KONTAKTSTYRELSEN 2022

 

Ordförande

Stig Kumlin

Lammträskvägen 16 C 27

01710 Vanda

0400-500 584

stig.kumlin@pp.inet.fi

 

Vice ordförande

Torsten Spring

Galtkärrsvägen 4

06750 Tolkis

040-777 4318

torstenspring@hotmail.com

 

Sekreterare

Alf-Erik Helsing (ytterom styrelsen)

Skolhusgatan 10 B 1

65100 Vasa

040-592 8595

alf-erik.helsing@anvianet.fi

 

 

Kassör

Rauno Kousa

Linneavägen 11

10650 Ekenäs

0500-409 211

rauno.kousa@pp.inet.fi

 

 

Övriga styrelseledamöter

Ordinarie                                                  Suppleant

  

Borgånejdens svenska Pensionstagare rf

Torsten Spring

Galtkärrsvägen 4

06750 Tolkis

040-777 4318

torstenspring@hotmail.com

 

Anita Spring

Galtkärrsvägen 4

06750 Tolkis

0400-506 339

Helsingfors Pensionstagare rf

Marianne Laxén

Vadgränd 16 A 19

00200 Helsingfors

045-653 4464

mannelx@hotmail.com

 

Sven-Erik Nylund

Källparksvägen 12 G 39

01230 Vanda

040-503 4464

svenerik.nylund@gmail.com

 

Karis svenska Pensionstagare rf

Erik Ekman

Kometvägen 4

10300 Karis

040-486 8078

erik.ekman@brev.fi

 

 

 

Maj Granroth

Ekenäsvägen 64

10320Karis

050-321 3946

maj.granroth@brev.fi

 

Ekenäs Pensionstagare rf

Marianne Isaksson-Heimberg

Skogbyvägen 100

10680 Skogby

0400-490 787

marianne.isaksson@surfnet.fi

 

 

Rauno Kousa

Linneavägen 11

10650 Ekenäs

0500-409 211

rauno.kousa@pp.inet.fi

Vasa Pensionstagare rf

Brita Helsing

Skolhusgatan 10 B 1

65100 Vasa

0400-421 140

brita.helsing@anvianet.fi

 

Roger Sundén

Myrgrundsvägen 403

65410 Sundom

050-490 7583

roger.sunden@gmail.com

 

 

Pensionärsgillet i Jakobstad

Helena Ahlstrand

Östanlidvägen 1a 5

68660 Jakobstad

0400-330 743

ahlstrand.helena12@gmail.com

 

Ulla Salokaski

Brunbergsvägen 34

68600 Jakobstad

0400 669 490

ulla.salokaski@gmail.com

 

 

 

 

Har du åsikter eller frågor, TAG KONTAKT! Ditt meddelande går till ordförande och webbansvarige.

*
*

* Fält markerade med en asterisk är obligatoriska.