FOTON

Bilden kopierad med tillstånd från Kuopio distrikts hemsida.

Distriktens gemensamma utbildningsdagar 10-11 november 2014 i Helsingfors. Svenska distriktet representerades av Mikael von Nandelstadh och Erik Ekman.

Några bilder från höstmötet/seminariet 29-30 oktober 2014.

Fotograf: Bengt Dahlqvist

Ralf Friberg intervjuar Barbro Sundback
Ralf Friberg intervjuar Barbro Sundback
Kortspel hör till kvällsprogrammet.
Arbetsutskottets möte 28.8.2014 i Helsingfors. Från vänster Bengt Dahlqvist, Brita Helsing, Rauno Kousa, Marianne Laxén, Stig Kumlín och Ritva Granholm.
Ralf Friberg gjorde en intressant intervju med Per-Erik Johnsson 9.4.2014. Båda herrarna visade att de har ett otroligt gott minne. Foto: Bengt Dahlqvist.
Vårmöte/seminarium 2014 i Rajaniemi. Foto: Bengt Dahlqvist.
Vårmöte/seminarium 2014 i Rajaniemi. Foto: Bengt Dahlqvist.
Avgående ordförande Ralf Friberg tackas av nyvalda ordförande Marianne Laxén vid distriktets höstmöte 2013 i Kiljava
Foto: Nina Wessberg
Ett lyckat höstmöte/seminarium 2013 är avslutat. Foto Nina Wessberg
Unga örnars distriktssekreterare Tiina Nurmi-Kokko tackar Torsten Gabrielsson för hans insatser under många år i Unga Örnar.