FÖRENINGSNYTT

Ritva Uhlbäck

Aktiva pensionstagare i Karis

 

Efter en ofrivillig paus i ”rapporteringen” blir det en liten resumé från april framåt.

 

Karis Svens Pensionstagare håller sina medlemsmöten/träffar den första och tredje tisdagen i månaden. Vid den första träffen i april hade vi besök av äldre konstapel Camilla-Fri Bergström. Deltagarna fick svar många frågor och hon gav oss en massa goda råd. Ett råd som i dessa mörka tider är helt på sin plats är att vi gärna får klä ut oss till julgranar med en massa reflexer. Hon delade också ut ett material med nyttiga råd och kontaktuppgifter till polisen, beroende på ärendets art. Viktigt är att vi lär oss ta kontakt då vi känner att vi behöver det.

Vid det andra mötet lärde oss Pirjo Laatikainen från Folkhälsan om hur vi kan genomföra en livsstilsförändring.

Vårjippo i mars i Jogging Teams stuga. I juni företogs en båtutfärd till Bogaskär, Sandnäsudd och Hummelskär och i augusti var det dags för Tallinnkryssning.

Vi ägnar oss också åt motion i olika former s.s. deltagandet i förbundets motionsjippo, simning och konditionsträning. Nytt för hösten är petanque. Föreningens sånggrupp övar regelbundet med enkla tvåstämmiga arrangemang som anpassas till våra röstlägen som under åren har blivit lite lägre.

Vid höstens första möte lärde oss leg. spec. fotvårdare Ritva Uhlbäck hur vi skall sköta våra viktiga fötter. En sak som vi kanske inte kommit att tänka på är att vi skall besöka skoaffären under eftermiddagen, alltid prova båda skorna och ta god tid på sig för provningen.

Vid mötet den 18 september lär Marja-Liisa Lehto ut viktiga kunskaper i ”första hjälp” och den andra oktober är det dags för det stadgeenliga höstmötet och två dagar senare har vi inbjudit Ekenäs Pensionstagare till gemensam lunch i Villa Anemone i Karis. Rosk´n Roll informerar om sin verksamhet vid mötet den 20 november. Julfesten hålls den 18 december.

 

Text och bild: Erik Ekman


 

 

Gemnsam vårträff.

 

Ekenäs pensionstagare har hållit säsongavslutning på Bar Gustavo. Enligt traditionen var Karis svenska pensionstagare inbjudna.

Ordförande Harding Lindholm hälsade alla välkomna till en stunds trevlig samvaro med mat, dryck, underhållning och lotteri. Ett välfyllt lunchbord var dukat och alla lät sig väl smaka.

Föreningens motionskampanj har avslutats och prestationpris utlottades bland deltagarna.

Lite sång och musik piggar upp efter maten och den delen av programmet stod Berndt Philström för. En välsjungande ung man med ett urval av gamla visor och låtar.

Publiken applåderade och några par tog sig en svängom på dansgolvet.

Så var det tid för lotteriet. ett välfyllt vinstbord med fina vinster hade lockat att köpa lotter. Som huvudvinster utlottades två varukorgar vilka vanns av Tina Fagerström från Karis och  Göta Pihlström från Ekenäs. En rätttvis fördelning.

Karisföreningens ordförande Maj Granroth framförde sitt tack och inbjöd oss till träff i Karis i höst.

Under våren hade vi besök av Tina Hultgren och Johanna Koprander från Raseborgs Senior-rådgivning. Flickorna gav en bra och upplysande information om dess verksamhet. Man får råd och upplysningar i allt som gäller hälsan för seniorer.  En fin hemsida finns också på internet. Nu blir det sommarpaus men lite varksamhet har vi genom Hemliga resan den 10 juli. Intressant att se vart det bär iväg denna gång.

Ekenäs pensionstagare önskar en trevlig sommar och vi ses igen i höst.

Välkommen med i våra led!

 

Torsten Gabrielsson.


 

Äldre Konstapel Camilla Fri-Bergström

Polisen kollade pensionstagarna i Karis

Vid mötet den 3 april fick vi besök av äldre konstapel Camilla Fri-Bergström som ställde en del frågor och fick svara på ännu flera då hon föreläste under temat ”Seniorer i trafiken”. Hon delade också ut ett ypperligt kompendium riktat just till seniorer med en del goda råd och kontaktuppgifter till polisen. Det allmänna nödnumret 112 känner ju alla till. När du behöver göra en brottsanmälan är det rätta numret 02954 13151 och då du bara vill fråga råd ring 02954 36010.

Det var en hel del råd och frågor som diskuterades. Det som gladde oss var ju att trots att vi som äldre bilförare har lite långsammare reaktionen så kompenseras det av mera erfarenhet och förutseende i trafiken.

Här följer bara en liten del av hennes råd: Fotgängarna får helst under den mörka årstiden bära reflexer så att vi liknar en julgran. Vi skall också tänka på att bilarnas bromssträcka vintertid är dubbelt längre. För att undvika missförstånd, håll ögonkontakt med chauffören och GÅ(!) över då någon stannat för dig.

Cyklister skall använda hjälm och se till att lampa, reflex och bromsar är i skick.  Led cykeln vid övergångsstället.

Bilister skall se till att använda säkerhetsbälte, hålla tryggt avstånd till bilen framför.  Håll lampor, glasögon, vindrutor och speglar rena. Om du inte vill köra högsta tillåtna hastighet och det bildas kö bakom så kör in på någon hållplats och släpp de övriga förbi. På främmande orter är en är en gps-navigator till stor hjälp. En bra kartläsare skall vara ett stöd och inte ”stressa” chauffören.   

Viktigt att upprätthålla körkunskaperna. Hälsan och konditionen är viktig och att hålla pauser. Alkohol och trafik hör inte ihop.

Vid den efterföljande diskussionen behandlades bl.a. karisfenomenet med att parkera på trottoarer och likgiltigheten vid övergångsställen. Också problemet med att man som bilist är artig och vinkar fram en fotgängare på övergångsstället medan någon annan, skamlöst susar förbi.  Användningen av bilbarnstolar och respekten för polisen berördes. Släpp inte in främmande påträngande bluffmakare i ditt hem var hennes råd. Om de inte avlägsnar sig så får man ringa numret 112.

 

Livsstilsförändring för seniorer

Vid mötet den 17 april föreläste Pirjo Laatikainen från Folkhälsan om “Livsstilsförändring - hur motiverar jag mig själv?”. Mera motion, i regel skall vi inte banta men äta hälsosammare, sova mera och träffa vänner oftare. Fokusera på det nyttiga du vill ha mera av, inte på det du måste avstå ifrån. Att tobak och alkohol inte är hälsosamt vet seniorerna.

Oftast fungerar motion bäst i grupp men vill du hellre göra något ensam, så gör det. Ett tecken på att det är viktigt att träffa vänner och kamrater syns tydligt hos pensionstagarna i Karis då ca.50 % av medlemmarna ofta finns med på träffarna.

Ställ gärna upp delmål för det du vill uppnå och känn efter vad som gör dig gott.

 

Text och bild: Erik Ekman


 

Gerd Fors

Karis Svenska Pensionstagare 1.3.2018

 

Verksamheten inom Karis Svenska Pensionstagare är i full gång med träffar/föreläsningar, motion och teaterbesök

Vid mötet den sjätte februari startade Gerd Forss sin inlevelsefulla föreläsning under rubrikenTräna din hjärna” med att servera oss varsitt glas med vatten och vi satt som frågetecken. Genom flera olika övningar stimulerade vi våra hjärnor, dessa makalösa underverk. Vi blir faktiskt bättre på att se helheter, även om namn, telefonnummer och koder blir svårare att hålla reda på! Drick vatten för en mer effektiv hjärna! Kost och motion är också viktigt. Hjärnan fungerar bättre ju mer du använder den och ju mer du lagrar. I dag vet vi att nya hjärnceller bildas även hos äldre. Sov tillräckligt, ha roligt och lär dig något nytt varje dag! Detta var bara några detaljer ur hennes drygt en timme långa föreläsning. Vi kände oss riktigt hoppfulla efter alla positiva besked.   

Äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola, kunde då hon besökte oss den 20 februari, meddela att hon inte denna gång behövde berätta om neddragningar. Ett av det gångna årets svåraste beslut som verkställdes var nedläggningen av Bromarvhemmet. Efter det startade Tenala-Bromarv hemvårdsenhet och dagverksamheten utvecklades bl.a. genom anställandet av en ergoterapeut.

År 2018 satsas på minnessjuka och närståendevårdsfamiljer. Mera personal till Villa Anemones andra våning och ytterligare en intervallplats på enheten. En minneskoordinator anställs under våren 2018. En närvårdare anställs för avlastning i hemmet för närståendevårdsfamiljer. Det ordnas ”Öppna dörrar- kurser” för närståendevårdare på både svenska och finska. Till följd av att nattbesöken ökat anställs två nya närvårdare till Tenala-Bromarv hemvårdsenhet. Det nya äldrerådet har valts och föreningen uppmanas till aktivitet.  Också ett handikappråd och invandrarråd har valts.

Förlängda öppethållningstider måndag-onsdag kl.16–18 vid Ekenäs hvc för brådskande vård. Som ex. nämndes öronvärk. Många har blivit irriterade på detta med telefonsvararen som uppmanar oss att trycka på en massa knappar då man ringer till hvc men låt bara ringa så kopplas samtalet vidare. ”Byabussystemet” planeras för att bli så smidigt att icke bilburna i periferin skall kunna uträtta sina nödvändiga ärenden.

Vi besökte också Tryckeriteatern i Karis för att se Åbo Svenska Teaters ”Sista cigarren” och senast Svenska Teatern och En man som heter Ove. För den som har läst boken och sett filmen både i biograf och i tv var det intressant att se om det kunde bli något av det hela. Joakim Groth klarade av det med glans.

Visst rör vi på oss också. Vi åker regelbundet till simhallen i Ekenäs, en del tränar upp sin kondition i motionssalen i Villa Anemone och så startar förbundets kampanj ”Upp - ut och rör på dig”. Här kan man delta genom att motionera minst 30 min/dag med allt från stavgång, simning, dans till olika spel.

Sånggruppen övar ganska regelbundet och inriktningen är bekanta äldre sånger, för det mesta i tvåstämmiga arrangemang. Gruppen uppträder vid föreningens olika medlemsträffar.

 

Text och bild: Erik Ekman

"Manne" i berättartagen.

Kort från Karis Svenska Pensionstagare

Den 21 november hade vi besök av EKL:s svenska distrikts ordförande Marianne Laxén som på sitt vanliga inlevelsefulla sätt delade med sig av information och åsikter. Vid förbundets kongress i Villmanstrand 14–15 juni valdes ny ordförande. Svenska distriktet representeras i förbundsstyrelsen av Rauno Kousa från Ekenäs Pensionstagare med Stig Kumlín från Helsingfors Pensionstagare som ersättare och i fullmäktige av Marianne Laxen, också hon från Helsingfors Pensionstagare. Ritva Granholm från Närpesnejdens Pensionstagare blev hedersmedlem i förbundet.

Svenska distriktet belönades en studieresa till Stockholm för bästa distrikt i medlemsvärvningskampanjen. Totalt deltog ett 20-tal representanter från hela distriktet, varav två från vår förening.

Välfärdsteknologin för äldrevården diskuterades och konstaterades vara ett lämpligt ämne för gemensam studiecirkel. Får inte ersätta mänsklig kontakt men kan i vissa fall vara ett bra komplement.

