byggt på talkoarbete 1917 som det förr gjordes är ett bevis på vad det finns sammanhållning i föreningarna får man mycket gjort för samhälle och föreningen.

  Festen var mycket trevlig, vi blev trakterade med en god laxsoppa och trevligt program av föreningens egna förmågor, tack för det. Denna tillstälning gav nog mersmak som vi tillsammans bör fortsätta med, som vi tillsammans konstaterade. Det var en oförglömlig eftermiddag i Karis 22.4.2014, tack för det. (jag blev uppmanad att säga Karis och inte Kaaris av en medlem i föreningen, detta beror på vår dialekt i Borgå men man lär sej så länge man lever.) God fortsättning i Karis.                 Bengt Dahlqvist

  Flera foton från samma tillfälle finns på adressen: http://www.borganejdenpens.net/foreningsverksamhet/bildgalleri-klicka-pa-bilden-bli/


   

  Marianne Laxén besökte Karis svenska pensionstagare

   

  Medlemsmötet den 4 februari gästades av den nya ordföranden för Pensionstagarnas svenska distrikt, Marianne Laxen. Hon efterträdde Ralf Friberg. Marianne berättade, att det är första föreningen hon gästar efter att hon blivit vald. Hon delgav i sitt inlägg, att hon inte har någon lång erfarenhet bakom ännu, men hon kommer mycket gärna och lyssnar på hur vi fungerar och kanhända hämta idéer för sina kommande uppdrag.

   

  Pensionärsförbundet är också medlem i det nordiska samarbete, där Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarnas, pensionärsföreningar också är medlemmar. Svenska PRO (pensionärernas riksorganisation) är den största pensionärsorganisationen i Sverige. Dess ordförande är Curt Persson, som också är nordiska organisationens ordförande. Styrelsemedlemmar är också Ralf Friberg, samt utbildningssekretare Petra Toivonen från Finland.

   

  Hon presenterade en del statistik, där hon påpekade att det finns fattiga pensionärer och sedan de som räknas som förmögna. Laxen påpekade dock att medelpensionen i landet är 1 480€. För männen är den 1 690 €, när kvinnorna medelpension är 1285€. Hon hade också läst statistik från vår stad och där fanns samma siffror för männens del 1 659€ och för kvinnorna 1 268€.

   

  Det finns i Finland sex pensionärsförbund. PIO, är Pensionärernas intresseorganisation, vars ordförandeskap byts varje år mellan förbunden. Äldreråden i kommunerna har blivit lagstadgade, vilket betyder att de fått en mera betydande status, och att deras röst bör tas i beaktande när man behandlar äldreomsorgen i kommun- och rikssammanhang.

   

  Karis pensionstagares vårmöte hålls den 4.3 kl: 13.00 på Fokets hus. På föreningens nästa möte, den 18.2 informerar omsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola om den nya seniorrådgivningen som inom kort skall öppnas i Raseborg. Borgå pensionstagare inbjuds till Karis under våren och sammanträffandet kommer troligen att ske i Folkets hus. 

  V.W.


  Ekenäs pensionstagare inledde årets verksamhet.

   

  Knappt 70 medlemmar mötte upp då Ekenäs pensionstagare började årets verksamhet med en subventionerad lunch i restaurang GH. Att det var första träffen efter julpausen märktes tydligt på det högljudda sorlet innan den goda maten som serverades oss tystade munnen

  Ordförande Harding Lindholm öppnade mötet med att önska all välkomna och en önskan om ett gott nytt å. Efter det uppvaktades vår medlem Ralf Friberg för det omfattande arbete, nationellt och internationellt, som han gjort för oss pensionärer. Internationellt har han representerat Pensionstagarnas Centralförbund i Europeiska Seniororganisationen som styrelsemedlem åren 2004 till 2014. I organisationen AGE som ersättare under samma tid. I Nordiska samarbetskommitténs styrelse 2004 till 2013. I förbundet har Ralf suttit i styrelsen 2004 till 2007, sedan som fullmäktiges ordförande under tiden 2007 till 2010 och nu senast som vice ordförande 2011 till 2014.