Alf-Erik Helsing som skrivit många historiker har igen gjort ett fint arbete med sin senaste bok Med djärva tankar som säkert kommer att finnas i många hem.

Vidare diskuterade äldrerådens roll varvid man konstaterade att rådens roll fortfarande är viktig och att råden skall fortsätta att fungera även om det tillkommer ett äldreråd på landskapsnivå. På många håll inom distriktet fungerar råden bra. Av någon anledning har inga möten hållits under den senaste tiden i Raseborg. Förbundet har gjort en guide för äldreråden som lämpligen kunde diskuteras mera inom föreningarna eller i form av en studiecirkel.

Föreningsmedlemmar har flitigt utnyttjat möjligheten till konditionsträning i Villa Anemone. Flera besök till Ekenäs simhall har gjorts under hösten och tackvare bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) kan ledd vattengymnastik inledas inom kort.

Text och bild: Erik Ekman 

Malin Lindbloms föredrag gav upphov till många tankar och frågor

När murar skiljer åt

Motorcykelpräst har hon kallats. Åren 2005-06 bodde Malin Lindblom med sin familj i Jerusalem. Hon tillhörde Gospel Riders motorcykelklubb och skötte ett skyddshem på uppdrag av Finska missionssällskapet. På Vasa pensionstagares träff i början av november berättade hon om sina erfarenheter, som även omfattade ett år på 1990-talet, då hon studerade i Israel.

-Araberna har bott lika länge i det som nu kallas Israel som judarna, förklarade  Malin Lindblom. Och länge levde de i fred. Men nu är konflikten mellan dem akut. Israelerna är de starka och reglerar hur araberna får röra sig.
Dagens konflikt mellan judar och araber har i hög grad har sina rötter i Europa – i antisemitismen och judeförföljelserna som kulminerade i nazisternas folkmord. Efter andra världskriget massutvandrade judar från Europa till Israel. Konflikter mellan fast bosatta och inflyttare uppstod. I de strider som kulminerade efter staten Israels tillkomst fördrevs en stor del av den arabiska befolkningen och tvingades sedan i tiotals år leva i flyktingläger i Libanon eller Jordanien. Men en del araber blev kvar och deras ättlingar bor nu i staten Israel och har israeliskt medborgarskap.

-Spänningarna mellan israeler och palestinier har under de decennier som gått då och då blossat upp i strider, terrordåd och blodiga repressalier. Redan på 1990-talet var säkerhetsarrangemangen i Israel rigorösa, konstaterade hon. Men situationen har  ytterligare förvärrats. En åtta meter hög mur har byggts längs gränsen mellan Israel och Palestina. Alla de palestinier som jobbar i Israel måste passera muren och gränskontrollen två gånger dagligen. De måste reservera ett par tre timmar extra för att hinna till jobbet i tid, eftersom köerna vid gränskontrollen är långa och granskningen ytterst noggrann. Det är heller inte säkert att de alltid tillåts passera. Detta byråkratiska krångel är en av orsakerna till de höga arbetslösheten bland palestinierna.
Palestinska bussar tillåts inte heller passera gränsen till Israel och vice versa. Passagerarna måste stiga ur, ta sig genom gränskontrollen och byta buss.
-Tänk er, sa Lindblom, att ni måste passera en mur med gränskontroll för att ta er från Sundom till Vasa. Avståndet från Betlehem till Jerusalem är åtta kilometer men den höga muren skiljer dem åt.

Och vad värre är: Råkar en palestinier, som bor i Betleham, bli allvarligt sjuk och behöver vård i Jerusalem, måste han eller hon anhålla om tillstånd av de israeliska myndigheterna. Behandlingen av anhållan kan ta dagar och handlar det om en akut sjukdom kan det vara för sent då tillståndet kommer. Om det över huvud taget kommer. Det kan också bli avslag.

För israeler är det betydligt lättare att passera gränsen – också för de israeler som byggt upp s.k. bosättningar på palestinskt territorium och på mark som frånrövats palestinier.

-Det är inte spänt enbart mellan judar och araber, konstaterade Malin Lindblom. Situationen inom vardera gruppen är också komplicerad. Bland judarna har de som kommit från Europa eller Nordamerika den högsta statusen. De får de bästa jobben. Sämre är det för dem som kommer från Ryssland, för att inte tala om dem som kommer från Afrika eller Asien.
-Haradijudarna, som är klädda i mörka kläder och har tinninglockar, utgör ett slags sekt inom judendomen. De är emellertid ingen enhetlig grupp. Detaljer i klädseln signalerar vilken religiös ledare de har. Men ett har de gemensamt. De erkänner inte staten Israel. De anser att de som utropade staten Israel gick händelserna i förväg. Först när Messias har kommit föds enligt dem staten Israel. Och Messias kommer först när alla judar strikt följer Toran och i synnerhet förbudet att inte göra något på sabbaten. De som kör bil på sabbaten anses synda grovt och kan bli utsatta för haradijudarnas stenkastning.

-Haradijudarna arbetar inte, konstaterade Malin Lindblom. Kvinnorna föder barn och männen studerar de heliga skrifterna. Det levnadssättet kan de ägna sig åt tack vare generöst stöd från anhängare i USA.

De s.k. bosättarna är enligt Malin Lindblom heller ingen enhetlig grupp. Många som söker sig till bosättningarna i städerna gör det helt enkelt för att hyran är låg. De extrema, som vill skapa ett slags Stor-Israel fri från araber, söker sig ut på landet. Först slår de upp sina tält på palestiniers mark. Sedan bygger de baracker och slutligen bygger de med de israeliska myndigheternas tysta medgivande och under polisiärt och militärt skydd upp hela byar med trädgårdar och odlingar. Hur det känns för dem som förlorar sina försörjningsmöjligheter kan alla förstå.  

-Bland araberna finns det som sagt å ena sidan de som bor i Israel och har israeliskt medborgarskap och å andra sidan de som bor i Palestina och som inte är israeliska medborgare. Alla araber är heller inte muslimer. Det finns också många kristna araber; lutheraner, ortodoxa eller anhängare till någon annan kristen riktning. Det finns ca 200.000 kristna araber mot ca 10.000 kristna judar.

-Bland judarna är kristna inte välsedda och orsakerna hittar vi i historien. Man har ingen fördel av att vara kristen präst, snarare tvärtom, besvarade Malin Lindblom en direkt fråga. Det var skönt att komma hem.

Det var många tankar och frågor som Malin Lindbloms föredrag gav upphov till. Ännu efter det träffen avslutats var det många som flockades kring henne för att framföra sina tack eller för att få höra mer om hur hon upplevt sin tid i Israel.
Alf-Erik Helsing

 


 

 

 

Sture Lindholm besökte Karis svenska pensionstagare 17.10.2017.

 

Historieläraren Sture Lindholm som för tillfället är heltidsförfattare var inbjuden att berätta om sin senaste bok Fånglägerhelvetet DRAGSVIK. Det var ju inga roliga historier han hade att berätta men nyttigt att vi känner till historien som av olika orsaker förtigits så att det finns en hel del, också västnylänningar, som inte känner till händelserna och omfattningen av fångar i koncentrationslägret.

 

Sture är en god berättare och man kan förstå att hans böcker föregås av att samla källmaterial från olika håll, redan det är ett omfattande arbete. Vi är ju många som har de flesta av hans böcker, men den som inte har dem rekommenderas skaffa dem.

 

Vid mötet som denna gång leddes av vice ordförande Anneli Böckerman informerades om en del kommande aktiviteter s.s. simning, följande möte där vi kommer att sjunga allsång, teaterbesök m.m.  

 

Text och bilder: Erik Ekman

 

 

En resa till Lofoten

Med hjälp av vidunderligt vackra bilder tog Henrik Fågelbärj Vasa pensionstagare med på en resa till Lofoten på föreningens träff fredag 6 oktober. Att Fågelbärj själv kommit att vistas mycket där beror på att han sedan början av 1990-talet har sin käresta där.

Sin avstamp tog han i historien.
-Det enda hövdingahus från vikingatiden som hittats finns på Lofoten, kunde han berätta. Det var en mäktig skapelse, 82 meter långt. Han hävdade att vikingarnas härjningståg i Tyskland och England också hade något gott med sig. Bland annat ska de ha infört modernare brukningsmetoder.

På medeltiden gjorde Lofotenborna en annan historisk insats. Det handlar om torskfisket, som här ger synnerligen rikliga fångster. Redan på medeltiden utvecklades detta till en stor exportnäring. För katoliker är det förbjudet att äta kött under fastan. Torrfisk blev därför en efterfrågad vara – inte minst i Italien. Det är det fortfarande och överallt på Lofoten ser man torkställningar.
-Får fisken vara i fred för flugor och måsar? undrades det.

Några sådana problem hade Henrik Fågelbärj inte lagt märke till. Måsarna får väl tillräckligt med mat i de fiskrika vattnen, antog han. (Kanske också av fiskrens, förmodar skribenten.) Och det blåser i allmänhet för hårt för flugorna. I alla händelser är torrfisken inte nedsmutsad av fågelträck eller full av insektlarver.

Det kommer inte bara rikligt med torsk. De enskilda torskarna är också ordentliga bamsingar. Det hade Fågelbärj bildbevis på. En fullvuxen karl poserade med en torsk som var nära nog lika lång som han själv. ”Enskilda fiskar kan väga upp till 40 kilogram”, förklarade Henrik.
-Namnet Lofoten har ingenting att göra varken med Lodjuret, som på norska hetar Göpa, eller fot, förklarade han. Det har sitt ursprung i ett gammalt ord Lofotr, vars betydelse han inte närmare gick in på.

Det mesta i den Fågelbärjska ord- och bildodyssén handlade trots allt om dagens Lofoten, som ligger norr om polcirkeln, men som tack vare golfströmmen har Norges högsta årsmedeltemperatur. Lofoten utgörs av en kedja av bergiga öar som från Narvik sticker ut i Atlanten i sydvästlig riktning. Högsta fjälltoppen är drygt 1.000 meter hög, men toppar på 500 meter eller högre är närmast legio. Ut till orten Å på Lofotenudden går Europaväg 10 som startar i Luleå. Bilisten får bevittna vidunderligt vackra vyer men tvingas också ta sig igenom tretton tunnlar, den längsta 6 km lång.

I dag har också turistnäringen en stor betydelse. Här möts fjäll och hav. I vikar och fjordar ligger små, pittoreska fiskebyar.

Här är ett mycket rikt fågelliv och i dalgångarna är blomsterprakten stor. Här finns goda inkvarteringsmöjligheter, i robuer som de små ursprungliga fiskestugorna kallas, i s.k. sjöhus men också i regelrätta hotell. Här finns vandringsleder och möjligheter att klättra i berg för dem som har kraft i benen och gott balanssinne.

-Det är ett populärt nöje bland norrmän att hoppa från den ena toppen till den andra, sa Henrik Fågelbärj och visade en bild på två toppar som låg nära intill varandra högt uppe på ett fjäll. Till och med pensionärer gör det, försäkrade han.

Kanske norska pensionärer i stället får svindel då de står på slätten i Storkyro och inte ser ett fjäll så långt ögat når? förmodade jag i mitt stilla sinne. Någon rättvisa måste det väl finnas i världen?