  Inom PCF:s svenska distrikt var Ralf ordförande i tio år under tiden 2004 - 2013 . Vidare har han varit ansvarig för tidningen Eläkkeensaajas svenska sida. Ralf har också varit en flitig debattör och föreläsare i pensionärs- och samhällsfrågor. Styrelsen uppvaktade också tre trotjänare som bett om befrielse från styrelsen. Inga-Lill Törnroos, som verkat en tid som sekreterare och senare som ansvarig för bingon och lotteriverksamheten. Greta Sjöström, som mångårig sekreterare och allt i allo när det gällt teaterbesök och resor. Stig Henriksson, som representerat vår förening i äldrerådet och äldreomsorgen samt varit aktiv i många frågor. Under första halvåret har föreningen planerat in nio träffar med olika aktiviteter och föreläsningar. Boccia och kortspel hör också till vår verksamhet . En teaterresa och en kryssning finns också med i planerna.

  Styrelsen ser fram emot ett aktivt första halvår med flitigt deltagande av medlemmar.

  Harding  Lindholm

   

  Nya hemsidor på kommande

  Jag besökte igår (20.1.2014) pensionstagarna i Ekenäs och vi startade arbetet med att göra föreningens egen hemsida. Helsingforsföreningens sida startades idag och vi publicerade den på nätet även om det återstår en del problem som skall lösas. Bl.a texten uppe på startsidan spökar lite (föreningsnamnet är långt) och länksidan behöver åtgärdas. Adressen till helsingforssidan är: http://helsingfors.elakkeensaajat.fi/  Den fortsatta uppdateringen sköts förtjänstfullt av föreningens webbredaktör.

  Erik Ekman


  Nya aktiviteter

  För en tid sedan startades en sånggrupp inom Karis svenska pensionstagare. Tanken är att vi skall sjunga sånger som numera sällan hörs,  en del i flera stämmor.

  Vidare har vi planerat att lära ut grunderna i datoranvändning för dem som inte har tidigare erfarenheter. Intresse finns för 2 cirklar. en för riktigt nybörjare och en för lite längre hunna. Vi är nästan lite förvånade över intresset.

  Erik Ekman


   

  Karis Svenska pensionstagare höll vinterjippo.

  På söndagen 23.3 samlades ett trettiotal pensionärer i Jogging teams stuga. På programmet fanns korvgrillning och en frågesport där det gällde att hitta de rätta sångerna på en viss text och sen börja sjunga sången. Hela gänget delades upp i två delar, och ett lag vann överlägset. Frågesporten leddes av Maj Granroth och Ulla-Britt Rudnäs.  De fyra damerna, Ulla-Britt Rudnäs, Maj Granroth, Anneli Böckerman och Marita Thesslund uppträdde med en liten sketch de själva hade komponerat och lagt till koreografi. Till sist bjöds på kaffe eller saft med kaka. Det var den andra gången man ordnade vinterjippot och det kommer troligen att bli en tradition, eftersom alla tycktes stortrivas.

  V.W.  Borgånejdens svenska Pensionstagare firade kvinnodagen den 13.3.2014 på Lundagården i efterhand när föreningen har mötesdagar på torsdagar. Denna gång hade vi tre kockar som färdigställde bakverken för våra kvinnliga medlemmar, en riktig bra fest som syns på bilden. Kockarna från vänster: Helge Andersson, Bengt Dahlqvist och Börje Fagerstedt.

  Den här traditionen har varit i bruk redan många år som våra kvinnliga medlemmar högaktar mycket.

   

  Bengt Dahlqvist


   

  Karis svenska pensionstagare firade jul.


  Festen hölls i Servicehuset i Karis på tisdagen den 17.12. Ett femtiotal medlemmar deltog. En sånggrupp ledd av Erik Ekman sjöng tillsamman med publiken Härlig är jorden samt När ljusen skall tändas där hemma. Efter detta höll kyrkoherden Pentti Raunio en andaktsstund där han påminde om julens verkliga budskap.