Henrik Fågelbärj belönades med en varm applåd och en ros.
Vid höstmötet som sedan följde omvaldes Brita Helsing till ordförande för föreningen.

aeh


 

 

Aktiva pensionstagare i Karis

 

Inledningen på höstens program har varit livlig för Karis svenska pensionstagare. De olika grupperna och personerna som ansvarar för olika aktiviteter har haft fullt upp med förberedelserna och genomförandet av de olika aktiviteterna som har avlöst varandra.

 

Lördagen 16 september startade bussen med Johan Amper vid ratten, reseledaren Rakel Lundén och förväntansfulla deltagare till terminalen i Åbo för att ta sig ombord på en röd, större båt för färden till Mariehamn. Efter hotellinbokning och middag stegade vi iväg till kultur- och kongresshuset Alandica för att njuta av konserten med Nordens främsta Elvistolkare, Henrik Åberg. Det blev en intensiv upplevelse. Förutom sången imponerades vi av Thomas Enroths fenomenala pianoackompanjemang och Pop Gustafssons mjuka inlägg på sin steelgitarr.

 

På söndagen åkte vi omkring på Åland och besåg Kastelholms slott, dock bara utifrån då vi var två dagar för sent ute. Michael Björklunds restaurang Smakbyn bredvid hade också stängt den dagen så det blev en tur till Bomarsunds fästningsruiner. Mikrobryggeriet Stallhagen blev den sista anhalten innan det blev dags att ta riktning mot färjterminalen i Mariehamn. Stämningen under hela resan var god och deltagarna kom lämpligt hem innan det var sovdags.

 

Vid det stadgeenliga höstmötet den 3 oktober skedde en del förändringar i personval. Nuvarande ordförande René Lundqvist kunde inte ställa upp för omval och Maj Granroth valdes enhälligt till ordförande för år 2018. Styrelsen består av Lars Björklund, Rakel Lundén, Anneli Böckerman, Folke Rudnäs, nya medlemmarna Börje Björklund, Beatrice Sjöström och Gun Danielsson. Till ersättare valdes Marianne Lundqvist och Ulla-Britt Rudnäs. Verksamhetsgranskare Veikko Wigren och Alice Öhman med Anita och Ulrich Wikström som ersättare. Styrelsens förslag till medlemsavgift, verksamhetsplan och budget godkändes.

 

Lars Björklund med Maj Granroth som ersättare representerar föreningen i PCF:s svenska distriktsstyrelse. Delegater vid distriktets vår- och höstmöte är Maj Granroth, Erik Ekman och Anneli Böckerman samt suppleanterna Rakel Lundén och Märta Dammert.

Den 5 oktober var det dags för den sedvanliga höstträffen med Ekenäs Pensionstagare. I Villa Anemones sal hade det högtidligt dukats i blått och vitt, Finlands 100 år till ära. Fysioterapeut Benita Bäcklund presenterade den omfattande verksamheten som har kommit bra igång och många besöker den populära konditionssalen, däribland flera av föreningens medlemmar.

 

Föreningens sånggrupp uppträdde med Veteranens kvällssång och Suomis sång. Efter att maten serverats uppträdde trubaduren Risto Tammilehto med sin djupa basröst och en hel rad kända sånger som belönades med många långa applåder.

 

Maj Granroths och Anneli Böckermans lidelsefulla tangoversion lockade till en hel del skratt. Anneli skickligt sminkad till kavaljer. Ekenäsföreningens ordförande Harding Lindholm tackade och meddelade att följande gemensamma träff blir i Ekenäs på vårsidan.

 

En ny aktivitet har också påbörjats, regelbundna besök i Ekenäs simhall.

Text: Erik Ekman

 Flera bilder på sidan Foton https://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/foton/

 

 

Pamela Fredenberg till vänster och Sara Neovius till höger.
Foto: Erik Ekman

Karis Svenska Pensionstagare 5.9.2017

 

Det var en rejäl dos med viktig information av vicehäradshövding Pamela Fredenberg och juris magister Sara Neovius från Notariatcentralen, Andelsbanken Raseborg som Karis Svenska Pensionstagare fick ta del av vid säsongens andra medlemsmöte. Med fokus på frågor som berör oss seniorer behandlades frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt.

Det finns många saker man borde tänka på då det gäller så viktiga saker som intressebevakningsfullmakt, arvsplanering, gåvor och testamenten.

Frågor som många funderar på då det gäller gåvo- eller arvsskatt belystes med olika tabeller för specifika situationer.

För den som funderar på dylika frågor är det bara att boka tid för en första diskussion eller för att kolla att redan existerande dokument är tidsenliga och korrekta.

 

 

Ur den kommande verksamheten kan nämnas en resa den 16 september, till Mariehamn med en konsert av nordens största Elvistolkare Henrik Åberg. Vid mötet den 19 september blir det underhållningsprogram. Föreningens stadgeenliga höstmöte 3.oktober. Ekenäs pensionstagare är inbjudna till den sedvanliga, gemensamma höstträffen som denna gång arrangeras i Villa Anemone i Karis den 5 oktober och föreningens delegater deltar den 11-12 oktober i förbundets svenska distrikts höstmöte i Rajaniemi semestercentrum, Virdois.

Text: Erik Ekman


 

Marianne Laxén
Susanna Stenman

Karis Svenska Pensionstagare inledde år 2017

Årets verksamhet har kommit igång med en glädjande stor uppslutning vid föreningens möten.

Vid medlemsmötet den 17 januari berättade författaren/historikern Sture Lindholm på ett fängslande sätt om sitt författarskap.

Vid medlemsmötet den 21 februari hade vi två gästföreläsare. Marianne Laxén, ordförande för Pensionstagarnas Centralförbund PCF:s svenska distrikt informerade om det kommande vårmötet/seminariet i Kisakeskus 10-11 april 2017. Vid seminariet kommer man genom grupparbeten att bekanta sig med ABF-materialet VÄLFÄRDSTEKNIK FÖR ÄLDRE. Förbundskongressen arrangeras 14–15 juni 2017 i Villmanstrand. Hon betonade vikten av att vi ställer upp från svenska föreningar. Svenska distriktet får motta pris för medlemsvärvningen under året 2016. Distriktet lämnar in en motion under rubriken ”Inför en nollvision för fallolyckor”.

Konstaterades att vi tyvärr inte har några kommunalvalskandidater från vår egen förening.

Arbetarbladet ges ut i tidskriftsformat i anslutning till Finlands 100-års jubileum. Arbetarförlaget önskar för framtiden material i form av referat, videofilmer, intervjuer mm.

Föreningen överväger att lämna in en motion om mera svenskt material i medlemstidningen.

Susanna Stenman, hälsovårdare på Folkhälsan berättade hur vi använder den defibrillator (på svenska hjärtstartare) som Lions klubben donerat och som nu finns i K-Market i Karis. En hjärtstartare är en livräddande apparat som med hjälp av elstötar, defibrillering, kan få hjärtat att slå normalt igen hos en person som drabbats av hjärtstillestånd där hjärtat flimrar.

Alla kan använda en hjärtstartare, det går inte att göra fel! Hjärtstartarens elektroder känner av hjärtats status och talar om vad du ska göra steg för steg. Apparaten vägleder med röstfunktion men tyvärr bara på finska. Det enda fel du kan göra är att inte göra någonting. På Åland där det finns betydligt flera apparater ”talar de svenska”. Önskvärt med många flera apparater på olika platser.

Viktigt är larm till 112 och ropa på hjälp av grannar eller förbipasserande. Ge hjärt- och lungräddning medan någon hämtar apparaten och medan den analyserar resultatet av defibrilleringen.

Några plock från kommande aktiviteter: Teaterresa till Fallåker 4 mars, stadgeenligt vårmöte 7 mars, vårvinterjippo i Jogging Teams stuga 21 mars, äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola informerar om aktuella frågor den 4 april, vårlunch med Ekenäs pensionstagare 8 maj och en hemlig resa den 16 maj.

                                      

Text och bilder: Erik Ekman

Ekenäs pensionstagare inledde verksamhetsåret 2017

 

Ekenäs pensionstagare har åter inlett årets verksamhet med lunch på Restaurang GH.

God mat och kaffe med tilltugg serverades. Efter detta lottdragning av ett litet lotteri som anordnats.

På följande träff den 30 januari hade ambassadör Ralf Friberg inbjudits och han höll ett föredrag, Finland 100 år. Aktuellt nu då Finland firar sin hundraåriga självständighet.

Efter första världskriget blev många nationaliteter självständiga och Finland blev fritt från Ryssland. Efter klasskampen blev lagligheten återställd och produktionen kom igång i landet. För Finlands självständighet har socialdemokratin stått för medborgeliga rättigheter, social rättvisa, trygghet och arbetarrörelsens samlade kraft.

Nu stundar kommunalvalet och nu behövs också pensionstagarna.

Det var ett intressant och upplysande föredrag ur Finlands historia under 100 år.

Verksamheten fortsätter med teaterbesök till Bygdegården i Tenala den 12 februari.

Och träffarna fortsätter varannan måndag med olika teman, bingo, information om aktuella saker samt föreningens vårmöte.

Vi kommer också att besöka "Okänd soldat" i Harparskog i sommar. Och så har vi vår hemliga resa. Kom med i våra led och trivs.

Torsten Gabrielsson.


BORGÅNEJDENS SVENSKA PENSIONSTAGARE R.F.

Per-Erik Johnsson berättar om sin nya bok Rosamunda på vårt möte den 12.1.2017. Foto: Bengt Dahlqvist
Här signerar han sina böcker han sålde under mötet den 12.1.2017 på Lundagården i Borgå. Foto: Bengt Dahlqvist
Fotograf: Folke Rudnäs

Karis svenska pensionstagares julfest 2016

 

Att föreningens julfest är viktig bevisas av att långt över hälften av föreningen medlemmar fanns på plats då de svenska pensionstagarnas i Karis firade sin julfest i Servicehusets matsal den 13 december. Festen inleddes högtidligt med barnen från daghemmet Labyrintens avdelning Rosen som skred in med Lucia, tärnor och stjärngossar. Med stort allvar men också med inlevelse framförde de ett omfattande program med bravur. Programmet uppskattades märkbart och en och annan tår smög sig utför kinden på en del festdeltagare.

Till den högtidliga traditionen hörde också ett besök av kyrkoherden Pentti Raunio, med tankar runt firandet av julhögtiden.

Medlemmar som avlidit under året hedrades med en tyst minut tända ljus. De som fyllt jämna år fr.o.m. 75 år och uppåt uppvaktades med en ros. De som inte fanns på plats hade uppvaktats med ett kort.  

Sånggruppen sjöng tre sånger innan det var dags för julbordets läckerheter. Maj Granroth uppträdde med en sång om Rikeby och Lyckeby. Fyrkanten uppträdde med två inslag, i det första uppträdde Marita Thesslund som Sarah Leander. De divaaktiga gesterna och minerna såg riktigt trovärdiga då hon synkroniserade dem till Sarahs sång som kom från en bandspelare. I det andra inslaget uppträdde Maj Granroth och Anneli Böckerman i en lidelsefull ”tango för två” som lockade fram många skratt.

Efter kaffet och tårtan läste Anneli Viktor Rydbergs Tomten. Innan julgubben kom på besök sjöngs allsång och festen avslutades med utlottningen av välfylld korg som vanns av Anna-Lisa Järvinen. Det hördes många positiva kommentarer i stil med - Det här var den bästa julfest vi har varit med om!   Text: Erik Ekman

René Lundqvist fortsätter som ordförande. Fotot kopierat med tillstånd från arbetarbladet

Karis Svenska Pensionstagares höstmöte 2016  

 

Vid mötet som hölls på Servicehuset i Karis valdes René Lundqvist till mötesordförande och Maj Granroth till sekreterare. Till rösträknare och protokolljusterare valdes Ulla och Bjarne Tennström.

Som ordförande fortsätter René Lundqvist. Styrelsen återvaldes på nytt, med ett undan tag. Styrelsen består av Marita Thesslund, Folke Rudnäs (ny), Anneli Böckerman, Lars Björklund, Rakel Lunden, Märta Dammert och Maj Granroth. Ersättare Marianne Lundqvist och Ulla- Britt Rudnäs.

Till verksamhetsgranskare återvaldes Veikko Wigren och Alice Öhman, med suppleanterna Anita och Ulrich Wikström.

Verksamhetsplanen som hade uppgjorts av styrelsen godkändes i sin helhet. Där ingår bl.a. resor, kontakt med andra föreningar, teaterbesök till Harparskog och ”Okänd soldat”, samt aktivt deltagande i äldrerådet i Raseborg. Mötet anser att man borde göra något åt parkeringsplatserna vid hälsocentralen i Karis, som är för få för att alla kunder skulle få plats.

Styrelsen hade sammanställt ett budgetförslag för det kommande året. Där kan man utläsa att medlemsavgiften kommer att vara 15 € per medlem/år. Vidare kommer man att vid varje möte ordna lotteri för att finansiera verksamheten. Bidrag och stöd anhålles från stiftelser och fonder. 

På julfesten hålls en minnesstund för de medlemmar som avlidit under året. Därtill uppvaktas de som fyllt jämna år.

Styrelsen tackar medlemmarna för ett aktivt år.

 

Maj Granroth


 

Kopierat med tillstånd från Arbetarbladet

 

Höstens verksamhet

Från augusti har träffarna hållits varje första och tredje tisdag i månaden i servicehuset.Vi gjorde en lyckad resa till Tallinn i slutet av augusti. Bl.a. fick göra ett intressant besök i forna KGB: s museum som finns i hotellets översta våning samt en mycket givande guidad busstur i staden, varefter vi besökte TV-tornet, som är nyrenoverat med en trevlig kafeteria högt uppe i tornet.

En solig septemberdag åkte ca. 20 personer till strömmingsmarknaden i Helsingfors. Det har också blivit en tradition, att Ekenäs pensionstagare gästar oss på hösten. Denna gång var vi drygt 80 personer som träffades på restaurang Socis där vi åt en utsökt god lunch samt kaffe med tårta. Karis föreningens sånggrupp sjöng några sånger, alla fick sen möjlighet att sjunga med i allsången som leddes av sånggruppens ledare Erik Ekman och till sist delades lotteriets många vinster ut. Under hösten har vi modevisning, höstmöte, sällskapsspel samt julfest.

 

Text och bild kopierad från Arbetarbladet av Erik Ekman.

 

 

Östnyländska pensionstagare firade 23-års fest

Här en bild av Östnyländska pensionstagares 23 års fest på Församlingshemmets möteslokal den 9.2.2016 med kaffe och kaka. May och Bengt Dahlqvist var bjudna till mötet när vi på samma gång besökte Lovisa vintermarknad. Tyvärr var deltagare förhindrade att närvara på grund av sjukdom på festen som var en lyckad 23 års fest som vi med May fick närvara på. Hoppas att föreningen kämpar vidare med sin verksamhet följande 27 år så är 50 år festen på kommande. På bilden hälsar Anna-lisa Ottman deltagarna välkomna på födelsedagen.

Ett stort tack till föreningen!

May och Bengt.

Äldreservice diskuterades på Karis Svenska pensionstagares medlemsmöte 2.2.2016

 

Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkkola besökte Karis Svenska Pensionstagare tisdagen den 2.2.2016. Hon berättare om utvecklingsprocessen Raseborg 2020 samt hur den påverkar stadens organisation och serviceproduktion. Stadens ekonomi är skral och underskottet stort. Staden bör sanera sina kostnader för att vi skall klara framtiden med alla de utmaningar som är på kommande.

 

Enligt Ala-Jaakkola skall staden omarbeta sin förvaltning så, att den i framtiden ska finnas fyra sektorer i stället för fem. De framtida sektorerna är koncernförvaltning, bildning, social- och hälsovård samt teknik. Man kommer också att se över den politiska organisationen.

 

Vidare berättade Ala-Jaakkkola om planer gällande den nya serviceboendeenheten som kommer att öppnas i Karis i juni. De personer som nu bor på Mjölbolsta kommer att flytta till den nya enheten. Man kommer att satsa på rehabilitering också för hemmaboende äldre, den nya fastigheten öppnar upp många möjligheter för detta. Verksamheten planeras i samarbete med rehabiliteringsenheten. Satsningar görs också inom Seniorrådgivningsverksamheten och dagverksamheten för att stöda de hemmaboende äldre.

 

Kirsi Ala-Jaakkkola tog också upp frågan om den så omtalade Menumatservicen. Hon understök att det är viktigt att koncentrera personalresurserna till själva vårdarbetet i stället för att de kör ut mat. Man måste dock garantera alla äldre en god och näringsrik kost, via Menumatservicen kan detta fungera.

Text: Maj Granroth

Bild: Erik Ekman


 

Borgå stads Äldre råd valdes den 18.1.2016.

Stadsstyrelsen i Borgå valde äldrerådet den 18.1.2016 på sitt styrelsemöte som inte blev sådant som vi har tagit ställning tidigare och informerat politiska grupperna i styrelsen.

Verksamhetsstadgan för äldrerådet har förnyats och godkänt av stadsstyrelsen där rådet består av 7-9 medlemmar och personlig ersättare för varje medlem, mandat- perioden är två år. En medlem kan sitta högst två mandatperioder (fyra år) i sänder.

I 6 § i stadgan är skrivet: Äldre rådet begär pensionsföreningar i Borgå och andra organisationer som är aktivt verksamma inom äldrearbete att utse sina kandidater till  äldrerådet vartannat år för den följande mandatperioden. Detta betyder nu att företag kan anmäla pensionsklubb till äldrerådet vilket vi motsatte oss. Tyvärr valdes Borgå stads pensionsklubb, Porvoon kaupungin työntekijöiden seniorit ry, vilket betydde att en EKL:s pensionärsförening inte blev vald. Det är mycket beklagligt att styrelsen valde en arbetsplatsförening till äldrerådet, något som vi motsatte oss under förra perioden.

Bengt Dahlqvist

medlem i nya rådet

PDF-tiedostoScan.pdf (475 kB)
Bengt Dahlqvist: Scannat från Östnyland _______________________________________________________

Karis Svenska Pensionstagare på demonstration.

Också pensionstagarna från Karis deltog i pensionärernas stora demonstration i Helsingfors den 8 oktober 2015 för att visa att vi står på de svagas sida.

 

Karis svenska pensionstagare på resa till Tuuri och Rajaniemi 16-17 september 2015

 

Vi besökte det stora varuhuset som finns i Tuuri. Resan gick bra eftersom vi hade en person som underhöll resenärerna med en frågesport som hade många intressanta frågor som deltagarna fick ta del av. Allsång sjöngs också i bussen.

Efter det åkte vi till Rajaniemi i Virdois, som är pensionstagarnas rekreations- och kurscenter. Där fick vi njuta av bastu, korvgrillning och underhållning. Stämningen var glad och trivsam. Hemresan gick också smidigt eftersom hemfärden var densamma med underhållning och allsång. Ett kort besök på Idea-park hann vi också med. Styrelsen har sammanställt ett sånghäfte som kommer att användas vid möten och vid tillfällen då vi har gäster.

Till sist vill vi tacka Wikströms buss och chauffören Frank Lindholm som förde oss på den rätt långa vägen med sin vana hand.

Veikko Wigren.

Foton (Erik Ekman) från resan på adressen: http://karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi/foton/

Karis svenska pensionstagares ordförande Bertel Sundman är borta.

Den 9.7.2015 kom sorgebudet att Bertel Sundman gått ur tiden. Han var vid sitt frånfälle 77 år. Han föddes den 24.11.1938.

Bertel var en inbiten Svartåbo. Det finns just inga verksamheter i Svartå som inte Bertel varit engagerad. Han var bl.a. förtroendeman i Svartå bruk där han arbetade hela sin aktiva tid.

Man kan nämna många saker där Bertel varit aktiv på sin hemort. T.ex. Svartå byaförening, Svartå arbetarförening, han var också med när man anhöll om pengar för den monter som byggdes vid parkeringen vid Svartå kyrka där man förvarar den restaurerade likvagnen.

Bertel var också aktiv i politiken och satt som socialdemokrat invald i fullmäktige år 1974- 2012, också i det nya Raseborgs fyllmäktige satt han en period. Han var många år styrelsemedlem i Karis stad under olika repriser. Styrelseordförande var han de fyra sista åren 2004-2008.

Under 40 år var han kommunalpolitiker till själ och hjärta.

En del av hans tid har han offrat för styrelsemedlem i Karis svenska pensionstagare r.f. och dess ordförande i flere år ända till sin bortgång. Han var också medlem svenska distriktsstyrelsen i Pensionstagarnas förbund.

Det är svårt för mig att räkna upp alla uppdrag som Bertel haft under alla dessa år. Min kapacitet hinner inte till för detta, men som kollega och partikamrat har jag en del insyn i hans arbete för sina mål. Vi kan bara konstatera, att en stor klyfta uppstår i våra led, som är svår att fylla. Vi är många som saknar en så aktiv medlem och kamrat.

(Nämnas kan att Bertels fru Göta, gick bort för ett antal år sedan.)

Veikko Wigren.


Som en följd av Bertels död sköter vice ordförande René Lundqvist ordförandeskapet till årets slut. Kontaktuppgifter:Sandhedsvägen 10, 10360 Svartå, e-post: rene.lundqvist@wippies.fi, tfn 050-523 0491
 

Klicka på bilden för att förstora

Tillsammans i Vasa

Trots snöglopp och kulet väder blev det en träff i festliga former när ett fyrtiotal glada pensionstagare från Jakobstad och Närpes i slutet av mars besökte Vasa. Där sammanstrålade de med ett trettiotal medlemmar i Vasa pensionstagare. Att Marianne Laxén, ordförande i PCFs svenska distrikt, mött upp och höll festtalet förhöjde ytterligare stämningen.

Efter ett avbrott på ett tiotal år återupptogs traditionen med regelbundna träffar mellan Pensionärsgillet i Jakobstad och Vasa Pensionstagare i fjol höstas. Träffen i oktober på Tobaksmagasinet i Jakobstad, där Pensionärsgillets ordförande Bror Nygård höll i trådarna, gav mersmak

Tisdagen den 24 mars blev tanken verklighet. Sjuttiotalet förväntansfulla pensionstagare som bänkat sig i festsalen på Bergcenter i Vasa välkomnades av värdföreningens ordförande Brita Helsing och av Sundom spelmanslag under Pajken Sahlströms ledning. I två repriser bjöd spelmännen såväl på gammal folkmusik som dansmusik från deltagarnas ungdomstid. På musikalisk underhållning bjöd även Vasaföreningens egen sånggrupp under Göran Heinonens och Sonja Österbergs ledning.