  Dalgatans daghemsbarn gästade festen med Lucia och tärnor samt jultomtar som sjöng så stämningsfullt om julens högtid. Efter dess uppträdanden var det dags för julmat och kaffe med tårta som vi fick njuta av, och som smakade så bra.

  En sketch av Marita, Anneli, Maj och Ulla-Britt föreställde ett besök på hälsocentralen där man analyserade varandras problem på ett sätt som ofta kanske diskuteras bland damer. De var ett fint arrangemang. Tack damer!

  Några medlemmar som fyllt jämna år under året uppvaktades med en ros enligt gammal tradition. Bertel Sundman, Eero Peltonen, Sven Sundström, Kirsi Jung, Ulla-Britt Baarman, Veikko Wigren, Nelly Heinström, Anita Wikström och Torsten Nyström.
  Julgubben besökte också festen och hämtade klappar åt alla. Efter detta uppträdde sånggruppen med två sånger, Aftonklockor och Veteranens kvällssång. Till sist sjöngs unisont Sylvias julvisa tillsamman med kören.

  Veikko Wigren

  Ekenäs pensionstagare firade 40 års verksamhet

   

  Ekenäs pensionstagares stiftande möte hölls den 23.9.1983. Jubileumsåret firades med en fest för medlemmar och inbjudna gäster den 11.11.2023 på Hotel Sea Front. Ordföranden Marianne Isaksson-Heimberg kunde hälsa välkommen till en så gott som fullsatt sal. Hon presenterade föreningens historik över de 10 senaste åren, där man bland annat kan ta del av föreningens nog så livliga verksamhet till gagn för medlemmarna och de äldre överhuvudtaget. Under festen premierades sex medlemmar - föreningens trotjänare - med Pensionstagarnas Centralförbunds guldmärke och nio medlemmar erhöll förbundets silvermärke. För musiken under kvällen svarade Viola Ahlfors och Kenneth Winberg och Hotell Sea Front stod för den förträffliga festlunchen.

   

  Festtalet hölls av Ulf Heimberg, stadsstyrelsemedlem i Raseborg. Han poängterade speciellt den rådande åldersdiskrimineringen av de äldre, något som genomsyrar de flesta samhällsfunktioner. Hans förhoppning var att landets nytillsatta äldre-ombudsman skulle ta frågan på största allvar. Heimberg talade också om den allt ökande ensamheten bland de äldre, den påtvingade ensamheten, som innebär en betydande ohälsofaktor. Bland annat därför är det viktigt att föreningen erbjuder sina medlemmar tillfälle till social samvaro och möjligheter att regelbundet få träffa vänner och bekanta. Heimberg konstaterade ytterligare att utan dessa föreningar skulle samhället vara nog så ”andefattigt”, samtidigt som han uttryckte djup oro över hur organiseringen av äldreomsorgen tas om hand inom de nya välfärdsområdena. Planerna på att allt mera ta i bruk digital service inom äldreomsorgen är skräm-mande varför Heimberg hoppas att beslutsfattarna måtte ta i beaktande att den äldre generationen inte är bekant med den nya teknologin. De är vana att möta människan. Heimberg kastade slutligen fram ett angeläget krav på att de äldre i kommunen skulle erhålla rättigheter att delta i beredningen och i beslutsfattandet  i samtliga frågor som berör dem.

   

  Föreningens stadgeenliga höstmöte hölls den 23.10., innan jubileumsfesten. Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2024. Verksamhetens röda tråd är att sammankalla till möte varannan måndag och att fortsätta med föredrag om aktuella socialpolitiska frågor och med annan varierande underhållning. Resorna i vårt närområdes historia fortsätter, bland annat med besök och föredrag. Marianne Isaksson-Heimberg fortsätter som föreningens ordförande och likaså  styrelse-medlemmarna Marita Eklöf, Märta Holmberg, Bo Isaksson, Rauno Kousa, Harding Lindholm, Christer Pihlström (ny) och Mona Råberg, Rita Pihlström och Rea Stenström fortsätter som ersättare.

   

  Rauno Kousa