I sitt festtal uppehöll sig Marianne Laxén framför allt vid  pensionärernas utkomstfrågor. Hon konstaterade bl.a. att avkastningen från pensionsfonderna är så stora att de mycket väl skulle räcka till både för att återställa jämlikheten i beskattningshänseende mellan pensionärer och löntagare och till att höja de lägsta pensionerna till en skälig nivå.

Under pausen surrade samtalen kring kaffeborden, lotter köptes och kanske ett och annat nytt vänskapsband knöts. Därefter fortsatte programmet med mer musik, med en frågesport som leddes av Boris Berts och inte minst med lotteridragningen med en massa priser som donerats av såväl företag som enskilda. Före avslutningen och hemfärden framförde Rolf Kalberg ett tack från närpesdeltagarna och Bror Nygård ett tack från jakobstadsdeltagarna. Att det bör bli en fortsättning var alla ense om.

aeh

 


 

Klicka på bilden för att förstora

Borgånejden

Vi varvar varm social samvaro med information för vår åldersgrupp, samt rekreation i form av teater och utfärder till platser i Finland och till våra grannländer. Varje torsdag träffas ca 50 medlemmar på Lundagården i Borgå, där vi utbyter tankar, lyssnar på inbjudna föreläsare och våra egna förmågor uppträder, vår sånggrupp Timotej sjunger vid fester.

Vi firar våra medlemmar på Kvinnodagen, på Farsdagen, samt med en gemensam födelsedagsfest. Endagsutfärder till museer, senast till vetenskapscentret Heureka, ger variation i vardagen. Vår sommarresa 2-3 dagar i juni, i år går till Tammerfors-Tavastehus trakten. Vårt mål är att ge medlemmarna en värdefull pensionärstid, med kvalitet.                     Torsten Spring.

 


 

Östnyland

Östnyländska pensionstagare hade på Fastlagstisdagen glada gäster från Borgånejdens svenska pensionstagare. Tillsammans med dem åt vi ärtsoppa i Lovisa. Allt medan ärtsoppan värmde våra sinnen tilldelade våra gäster oss rikligt med Brunbergskyssar.

Vår lilla förening utövar en sund och familjär samlevnad. Vår ordförande Anna-Liisa

Ottman välkomnar oss till träff med de vackra orden: ”Kära pensionärer!” Else Johnsson håller stramt i trådarna, hon kommenderar gymnastiken med orden ”armar böj och benen lyft” och alla lyder snällt!

Else sätter även allt som händer till pappers, därtill räknar hon pengarna. Den som nuförtiden sköter kassan fungerar även som bankfunktionär. Nordea banken har gett sparken ät ”bankfröknarna” så nu sköter kunden byråkratin och ”tråmar” därefter pengarna i Nattfacket!

I litet tårdrypande stämning avslutade vi vårsäsongen i medlet av april. Flera av våra medlemmar ser fram emot att få sätta igång med vårbruket och arbetet med veden, t.ex. vår vän Anna 90 år sade att hon på vårkanten måste kärra in 10 kubik torrved med tanke på nästa vinters köldgrader.

Vår hovmusikant Crister livade sedan upp stämningen med att på gitarr spela några vackra folkvisor.

Sommarträffen firar vi den 17 juni. Östnyländska pensionstagare önskar alla pensionstagare trevlig sommar!

 

Per-Erik Johnsson.

 


 

Närpesnejden

Varje 1 maj uppvaktar Närpesnejdens Pensionstagare, Fackliga Lokalorganisationen och SDP vid De Rödas grav på Närpes kyrkogård. Där vilar de elva fångar, som dog i fånglägret i Närpes 1918. Vi lägger ner en bukett med orden " Vi hedrar ert minne". Så sjunger vi "Framåt mot ljus och mot frihet". Efteråt samlas vi till kaffe och diskussion.

 


 

Helsingfors

Helsingfors pensionstagare samlar en skara som diskuterar livligt. Under våren har vi diskuterat frågan om Ryssland och dess grannländer med inledning av Marcus Lyra fd ambassadör i Moskva, vi har diskuterat det kommande riksdagsvalet efter en provocerande inledning av FSD:s hedersordförande Jacke Söderman och vi har fått information om aktuellt inom metallbranschen av ombudsman Nina Wessberg.

Dessutom har föreningens medlem Henrik Helenius berättat om ett besök vid onsdagsklubben i Stockholm. Föreningen motsvarar Wanhat Toverit i Finland.

mlx

 


 

Gillets utfärd 2014. Klicka på bilden för att förstora.

Jakobstad

Pensionärsgillet i Jakobstad är en livskraftig förening Med 39 år på nacken fortsätter föreningens medlemmar att träffas varje tisdag eftermiddag under vår- och höstterminerna. Träffarna fyller en viktig social funktion. Speciellt uppskattat är allsångsträffarna när föreningens egna spelmän medverkar. Däremellan besöks föreningen av inbjudna gäster som berättar om aktuella och intressanta frågor.  Återkommande programinslag är också frågesport, stolgympa, ”Så ska det låta”, utfärd på fastlagstisdagen, gemensam fest för de medlemmar som fyllt jämnt under året, samt naturligtvis julfest.

För att förgylla tillvaron för de äldre i regionen brukar spelmännen och föreningens sångare uppträda på äldreboenden och vårdinrättningar med ett omväxlande sång- och musikprogram.                                        CH


 

Klicka på på bilden för att förstora

Hedersknyffel och gentleman

Vi lever nu i datavärlden. Det fastslår pensionären och förtroendemannen Torsten Gabrielsson i Ekenäs (78). Han har dator, kan skicka text och fotografier och är bekväm med hanteringen av data.

”Totti ” Gabrielssons beslutsamhet att tackla datavärldens nya utmaningar är bara ett av de drag, som gör honom till en personlighet i sin generation. När man ser den gråsprängda pensionären med sin stabila gång och sin aktionsberedskap frestas en utomstående att knyta ihop två framstående egenskaper hos ”Totti”. Han är både gentleman och hedersknyffel.

Det är inte svårt att förstå varför Torsten Gabrielsson väcker sympati och vänliga känslor. Det han åtar sig att sköta, det gör han noggrant och med besked.

Han är också hedersmedlem i kommunfackets JHL, Finlands svenska socialdemokrater och den socialdemokratiska ungdomsorganisationen Unga Örnar.

Efter att ha gått folkskolan hade Torsten Gabrielsson nog inte framtiden klart utstakad. Gossen från jordbrukslägenheten i Backgränd, Karis, sökte jobb där det fanns att få. Han var bygghjälp hos Danielssons växthusodlingar, hjälpte pappan med odlingsarbete på Västerby gård i Ekenäs och hyste drömmar om att bli snickare eller timmerman. Han gick den linjen i västra Nylands yrkesskola i Karis.

På Sundströms snickeri jobbade den unge Gabrielsson i tolv år. Det slutade med thinnerförgiftning och besvärliga sviter. Hos Sundströms hade man inget fack och inget egentligt arbetarskydd heller

Efter tiden på snickeriet anställdes ”Totti” av Ekenäs stad som vaktmästare för idrottsplanerna och det var ett uppdrag han fullföljde i 32 års tid, ända fram till pensioneringen år 2000. Dessutom dubblerade ”Totti” som tidningsutdelare. Jobbet och extraknäcket gav honom en mycket god kondition, som han ännu drar nytta av. Dubbeljobbet krävde ordnade levnadsvanor.

Jag fick många vänner och bekanta under dessa år, berättar Torsten Gabrielsson. Det var skönt att jobba utomhus efter den kvävande tiden som möbelfärgare hos Sundströms, säger han.

När Torsten Gabrielsson inträdde i det kommunalas tjänst fanns genast en kamrat till hands. Det var den legendariske eldsjälen Fjalar Wiberg, som lockade honom att ansluta sig till kommunfacket och även Ekenäs socialdemokratiska förening.

 

I 28 år fungerade Torsten Gabrielsson som lokalavdelningens sekreterare inom kommunfacket. Uppdraget överlappade delvis med sysslan att i fjorton år fungera som sekreterare i styrelsen för Ekenäs socialdemokrater. Då fick han också svara för föreningens information till lokala media. Först hade han ett gott samarbete med lokaltidningen Västra Nylands skickliga kommunalreporter Sven Holmström, senare gällde det att sända in egna texter till VN, som ofta nog förhöll sig lite kinkigt till ett socialdemokratiskt budskap.

Torsten Gabrielssons arbetsinsatser under en lång tid vittnar både om en samvetsgrann och slitstark natur. Han har i själva verket varit så upptagen av sina förtroendesysslor att han först för fyra-fem år sedan anslöt sig till Ekenäs pensionstagare. Men sedan tre år tillbaka är han den framgångsrika föreningens sekreterare.

I dag sköter ”Totti” konditionen med cykling, promenader och strövtåg i skogen.

Lite resignerad – eller klok – är Totti i alla fall. Alla barnbarn är inte lika benägna att följa farfars kloka råd. Men det tar Totti med en klackspark. Man kan inte påtvinga unga människor varken sina råd eller åsikter.

En aktuell sak är klar. Torsten Gabrielsson gillar inte utfallet av senaste riksdagsval. Sannolikt får vi räkna in honom på barrikaden när det nästa gång gäller att försvara löntagarens och pensionstagarens intressen och rätt. Engagemanget är självfallet och innehåller aldrig en kalkyl för egen vinning.

Ralf Friberg

 


Karis

Karis svenska pensionstagare har en aktiv verksamhet. Under våren har vi haft besök av Ralf Friberg, tidigare ordförande i det svenska distriktet som talade om nuläget i politiken, tandskötare Camilla Appelgren talade om tandvård och Kirsi Ala-Jaakkola, ansvarig för äldre omsorgen i Raseborg, redogjorde om planeringen äldrevården.

Ett vårvinterjippo ordnades i Jogging Team stugan i Karis där vi grillade korv, sjöng allsång, tävlade i frågesport, drack kaffe, och trivdes tillsammans. Maarit Feldt-Ranta redogjorde för nuläget i det då pågående riksdagsvalet.

Flere pensionärsföreningar i trakten, oss inberäknat, har för vana att tillsammans besöka gudstjänster. Vi har också besökt Tryckeriteatern i Karis samt Fallåker Teater.

En resa är ännu på kommande. Vi kommer att besöka Tytyri gruvan i Lojo och Paikkari torp.

Veikko Wigren

 


 

Sören underhåller. Foto: Torsten Gabrielsson

Fortsatt verksamhet

Senaste måndag 09.03 hade vi vårt vårmöte där vi behandlade 2014 års verksamhet och ekonomi. Den av sekreteraren uppgjorda verksamhetsberättelsen visade att vi haft en mycket livlig verksamhet, med bl.a. 17 samman-komster, resor, kortspel, boccia,och bowling. En datakurs påbörjades också under Erik Ekmans ledning. Våravslutningen firade vi på Sea Front tillsammans med Karis pensionstagare.  Vid resor och julfesten har vi samarbetat med Ekenäsnejdens Invalider.Bokslutet visade ett litet underskott, men trots det är ekonomin rätt god. Både verksamheten och bokslutet godkändes enhälligt av mötet.

 

 

 

Sedan mötesförhandlingarna avslutats och kaffe med örfilar avnjutits, hade vi inbjudit Torleif Skog att berätta om Atlasprofilaxmetoden, något nytt för de flesta. Metoden går ut på att återställa atlaskotan i sitt rätta läge. Föredraget var mycket intressant och välgjort med beskrivande bilder.

Vid mötet 23.02 var Sören Österoos med dragspelet och underhöll oss. Han överraskade de flesta, med att vara in riktigt skicklig dragspelare och musiker. Musikfrågesporten han höll med oss var ganska svår,men trots det var det två lag som hade rätt på alla frågorna. Lite allsång hann vi också med innan det var dags att avsluta mötet.


 

Maarit Feldt-Ranta i Karis

Maarit-Feldt Ranta besökte pensionstagarnas möte i Karis på tisdagen 8 april. Hon berättade om läget i dag och den kris, som vårt land just nu hamnade i tack vare att bland annat pappersindustrin och Nokia lämnat så många arbetslösa i vårt land. Våra nordiska länder har ett helt annat läge när det gäller sysselsättningen. Sverige har en mångsidigare industri som inte är så känslig för konjunkturer, Norge har sin olja och Danmark är ett jordbruksområde som försörjer mycket av sin befolkning. Island igen har kommit ur svackan och det går rätt bra i dag. Beskattningen borde genomgå en förändring i vårt land i dag så att de som har resurser också betalar mera, med då svaga i samhället borde få lättnader i sina skatter. Men vi behöver mera arbetsplatser i landet för att få vår ekonomi i balans. Om vi kunde höja sysselsättningen i landet med bara en procent, skulle det betyda stora intäkter i landets kassa.

Veikko Wigren


 

Maarit Feldt-Ranta. Foto: Torsten Gabrielsson

Maarit Feldt-Ranta på besök i Ekenäs.  SOTE- reformen.

Måndagen den 23 hade vi besök av riksdagsledamot/kandidat Maarit Feldt-Ranta för att få lite info om SOTE-reformen. Ordförande hälsade välkommen och så blev det kaffe och bullar.

Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att skapa en ny servicestruktur för den offentliga social- och hälsovården. Syftet med social- och hälsovårds-reformen år att trygga likvärdiga och högklassiga social och hälsovårdstjänster i hela landet. Orsaken till reformen är att nu får 80 % vänta mer än 3 veckor på läkarbesök. Enorm brist på läkare inom offentliga sektorn. Privata sektorn gör jättevinster. Läkarna jobbar hellre där. Men för barnfamiljer, mindrebemedlade, arbetslösa, pensionärer behövs den offentliga vården.

Den nya servicestrukturen baserar sig på att det finns fem social- och hälso- vårdsområden och de ordnar alla social- och hälsovårdstjänster. Alla partier gjorde en överenskommelse om reformen men den föll i grundlagsutskottet. SOTE fortsätter efter riksdagsvalet och ny regering. Det är 8 partier som ska samsas och enas om reformen.

Svåra tider stundar för den nya riksdagen och regeringen. Många partier, statskassan tom, nedskärningar. Det behövs ledarskap och konsensus. Frågor ställdes och besvarades. Ordförande tackade Maarit samt önskade lycka till i riksdagsvalet.

Torsten Gabrielsson


 

 

Ralf Friberg fångade publiken.
Foto: Folke Rudnäs

Ralf Friberg besökte Karis Svenska Pensionstagare

 

Tisdagen den 17.2. 2015 hade föreningen sitt traditionella möte. Denna gång gästades föreningen av ambassadör Ralf Friberg. Han höll föredrag under ämnet: dagens pensionärer.

Han konstaterade, att antalet äldre stiger hela tiden. De stora åldersklasserna är nu i den ålder, att de går i pension. De äldres hälsa blir allt bättre med varierade kost, lättare jobb, och kanske också växlande parförhålladen.

Å andra sidan är det mer och mer brist på arbete. De stora nedskärningarna, inte minst i den offentliga sektorn, förbättrar inte heller detta förhållande. I praktiken kan det betyda, att utan utbildning kan det vara ett problem att hitta ett jobb. Förr i världen tog man vad som bjöds, men det verkar, som om inte de unga vill ta vilket jobb som helst.

Åldringsvården kommer mer och mer att behöva resurser, inte minst arbetskraft. Närståendevården blir allt viktigare trots stora svårigheter. Hemvården och socialvården blir allt mera akut, då institutioner läggs ned, för man säger att endast väggarna vårdar ingen. När vi blir tillräckigt gamla vill vi inte bo ensamma, för det hämtar otrygghet. Det är ett fenomen som redan nu är märkbart.

Men å andra sidan kommer framtiden att hämta mer och mer teknik i vården, så åringarna kommer att uppleva olika former av vård. Man talar om duschtunnlar, vårdande toaletter, levande sängbottnar, mikrovåg med fryst matlager, bara med att trycka på en knapp. Även tillämpning av Gps, särkilt för dementa, ger friare och större vandringsytor på anstalterna o.s.v.

Sen kan man fråga sig om tekniken har moral. Mekaniska hjälpmedel skapar distans. Mekanik som tryggar människovärdet kanske mot egen vilja?

Talaren menade, att de äldre är svåra att mobilisera för nya paroller. De röstar inte på jämngamla kandidater, för partierna kanske negligerar äldreråden som nu står inför en allvarig test då lagstiftningen är ny. Man behöver nu offentlig service med bibliotek, MBI, vaccineringar, uppköp, apotek, tvätt och städning.

V.W.


 

 

 

 

Fastlagsfirande i Lovisa

 

Borgånejdens svenska Pensionstagare var inbjudna till Östnyländska Pensionstagare i Lovisa och fira gemensam fastlagstisdag som föreningen tackade ja till. Resan började från Borgå. 17.2. kl: 12.45  med 53 medlemmar med på resan. Vi har redan många år besökt varandra årligen och kommer säkert att fortsätta med denna tradition.

Ordförande Anna-Lisa Otman hälsade oss alla välkomna och berättade om programmet för träffen,

musiken skötte Bengt Blomqvist på dragspel med roliga historier och allsång tillsammans. Else Johnsson läste dikter, sen var det ärtsoppan som serverades med plättar till efterrätt vilka var mycket goda och ännu därtill kaffe.

Träffens höjdpunkt blev lotteriet som alla deltagare väntade på, lotteriet förlöpte bra och 43 lyckliga deltagare fick en vinst av ungefär 65 närvarande. Borgå föreningen vill tacka broderföreningen i Lovisa för en bra fastlagsfest som vi fick närvara till sammans med er. Detta samarbete önskade alla deltagare att vi fortsätter med också i framtiden. Ett stort tack för en bra fastlagsfest.

 

Bengt Dahlqvist

 

Fråga till alla PCF-Svenska distrikts föreningar.

 

Hej på er, kan ni svara på min fråga som gäller äldrerådens verksamhetsstadga? Har ert äldreråd en godkänd stadga i er stad eller kommun?

 

Vi har fått en sådan. Den 12.12.2014 godkände styrelsen stadgan men vi är inte nöjda med beslutet.

Vi är av den åsikten att Borgå vill köra ned våra möjligheter att påverka i staden.

Rådet kommer att bestå av 7-9 medlemmar samt personlig suppleant, därtill utses två sakkunniga från stadens sektorer. Till rådet anvisas en tjänsteinnehavare till sekreterare.

Det finns skäl att medlemsantalet i äldrerådet hålls tillräckligt litet för att varje medlems roll framhävs? Nuvarande antal är 13 st.

Detta är nytt: -Äldrerådet begär att pensionärsföreningarna i Borgå och andra organisationer som är aktivt verksamma inom äldrearbete utser sina kandidater till äldrerådet vartannat år för den följande mandatperioden (2 år).

 

Medlemmarna i äldrerådet kan väljas bland kandidater från vilken som helst förening som är verksam med äldrearbete. Detta betyder att olika firmors pensionsföreningar kan väljas.

Vi anser att olika bolags pensionärer inte har samma målsättning som vi i föreningarna.

 

Enligt stadgan väljer stadsstyrelsen medlemmarna. Jag har frågat hur staden kommer att göra år 2016 när det gamla rådets mandat går ut. Kommer staden att informera via tidningen att nu kan alla pensionsföreningar ansöka om plats i 2016 äldre råd via en tidningsannons. Detta är inte klart hur det går till.

Alla föreningar är av den åsikten när vi hade ett gemensamt möte i Borgå att staden nu vill köra ner rådets verksamhetsmöjligheter att påverka i frågor som är skrivet i äldrerådslagen. Styrelsen anser när det inte är fråga om ett kommunalt organ skall äldrerådet representera hela stadens äldre människor, inte så mycket organisationer. Vi svenska medlemmar får inte heller i fortsättningen svenska föredragningslistor och protokoll när det inte är ett kommunalt organ.

Inte nämnt i kommunallagen.

 

Glad om jag får svar: bengt.dahlqvist@sulo.fi

Bengt Dahlqvist

äldreråds medlem

 


Äldrerådets protokoll i Raseborg.

 

Raseborgs stad har tillsvidare inte äldrerådets protokoll till påseende på sin hemsida. Jag tycker det är viktigt att föreningarna är informerade om vad som skall behandlas och vilka beslut som fattats.

Jag kontaktade rådets sekreterare och fick mig tillsänt senaste års protokoll med bilagor som jag meddelade att jag kommer att lägga ut på Karis svenska pensionstagares hemsida (tillsvidare på medlemssidan som är lösenordskyddad och avsedd endast för föreningens medlemmar). Samma dokument sändes också till föreningens ordförande.

Troligen kommer staden att gå in för att infoga protokollen på sin hemsida och då kommer vi också att ha dem på den ”öppna” sidan.

Jag tycker att föreningarna borde ha äldrerådens verksamhet som en stående punkt på föredragningslistan. Hur fungerar det i din förening?

 

Erik Ekman
 

”Kära läsare, ha förståelse för grodor” som hoppar med jämna ojämna skutt, jag har med Åsikt i ord och bild försökt låta mina samlade minnen från mer än 80 år passera revy, och tala sitt ursprungliga språk. Foto: Bengt Dahlqvist
Samtal med författaren P-E Johnsson på farsdagsfesten den 13.11 på Lundagården i Borgå. Från vänster Marita Lindholm, Olli Ojaala, Else Johnsson skymd, May Dahlqvist och P-E Johnsson. Foto: Bengt Dahlqvist

Bilder från Farsdagsfesten på Lundagården  i Borgå

Den som är intresserad av boken kan kontakta P-E Johnsson per tfn 0440-323 805


 

Karis svenska pensionstagare hade gäster.

 

Den traditionella träffen med Ekenäs pensionstagare hölls i Karis Folkets hus på tisdagen den 7.10.2014. Vi var tillsammans 70 personer. Träffen började med att Karis föreningens ordförande Bertel Sundman hälsade gästerna välkomna.

Efter det underhöll värdarna med en sånggrupp under ledning av Erik Ekman med några sånger, bland annat, ”Sjung och le” och ”En fattig bondräng”. Efter sången bjöds på lunch. Fyrkanten kallar sig några av karisdamerna och de visade en sketch med inslag också av sång. Efter det serverades kaffe med kaka. En intressant frågesport, som hade arrangerats av Maj Granroth mellan föreningarna vanns av ekenäsborna med 10-7. Lotterna hade bra åtgång med den aktiva lottförsäljaren Folke Rudnäs. Huvudvinsten gick till Greta Åkerman från Ekenäs.

Träffen avlutades med sånggruppen som sjöng ”Veteranens kvällssång” och till slut sjöngs unisont ”Skogsblommor” och en sång med tecknade bilder till melodin I sommarens soliga dagar.

Harding Lindholm som är ordförande i Ekenäs föreningen tackade för träffen och önskade karisborna välkomna till Ekenäs i vår.

V.W. 

Karis svenska pensionstagare reste österut.

 

Efter veckor med regn och rusk slog vädret om till ett stålande sensommarväder, något som passade 40-talet Karis svenska pensionstagare som gjorde en tvådagars resa till Kotka och Villmanstrand den tredje och fjärde september.

I Kotka besökte de flesta Maretariet där man kunde bekanta sig med närmare 60 olika fiskarter, kräftor, grodor och vattenödlor. Några av deltagarna valde att se den vackra parken och dammen med många fina växter. Efter detta följde en tvåtimmars kryssning med lunch utanför Kotka innan det blev dags att styra kosan mot Saima Spa i Imatra.

I de lyxiga utrymmena fanns möjlighet till många olika sorters aktiviteter. Vi kunde bara konstatera att tiden var lite för kort. På kvällen bjöd föreningen på middag och dagen därpå hade vi tid att bekanta oss med omgivningen innan det blev dags att åka till Villmanstrand för en kryssning på Saimen med en smaklig, men kanske lite snålt tilltagen lunch på båten. Ett stort antal bilder från resan finns på vår webbplats på fotosidan. För att se bilderna klicka här!

En sak som vi lärde oss är att då 40 resenärer skall hålla kaffepaus under resan så behöver man lite längre tid än vad som reserverats.

Även en pensionär behöver lite extra avkoppling ibland och slutomdömet var att vi hade en bra resa.

Erik Ekman 

Från vänster: Margareta Backman, Helena Lönnroth, Margit Berg, Kauko Hällfors, Börje Fagerstedt och Bengt Dahlqvist fick PCF:s standard och en ros för sina insatser.
Ordförande Bengt Dahlqvist och sekreteraren Inge-May Bäckström


Tack!

Ett stort TACK till alla broderföreningar inom PCF som har ihågkommit oss på vår 30 års jubileumsfest den 19.9.2014 på Iris restaurangen i Borgå. Tacka vill vi också Ralf Friberg som var festtalare. Festen blev för oss oförglömlig.

   

Bengt Dahlqvist                       Inge-Maj Bäckström

ordförande                              sekreterare


 

Om du vill se flera bilder från tillfället, klicka här!

 


 

 

 

Ekenäs pensionstagare inledde verksamheten hösten 2014

Onsdagen den 27 augusti började Ekenäs pensionstagare sin höstverksamhet med en subventionerad lunch på restaurang Knipan. Tillställningen var välbesökt då 70 av medlemmarna lät sig väl smakas av den goda mat som restaurangen dukat vid stående bord. Många var de minnen från tidigare år som berättades vid borden och de glada skratten bekräftade att alla trivdes. Sedan vi ätit och ordförande Harding Lindholm hälsat medlemmarna välkomna, presenterades höstens program.

Efter det var Timo Puumalainen i turen att berätta om sin nyutkomna bok "När hundarna försvann". En spännande och dramatisk berättelse om överlevnadskonstnären Wladimir Goichmans liv. Bland annat kom det fram att han jobbat tre år på barnsjukhuset här i Ekenäs.

Under hösten kommer vi att komma samman nio gånger med bingo, olika informations tillfällen och underhållning på programmet. Boccia, bowling och kryssningar finns också med, samt inbjudan av andra föreningar till trivsam samvaro. Vidare har vi tänkt börja med en datakurs i hur vi skall behandla materialet till vår hemsida. En livlig höst väntar pensionstagarnas medlemmar. H.L.

 


 

En del av resenärerna förfriskar sig vid Muurla.

Ekenäs pensionstagare på hemlig resa.

Onsdagen den 6 augusti i soligt sommarväder startade vi vår hemliga resa, tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider. Resans mål var ju okänt och förväntningarna var höga vart vår reseledare Eila skulle föra oss denhär gången. Färden gick västerut med trygga chauffören Thomas vid ratten. Första pausen gjorde vi i Lehmirannan Lomakeskus som ligger i Salo. Där drack vi kaffe och åt paj. För de flesta var den natursköna platsen helt okänd trots att den ligger så nära i grannstaden. Efter pausen fortsatte resan till Muurla Design där vi fick se glasblåsare i arbete, samt bekanta oss med deras produkter. I ögonfallande var de många olika Mumin sakerna. Några passade också på att göra inköp och fylla på sina inventarier. När vi pausat en stund fortsatte vi mot Sammatti där vi åt lunch i Sammatin Kievari, en före detta skola som gjorts om till restaurang. När vi fyllt magarna med den rikliga och goda maten, satte vi oss i den svala och sköna bussen, för att fortsätta resan genom orten. Eila berättade då att hon hade sina släktingar och rötter där. Färden fortsatte genom Antskog och Fiskars där vi inte stannade denhär gången utan sökte oss hemåt. Dagens resa var mycket lyckad och alla var på gott humör. Lite vemodigt var det ändå när Eila tackades för sin sista resa som reseledare för vårt gäng. Många kryssningar och resor till kända och okända mål har vi fått vara med om under hennes trygga ledarskap. Tack för det.

H.L.

Kopierat från ABL 27.6.2014

 

Äldrerådet och svenskan

 

Undertecknad sände den 17.6 2014 en förfrågan om Borgå stad förfar lagligt när äldrerådets protokoll och föredragningslistor inte översättes till svenska, beslutet har tjänsteman inom socialsektorn fattat.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen anser att mitt klagomål inte gav anledning att misstänka lagstridigt förfarande eller försummelser.

Pasi Pölönens motiverade sitt ställningstagande på följande sätt:

På grund av 11§ 1 mom. i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre ska varje kommun inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att påverka, samt sörja för äldreråds verksamhetsförutsättningar.

Pasi Pölönen hänvisar till grundlagens 14§ 4 mom som utvidgar skyldigheten att uppgöra möteskallelser och protokoll från fullmäktiges dokument till bland annat kommunstyrelsen och nämnders samt andra organs dokument.

I sista stycket i biträdande justitieombudsmannen Pasi Pölönens svar sägs:

”Trots att ett äldreråd nuförtiden är ett obligatoriskt kommunalt organ vars arbetsbeskrivning och -fält är omfattande och arbetet viktigt, medför detta inte i sig förändringar till en kommuns språkliga skyldigheter. Ur språklig synvinkel har lagstiftaren nämligen fortfarande lämnat rum för kommunens prövning när det är fråga om andra än kommunfullmäktiges dokument.”

Beslutet i Borgå är fattat av en tjänsteman i organisationen och har behandlats i social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen är medvetna om beslutet.

Nu är min fråga:

Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander samt stadsstyrelseordförande Matti Nuutti har inte reagerat på missförhållandet gällande Borgå stads äldreråd.

Är det så att båda ordförandena är av samma åsikt som tjänstemannen på socialsektorn att svenska förtroendevalda i äldrerådet inte behöver veta vad som behandlas på mötena?

Bengt Dahlqvist

äldrerådets medlem


 

 

Sommarutfärd.

På morgonen den 10 juni startade vi en sommarresa för att tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider besöka Åbo universitets botaniska trädgård i Runsala. Det var mulet och kyligt när vi startade men vår reseledare Eila Orenius lugnade oss och sa att hon beställt vackert väder och rätt fick hon, när vi kom fram till Åbo sken solen. Som vanligt var resan mycket väl arrangerad och vi fick under resans gång info om dagens program. Efter det fick vi bekanta oss med invalidföreningens nya fina sångböcker och alla sjöng med efter egen förmåga. Väl framme i Runsala visades vi runt av en mycket kunnig guide (missade namnet) som berättade om olika växter och träd som finns där, allt från djungel till öken växter. Intressant var att det finns kaktusar som klarar sej ute om vintern bara det är torrt. Efter rundvandringen var vi alla hungriga och fisksoppan som vi fyllde magarna med smakade utmärkt. Hemfärden gick längs motorvägen mot Helsingfors där många av oss åkte för första gången genom tunnlarna, som nu och då brukar vara avstängda. Efter det gjorde vi ännu en avstickare till loppmarknaden Kasvihuoneilmiö där man verkligen blev överraskad över allting som fanns, från stora statyer till gamla tidningar och allting däremellan. Ett Eldorado för loppis vänner. Så var det dags att bänka oss i ”Bromarfbussen” och styra kosan hemåt. För oss som bara åker med var det en skön och avkopplande dag. Men för att vi skall kunna njuta finns det andra som jobbar. Så ett stort tack till chauffören och framför allt till Eila  som än en gång ordnat en givande och trevlig resa för oss.

Den 6 augusti är den hemliga resan och om den kommer det närmare info i Anslagstavlan i juli.

Harding

 


 

Karisföreningens träff/utfärd den 21.05.2014.

Föreningen gjorde sin vårutfärd till Kimito, där vi besökte bl.a. Sagalund och bekantade oss med den historia som finns på museet. Nils Oskar Jansson, en gammal lärare i Vreta skola, är den som är museets fader och grundare. Han levde åren 1862-1927. Museet grundades 1.4.1900. Han lär ha uttryckt sig att ”Sagalund är nu min kostsamma leksak. Inom dess stängsel skulle jag önska att framställa litet poesi enligt min smak”. Museet är öppet året om, friluftsmuseiområdet sommartid.

Platsen är sevärd och den berättar om de tider som våra förfäder fick uppleva då när det fanns knappast någonting i samhället som man kunde vara stolt över. Vi tackar för den fina guidningen på området.

Efter Sagalund styrdes kosan mot Stor Finnhova gård där vi intog lunch. Matts Grönblom, Karispojken, som är direktör på gården, berättade om dess historia, som var mycket intressant. Han förevisade också utrymmena samt hotellet som också är byggt kring den kultur som en gammal gård förutsätter, och som är ett måste för att den skall kunna bevara den tradition för de efterkommande. Vi kan ännu här intyga att maten var, enligt alla gäster, mycket smaklig. Vi tackar Matts för den gästvänlighet vi fick uppleva.

Ännu en tredje plats fanns på agendan, nämligen Söderlångvik museum där vi drack kaffe med kaka. Där säljes också lokala produkter, såsom hantverk, grönsaker och blommor, så alla fick vad dom ville.

Ordförande Bertel Sundman tackade på hemresan Maj Granroth och Maire Björklund för den välplanerade resan. Han önskade samtidigt en varm och skön sommar. Det finns redan under planering en tre dagars resa till östra Finland i september, men till den återkommer vi senare.

V.W.


 

Trevlig och varm sommar

Borgå svenska pensionstagare avslutade vårverksamheten med traditionella vårfesten där egna förmågor uppträdde, vår egen sånggrupp Timotej är för oss en tillgång som vi har mycket behov av. Vi hade också styrelsens sista möte för våren där vi behandlade mera rutinfrågor, men ett viktigt ärende var på dagordningen, föreningens 30 års jubileumsfest den 19.9.2014. Allt bör vara klart till hösten när vi börjar höstverksamheten igen 11.9.2014.

Bilderna är från Lundagården vår mötesplats, och där som medlemmarna 50 st var närvarande stående sjunger ”Den blomstertid är kommen”, vi har inte några problem med sången när vi alla har samma tro, ingen behövde gå ut.

 

Trevlig sommar åt alla PCF:s föreningar

 

Bengt Dahlqvist

 


 

En del av ekenäsborna.
Foto: Folke Rudnäs
En del av karisborna.
Foto: Folke Rudnäs
Elever från Västra Nylands Folkhögsola.
Foto: Folke Rudnäs
Foto: Bengt Dahlqvist

Våravslutning i Sea Front.


Måndagen den 5 maj firade vi våravslutning i Sea Front, med Karis pensionstagare inbjudna. Det har blivit en tradition att vi med vännerna från Karis träffas och avslutar säsongen med att äta tillsammans. Efter att ordförande Harding Lindholm hälsat gästerna välkomna och presenterat dagens program, var det dags att inta lunchen som var god, men kanske lite knapp. Redan innan festen börjat var ”lottflickorna” i gång och sålde lotter till lotteriet med många fina vinster. Huvudvinsten en varukorg, som donerats av ”Spar Janne” vanns denhär gången av Sirkka Grönroos. Tack till alla lottköpare och till alla som donerat vinster. Bland deltagarna i motionskampanjen som varit under våren lottades tre vinster ut, där hade systrarna Göta och Saga Pihlström samt Marita Sjöholm turen på sin sida.
Underhållningen bestod denhär gången av fem elever från Västra Nylands Folkhögskolas teaterlinje, som under en knapp timme, sjöng och spelade teater för oss. Det var ett mycket uppskattat inslag under festen. Troligtvis får vi se mera av dessa duktiga elever i framtiden.
Under festen passade också Karis föreningens ordförande Bertel Sundman på och tackade oss för att de blivit inbjudna och inbjöd oss till Karis till en kamratträff under hösten.
Festen avslutades med att vi sjöng två visor tillsammans under Lauri Metsämäki och Veikko Wigrens ledning.
Vid en återblick av vad vi sysslat med under den första delen av 2014, har vi kommit samman nio gånger med i medeltal ca 50 medlemmar. Vi har spelat Bingo, haft frågesport, fått info om bla. den nystartade kommunala seniorrådgivningen, äldrerådets verksamhet, bankfrågor, m.m. Vi har också spelat kort, Boccia och nytt för i år har vi prövat på att spela Bowling. Resor har vi gjort tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider på teater och kryssning till Stockholm. 10.06. åker vi med Invalidföreningen på sommarresa till Runsala och hösten börjar vi med ”Hemliga resan” den 08.08.
Ekenäs pensionstagare önskar sina medlemmar och vänner i distriktet en skön sommar.


Harding.

Karis Svenska Pensionstagare tackar ekenäsföreningen för arrangemanget.


 


 

Tack för besöket.

Borgånejdens Svenska pensionstagares besök 22.4 2014 till Karis broderförening var en stor upplevelse. Alla av oss var första gången till Folkets hus som imponerade på oss.

Huset som är byggt på talkoarbete 1917 som det förr gjordes är ett bevis på vad det finns sammanhållning i föreningarna får man mycket gjort för samhälle och föreningen.

Festen var mycket trevlig, vi blev trakterade med en god laxsoppa och trevligt program av föreningens egna förmågor, tack för det. Denna tillstälning gav nog mersmak som vi tillsammans bör fortsätta med, som vi tillsammans konstaterade. Det var en oförglömlig eftermiddag i Karis 22.4.2014, tack för det. (jag blev uppmanad att säga Karis och inte Kaaris av en medlem i föreningen, detta beror på vår dialekt i Borgå men man lär sej så länge man lever.) God fortsättning i Karis.                 Bengt Dahlqvist

Flera foton från samma tillfälle finns på adressen: http://www.borganejdenpens.net/foreningsverksamhet/bildgalleri-klicka-pa-bilden-bli/


 

Marianne Laxén besökte Karis svenska pensionstagare

 

Medlemsmötet den 4 februari gästades av den nya ordföranden för Pensionstagarnas svenska distrikt, Marianne Laxen. Hon efterträdde Ralf Friberg. Marianne berättade, att det är första föreningen hon gästar efter att hon blivit vald. Hon delgav i sitt inlägg, att hon inte har någon lång erfarenhet bakom ännu, men hon kommer mycket gärna och lyssnar på hur vi fungerar och kanhända hämta idéer för sina kommande uppdrag.

 

Pensionärsförbundet är också medlem i det nordiska samarbete, där Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarnas, pensionärsföreningar också är medlemmar. Svenska PRO (pensionärernas riksorganisation) är den största pensionärsorganisationen i Sverige. Dess ordförande är Curt Persson, som också är nordiska organisationens ordförande. Styrelsemedlemmar är också Ralf Friberg, samt utbildningssekretare Petra Toivonen från Finland.

 

Hon presenterade en del statistik, där hon påpekade att det finns fattiga pensionärer och sedan de som räknas som förmögna. Laxen påpekade dock att medelpensionen i landet är 1 480€. För männen är den 1 690 €, när kvinnorna medelpension är 1285€. Hon hade också läst statistik från vår stad och där fanns samma siffror för männens del 1 659€ och för kvinnorna 1 268€.

 

Det finns i Finland sex pensionärsförbund. PIO, är Pensionärernas intresseorganisation, vars ordförandeskap byts varje år mellan förbunden. Äldreråden i kommunerna har blivit lagstadgade, vilket betyder att de fått en mera betydande status, och att deras röst bör tas i beaktande när man behandlar äldreomsorgen i kommun- och rikssammanhang.

 

Karis pensionstagares vårmöte hålls den 4.3 kl: 13.00 på Fokets hus. På föreningens nästa möte, den 18.2 informerar omsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola om den nya seniorrådgivningen som inom kort skall öppnas i Raseborg. Borgå pensionstagare inbjuds till Karis under våren och sammanträffandet kommer troligen att ske i Folkets hus. 

V.W.


Ekenäs pensionstagare inledde årets verksamhet.

 

Knappt 70 medlemmar mötte upp då Ekenäs pensionstagare började årets verksamhet med en subventionerad lunch i restaurang GH. Att det var första träffen efter julpausen märktes tydligt på det högljudda sorlet innan den goda maten som serverades oss tystade munnen

Ordförande Harding Lindholm öppnade mötet med att önska all välkomna och en önskan om ett gott nytt å. Efter det uppvaktades vår medlem Ralf Friberg för det omfattande arbete, nationellt och internationellt, som han gjort för oss pensionärer. Internationellt har han representerat Pensionstagarnas Centralförbund i Europeiska Seniororganisationen som styrelsemedlem åren 2004 till 2014. I organisationen AGE som ersättare under samma tid. I Nordiska samarbetskommitténs styrelse 2004 till 2013. I förbundet har Ralf suttit i styrelsen 2004 till 2007, sedan som fullmäktiges ordförande under tiden 2007 till 2010 och nu senast som vice ordförande 2011 till 2014.

Inom PCF:s svenska distrikt var Ralf ordförande i tio år under tiden 2004 - 2013 . Vidare har han varit ansvarig för tidningen Eläkkeensaajas svenska sida. Ralf har också varit en flitig debattör och föreläsare i pensionärs- och samhällsfrågor. Styrelsen uppvaktade också tre trotjänare som bett om befrielse från styrelsen. Inga-Lill Törnroos, som verkat en tid som sekreterare och senare som ansvarig för bingon och lotteriverksamheten. Greta Sjöström, som mångårig sekreterare och allt i allo när det gällt teaterbesök och resor. Stig Henriksson, som representerat vår förening i äldrerådet och äldreomsorgen samt varit aktiv i många frågor. Under första halvåret har föreningen planerat in nio träffar med olika aktiviteter och föreläsningar. Boccia och kortspel hör också till vår verksamhet . En teaterresa och en kryssning finns också med i planerna.

Styrelsen ser fram emot ett aktivt första halvår med flitigt deltagande av medlemmar.

Harding  Lindholm

 

Nya hemsidor på kommande

Jag besökte igår (20.1.2014) pensionstagarna i Ekenäs och vi startade arbetet med att göra föreningens egen hemsida. Helsingforsföreningens sida startades idag och vi publicerade den på nätet även om det återstår en del problem som skall lösas. Bl.a texten uppe på startsidan spökar lite (föreningsnamnet är långt) och länksidan behöver åtgärdas. Adressen till helsingforssidan är: http://helsingfors.elakkeensaajat.fi/  Den fortsatta uppdateringen sköts förtjänstfullt av föreningens webbredaktör.

Erik Ekman


Nya aktiviteter

För en tid sedan startades en sånggrupp inom Karis svenska pensionstagare. Tanken är att vi skall sjunga sånger som numera sällan hörs,  en del i flera stämmor.

Vidare har vi planerat att lära ut grunderna i datoranvändning för dem som inte har tidigare erfarenheter. Intresse finns för 2 cirklar. en för riktigt nybörjare och en för lite längre hunna. Vi är nästan lite förvånade över intresset.

Erik Ekman


 

Karis Svenska pensionstagare höll vinterjippo.

På söndagen 23.3 samlades ett trettiotal pensionärer i Jogging teams stuga. På programmet fanns korvgrillning och en frågesport där det gällde att hitta de rätta sångerna på en viss text och sen börja sjunga sången. Hela gänget delades upp i två delar, och ett lag vann överlägset. Frågesporten leddes av Maj Granroth och Ulla-Britt Rudnäs.  De fyra damerna, Ulla-Britt Rudnäs, Maj Granroth, Anneli Böckerman och Marita Thesslund uppträdde med en liten sketch de själva hade komponerat och lagt till koreografi. Till sist bjöds på kaffe eller saft med kaka. Det var den andra gången man ordnade vinterjippot och det kommer troligen att bli en tradition, eftersom alla tycktes stortrivas.

V.W.Borgånejdens svenska Pensionstagare firade kvinnodagen den 13.3.2014 på Lundagården i efterhand när föreningen har mötesdagar på torsdagar. Denna gång hade vi tre kockar som färdigställde bakverken för våra kvinnliga medlemmar, en riktig bra fest som syns på bilden. Kockarna från vänster: Helge Andersson, Bengt Dahlqvist och Börje Fagerstedt.

Den här traditionen har varit i bruk redan många år som våra kvinnliga medlemmar högaktar mycket.

 

Bengt Dahlqvist


 

Julfesten 2013 i Servicehuset i Karis

Karis svenska pensionstagare firade jul.


Festen hölls i Servicehuset i Karis på tisdagen den 17.12. Ett femtiotal medlemmar deltog. En sånggrupp ledd av Erik Ekman sjöng tillsamman med publiken Härlig är jorden samt När ljusen skall tändas där hemma. Efter detta höll kyrkoherden Pentti Raunio en andaktsstund där han påminde om julens verkliga budskap.

Dalgatans daghemsbarn gästade festen med Lucia och tärnor samt jultomtar som sjöng så stämningsfullt om julens högtid. Efter dess uppträdanden var det dags för julmat och kaffe med tårta som vi fick njuta av, och som smakade så bra.

En sketch av Marita, Anneli, Maj och Ulla-Britt föreställde ett besök på hälsocentralen där man analyserade varandras problem på ett sätt som ofta kanske diskuteras bland damer. De var ett fint arrangemang. Tack damer!

Några medlemmar som fyllt jämna år under året uppvaktades med en ros enligt gammal tradition. Bertel Sundman, Eero Peltonen, Sven Sundström, Kirsi Jung, Ulla-Britt Baarman, Veikko Wigren, Nelly Heinström, Anita Wikström och Torsten Nyström.
Julgubben besökte också festen och hämtade klappar åt alla. Efter detta uppträdde sånggruppen med två sånger, Aftonklockor och Veteranens kvällssång. Till sist sjöngs unisont Sylvias julvisa tillsamman med kören.

Veikko Wigren